Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Soňa Kalenda

Soňa Kalenda

titul, jméno, příjmení:doc. Mgr. Soňa Kalenda, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: B 102, budova B
funkce:proděkanka pro vědu a výzkum
obor činnosti:sociální služby a sociální práce, deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb, metodologie kvalitativního výzkumu v sociální práci, úvod do sociologické teorie
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociální práce (Fakulta sociálních studií)
Děkanát Fakulty sociálních studií
telefon, mobil: 732 333 321
553 46 3205
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1991 – 1996Mgr., Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor sociologie - andragogika
1987 – 1991Gymnázium Uherské Hradiště

Kvalifikace

2014Habilitace docentkou sociální práce, Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta sociálních studií
2006Ph.D., Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta, obor sociální práce

Další vzdělávání, kurzy

2011Výcvikový kurz Supervize v pomáhajících profesích – ASSP (240 hodin)
2008Iniciální vzdělávání průvodců v zavádění SQSS – MPSV ČR (120 hodin)
2005Kurz Bazální stimulace v ošetřovatelské péči (24 hodin)
2005Průvodce dobrou praxí v návaznosti na koncepci MPSV ČR v problematice užívání omezovacích prostředků v souladu s lidskými právy
1997Výcvikový kurz telefonické sociální intervence – Riaps a Remedium Praha (100 hodin)

Zaměstnání, praxe

2015 – dosudOstravská univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra sociální práce (docent)
2008 – dosudUniverzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Centrum výzkumu FHS (docent)
2002 – 2008Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií (externí vyučující)
2002 – 2008Sociální služby Uherské Hradiště, p.o., Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská (vedoucí domova)
1996 – 2002Okresní úřad Uherské Hradiště, referát sociálních věcí (sociální pracovnice, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí, vedoucí referátu)

Odborné zaměření

Výzkum v sociální práci
Sociální služby
Metodologie kvalitativního výzkumu

Akademické funkce a členství v orgánech

2017 – dosudproděkanka pro vědu a výzkum
2010 – 2015proděkanka pro studium
2015 – dosudčlenka Vědecké rady Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity
2011 – dosudčlenka Vědecké rady Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Národní akreditační úřad (hodnotitelka)
Členka redakční rady časopisu Fórum sociální práce
Členka redakční rady časopisu Sociální pedagogika
Členka Oborové rady doktorského studia sociální práce Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity
Členka Oborové rady doktorského studia andragogiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Působení v zahraničí

4. – 15. 9. 2017Universidad de las Islas Baleares, Institute for Research and Innovation in Education, Grupo de Technologia Education, Španělsko (zvaný výukový pobyt)
3. – 18. 9. 2014University of British Columbia, Vancouver, Kanada; Point Loma Nazarene University, San Diego, USA; University of California, San Francisco, USA; Stanford University, Stanford, USA (výzkumný pobyt)
26. – 30. 5. 2014Uniwersytet Jagielloński Kraków, Wydział Filozoficzny, Instytut Pedagogiki, Polsko (Erasmus)
17. – 21. 9. 2012Uniwersytet Jagielloński Kraków, Wydział Filozoficzny, Instytut Pedagogiki, Polsko (Erasmus)
15. – 19. 3. 2011University of Central Lancashire, Preston, Departure of Social Work, Velká Británie (Erasmus)
11. – 15. 10. 2010Uniwersytet Jagielloński Kraków, Wydział Filozoficzny, Instytut Pedagogiki, Polsko (Erasmus)
27. 9. – 2. 10. 2009Uniwersytet Jagielloński Kraków, Wydział Filozoficzny, Instytut Pedagogiki, Polsko (Erasmus)

Jazykové znalosti

Angličtina
Ruština
Němčina


Emerging Models of Social Work Accompanying Housing, or How Czech Social Workers Treat Homelessness in Families with Children, while Having No Legal Support
Soňa Vávrová, Alice Gojová
Rok: 2020, Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku

VÝZKUMNÁ ZPRÁVA Z ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO V RÁMCI MAPOVÁNÍ IMPLEMENTACE POLITIKY AKTIVNÍHO STÁRNUTÍ V OBCÍCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
Soňa Kalenda, Šárka Dořičáková, Ilona Kočvarová, Pavlína Pospíšilová
Rok: 2020
výzkumná zpráva

