Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Iva Kuzníková

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Iva Kuzníková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: B 204, budova B
funkce:vedoucí katedry, garantka a pedagogická poradkyně bakalářského oboru Zdravotně sociální pracovník, garant praktického vzdělávání, supervize
obor činnosti:garantka odborných praxí pro studijní program zdravotně sociální péče, supervize, sociální práce ve zdravotnictví, dlouhodobá zdravotně-sociální péče
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociálních věd (Fakulta sociálních studií)
telefon, mobil: 732 226 240
553 46 3240
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2010 – 2013Ph.D., Sociální práce, Ostravská univerzita v Ostravě
2003 – 2004Doplňující studium, pedagogika pro SŠ. Ostravská univerzita v Ostravě
1996 – 2001Mgr., Ostravská univerzita v Ostravě, obor Sociální práce se zdravotnickým profilem
1992 – 1996Střední zdravotnická škola Opava, obor Všeobecná sestra

Kvalifikace

2013Ph.D.

Další vzdělávání, kurzy

2017Základy psychosociální pomoci rodině s nevyléčitelně nemocným dítětem, Mobilní hospic Ondrášek
2014 – 2017Systemická supervize a koučování pro pomáhající profesionály, 500 hodin, Hermés Group Praha
2013Health and Recovery in times of disruption: Anthropological and historical perspectives, Univerzita Bergen, Norsko
2013Koordinovaná rehabilitace a dlouhodobá zdravotně sociální péče, Ostravská univerzita
2013Zásady vhodných přístupů ke studentům se SVP, Ostravská univerzita v Ostravě
2013Adaptace studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením, Ostravská univerzita v Ostravě
2012Metodická podpora implementace kvalifikačního rámce, IPN Q–Ram

Zaměstnání, praxe

2017 – dosudVedoucí katedry sociálních věd, Fakulta sociálních studií, Ostravská univerzita
2016 – dosudSupervize a koučování, supervize praktického vzdělávání
2009 – dosudFakulta sociálních studií, Ostravská univerzita, odborná asistentka s vědeckou hodností se zaměřením na zdravotnictví a zdravotně – sociální péči
2003 – 2004Zdravotně sociální fakulta, Ostravská univerzita, externí vyučující ošetřovatelská péče o duševně nemocné
2001 – 2009Střední zdravotnická škola a vyšší odborná zdravotnická škola v Ostravě, odborná učitelka

Odborné zaměření

Supervize
Sociální práce ve zdravotnictví
Dlouhodobá péče

Akademické funkce a členství v orgánech

Garant odborného praktického vzdělávání pro studijní programy Sociální politika a sociální práce, Zdravotně sociální péče (bakalářské, magisterské).

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2017 – dosudČlenka odborné regionální platformy k projektu Krajská rodinná politika, MPSV
2010 – dosudČlenka konzultačních skupin Minimálního standardu Asociace vzdělavatelů v sociální práci – Supervize, Zdraví a nemoc
Registrovaná sestra – osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, vydává ministerstvo zdravotnictví ČR

Působení v zahraničí

2013Bergen Summer Research school, Norsko

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý
Polštinapasivní znalost


Vybrané publikace

Kuzníková, I. Dlouhodobá zdravotně-sociální péče. 2017.
Kuzníková, I. INformal!!! Rodina a neformální péče v ČR: Konference k Mezinárodnímu dni rodiny [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2017.
Lukšová, H. a Kuzníková, I. Syndrom vyhoření v institucionální péči o seniory. Hygiena. 2017, roč. 2017, č. 62, s. 12-17. ISSN 1803-1056.
Lukšová, H., Kuzníková, I. a Janíková, E. Vztah výživy a soběstačnosti u seniorů v institucionální péči. Sociální práce / Sociálna práca. 2017, roč. 2017, ISSN 1805-885X.
Kuzníková, I. The Practice of Social Work in Health Care in the Czech Republic: How to Identify Understanding the Practice of Social Work in Health Care through Research?. Czech and Slovak Social Work, ERIS Journal. 2016, roč. 2017, č. 17, s