A PRELIMINARY MODEL OF THE SOCIAL SITUATION OF SOCIAL ADJUSTMENT OF HOMELESS CHILDREN
Soňa Vávrová, Kateřina Glumbíková, Alice Gojová
Rok: 2019
stať ve sborníku

Kvantitativní analýza žádoucí budoucnosti a souvisejících zdrojů naděje u obyvatel a obyvatelek azylových domů na území České republiky
Kateřina Glumbíková, Pavel Rusnok, Marek Mikulec, Soňa Vávrová, Barbora Gřundělová, Zuzana Stanková, Kristina Wilamová ... další autoři
Rok: 2019
ostatní

Měřící nástroj na zjišťování žádoucí budoucnosti a souvisejících zdrojů naděje u obyvatel a obyvatelek azylových domů na území České republiky
Kateřina Glumbíková, Soňa Vávrová, Barbora Gřundělová, Marek Mikulec, Zuzana Stanková, Kristina Wilamová ... další autoři
Rok: 2019
ostatní

Metodika pro zjišťování žádoucí budoucnosti a souvisejících zdrojů naděje u obyvatel a obyvatelek azylových domů na území České republiky
Kateřina Glumbíková, Zuzana Stanková, Kristina Wilamová, Marek Mikulec, Barbora Gřundělová, Soňa Vávrová ... další autoři
Rok: 2019
ostatní

Ontologická jistota u dětí ?bez domova?
Soňa Vávrová, Alice Gojová, Kateřina Glumbíková
Rok: 2019, Sociální práce / Sociálna práca /
článek v odborném periodiku

Software na zjišťování žádoucí budoucnosti a souvisejících zdrojů naděje u obyvatel a obyvatelek azylových domů na území České republiky
Kateřina Glumbíková, Karel Šnajdr, Marek Mikulec, Soňa Vávrová, Zuzana Stanková, Pavel Rusnok, Kristina Wilamová ... další autoři
Rok: 2019
software

Školení za účelem šíření nástroje, softwaru a metodiky
Kateřina Glumbíková, Zuzana Stanková, Kristina Wilamová, Soňa Vávrová
Rok: 2019
ostatní

TRANSFORMATIONS AND PERSPECTIVES OF THE LIVING CONDITIONS OF CZECH AND SLOVAK SENIORS WITH AN EMPHASIS ON SINGLE-PERSON HOUSEHOLDS
Naďa Hazuchová, Jana Stávková, Ľudmila Nagyová, Zuzana Poláková, Soňa Vávrová
Rok: 2019, Society and Economy
článek v odborném periodiku

USING ICT IN SOCIAL WORK FOCUSED ON E-EXCLUSION GROUPS
Soňa Vávrová, Adéla Recmanová, Ivana Kowaliková, Alice Gojová, Alena Vaňharová
Rok: 2019
stať ve sborníku

Závěrečná výzkumná zpráva
Kateřina Glumbíková, Soňa Vávrová, Marek Mikulec, Pavel Rusnok, Zuzana Stanková, Kristina Wilamová, Karel Šnajdr ... další autoři
Rok: 2019
výzkumná zpráva

A PRELIMINARY MODEL OF THE SOCIAL SITUATION OF SOCIAL ADJUSTMENT OF HOMELESS CHILDREN
Soňa Vávrová, Kateřina Glumbíková, Alice Gojová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Information and communication technologies in interventions of Czech social workers when dealing with vulnerable children and their families
Adéla Recmanová, Soňa Vávrová
Rok: 2018, European Journal of Social Work
článek v odborném periodiku

Koncept naděje a žádoucí budoucnosti jako nástroj redukce instrumentální odpovědnosti v individuální plánování v azylových domech v České republice
Kateřina Glumbíková, Soňa Vávrová
Rok: 2018, Sociální práce / Sociálná práca
článek v odborném periodiku

Kvalitativní analýza žádoucí budoucnosti a souvisejících zdrojů naděje u obyvatel a obyvatelek azylových domů na území České republiky
Kateřina Glumbíková, Soňa Vávrová, Barbora Gřundělová, Marek Mikulec, Zuzana Stanková
Rok: 2018
ostatní

Optiky posuzování v agendě sociálně-právní ochrany dětí
Kateřina Glumbíková, Soňa Vávrová, Dana Nedělníková
Rok: 2018, Sociální práce / Sociálná práca
článek v odborném periodiku

Staff Mobility for Teaching - Russian State Social Univerzity Moscow
Soňa Vávrová
Rok: 2018
působení v zahraničí

The Critical Reflexivity of Field Social Workers who are Working with Families: Recommendations for the Educational Process
Kateřina Glumbíková, Soňa Vávrová, Alice Gojová
Rok: 2018
stať ve sborníku

THE SOCIAL ADJUSTMENT OF CHILDREN FROM HOMELESS SHELTERS: AN AREA OF APPLICATION OF CRITICAL REFLEXIVITY IN SOCIAL WORK
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová, Soňa Vávrová, Barbora Gřundělová
Rok: 2018
stať ve sborníku

Modely sociální práce doprovázející bydlení
Soňa Vávrová, Alice Gojová
Rok: 2017
výzkumná zpráva

Proměny sociální práce v informační společnosti: reflexe sociálních pracovníků sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
Adéla Recmanová, Soňa Vávrová
Rok: 2017, Sociální práce / Sociálna práca
článek v odborném periodiku

Spiritualita u studentů sociální pedagogiky a dalších oborů pomáhajících profesí
Ondřej Vávra, Soňa Vávrová, Olga Pechová
Rok: 2017, Sociální pedagogika / Social Education
článek v odborném periodiku

The phenomenon of pseudo-social services provided to seniors in the Czech Republic as seen by their providers
Soňa Vávrová, Šárka Dořičáková
Rok: 2017
stať ve sborníku

The use of unregistered services by dependent seniors in the Czech Republic as seen by their family members
Šárka Dořičáková, Soňa Vávrová
Rok: 2017
stať ve sborníku

Use of antiopressive approach in czech social work with homeless people
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová, Soňa Vávrová
Rok: 2017
stať ve sborníku

Výzkumný pobyt na Institute for Research and Innovation in Education University of the Balearic Islands
Soňa Vávrová
Rok: 2017
působení v zahraničí

JARNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PRÁCE 2016. Sborník příspěvků z mezinárodní konference v rámci udržitelnosti projektu Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu Ostravské univerzity
Soňa Vávrová, Barbora Gřundělová
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Partnerské vztahy očima mladých dospělých s vrozeným tělesným postižením
Magdalena Hanková, Soňa Vávrová
Rok: 2016, Grada Publishing, a.s.
odborná kniha

Pseudosociální služby pro seniory v České republice: Výpomoc, nebo byznys?
Soňa Vávrová, Šárka Dořičáková
Rok: 2016, Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku

Uniwersytet Jagielloński Kraków, Wydział Filozoficzny
Soňa Vávrová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Výzkumný pobyt na: University of British Columbia, Vancouver; Point Loma Nazarene University, San Diego; University of California, San Francisco a Stanford University, Stanford
Soňa Vávrová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
DKV1Kval. výzk. v aplikaci na soc. práci
DPC1Publikační činnost - Jost, D
DPC2Publikační činnost - Jsc, C (I.)
DPC3Publikační činnost - Jimp, B (I.)
DPC4Publikační činnost - Jsc, C (II.)
DPC5Publikační činnost - Jimp, B (II.)
DSE1Seminář k disertační práci I.
DSE2Seminář k disertační práci II.
DSE3Seminář k disertační práci III.
DSE4Seminář k disertační práci IV.
EKV1Qual.res.applied to SW - adv.approaches
EPC1Publications - Jost, D
EPC2Publications - Jsc, C
EPC3Publications - Jsc, C
EPC4Publications - Jimp, B
EPC5Publications - Jimp, B
ESE1Dissertation seminar I.
ESE2Dissertation seminar II.
ESE3Dissertation seminar III.
ESE4Dissertation seminar IV.
E4KAVResearch in Application to Social Work
E4KA1PhD Dissertation Seminar I
E4KA2PhD Dissertation Seminar II
E4KA3PhD Dissertation Seminar III
E4KA4PhD Dissertation Seminar IV
E4KUAPublication A - review, Native Language
E4KUBPublication B - review, foreign language
E4KUCPublication C - impact
KONHOKonzultační hodiny
42KAVVýzkum v aplikaci na soc.práci
42PAVVýzkum v aplikaci na soc.práci
44KAVVýzkum v aplikaci na soc.práci
44KA1Seminář k dizertační práci 1
44KA2Seminář k dizertační práci 2
44KA3Seminář k dizertační práci 3
44KA4Seminář k dizertační práci 4
44KUAPublikace A - Jrec, Jneimp, C
44KUBPublikace B - Jsc, D, B
44KUCPublikace C - Jimp
44PA1Seminář k dizertační práci 1
44PA2Seminář k dizertační práci 2
44PA3Seminář k dizertační práci 3
44PA4Seminář k dizertační práci 4
44PUAPublikace A - Jrec, Jneimp, C
44PUBPublikace B - Jsc, D, B
44PUCPublikace C - Jimp
BKMELMetodologie kvalitativního výzkumu
BKSUPSupervize praxí
BPMELMetodologie kvalitativního výzkumu
BPSUPSupervize praxí
BZMELMetodologie kvalitativního výzkumu
MPUBLPublikační činnost
NPSUKSupervize odborné praxe
NPSUPSupervize odborné praxe
NRSUKSupervize pro Sp pracující s rod.
NRSUPSupervize pro Sp pracující s rod.
NSALKMetody a techniky kval. výzkumu v SP
NSALPMetody a techniky kvalitat. výzkum v SP
NSZ2KStátní zk. 2 - Metodologie výzkumu v SP
NSZ2PStátní zk. 2 - Metodologie výzkumu v SP
NZLITKvalit. výz. v apl. na zdrav.-soc. práci
1SUPASupervize praxí
1SUPXSupervize praxí
1SZK4St. závěrečná zk. 4 Sociologie
2SUPASupervize praxí
2SUPXSupervize praxí
2SZK4St. závěrečná zk. 4 Sociologie
3SZK3St.záv.zk. 3-Metodologie výzkumu v SP
4SZK3St.záv.zk.3-Met. kval. výzk. a kon. kval
5SZK3Státní závěrečná zkouška 3
7SZK3St.záv.zk. 3-Metodologie výzkumu v SP
1USTNÚvod do sociologické teorie
2USTNÚvod do sociologické teorie
3MESKMetodologie kvalitativního výzkumu
4MEKVMetodologie kvalitativního výzkumu
5MEKVMetodologie kvalitativního výzkumu
5MESKMetodologie kvalitativního výzkumu
8KEVAKvalitativní a evaluační výzkum
8PEVAKvalitativní a evaluační výzkum
98USTÚvod do sociologické teorie
99USTÚvod do sociologické teorie


AutorNázev práceTypRok
Dořičáková ŠárkaTerénní služby pro seniory poskytované bez registracedisertační 2019 
Recmanová AdélaInformační a komunikační technologie v intervencích sociální práce s ohroženými dětmi a jejich rodinamidisertační 2019 
Neubauerová JanaStrategie zvládání stárnutí seniory žijícími v přirozeném sociálním prostředídiplomová 2020 
Povolná KateřinaProblematika sexuality u osob s mentálním postižením v chráněném bydlenídiplomová 2020 
Kahánková TerezaProfesní rozvoj zaměstnanců v sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmidiplomová 2019 
Pospíšilová PavlínaÚloha jednotlivých aktérů v procesu komunitního plánování sociálních služeb ve městě Brnědiplomová 2019 
Boháčová JarmilaPersonální řízení v domově pro seniory v kontextu standardů kvality sociálních služebdiplomová 2018 
Vondrka JosefAnalýza potřeb uživatelů sociální služby následné péče Darmoděj z.ú. Jeseníkdiplomová 2018 
Benčáková AnetaDomácí péče jako prevence před institucionalizací seniorůdiplomová 2017 
Fránková ZuzanaTransformace domova pro seniory pohledem jeho zaměstnancůdiplomová 2017 


Sociální přizpůsobení dětí bez domova se zkušeností domácího násilí na území města Ostravy
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Soňa Kalenda, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2020
PoskytovatelGrantová agentura ČR
Stavřešený
Provedení evaluace procesu v projektu Společně v agendě ochrany práv dětí
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Soňa Kalenda, Ph.D.
Období5/2017 - 7/2018
PoskytovatelVýzkumná činnost
Stavřešený
Modely sociální práce doprovázející bydlení
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Soňa Kalenda, Ph.D.
Období12/2016 - 11/2017
PoskytovatelVeřejná zakázka
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
soundcloud
rss
social hub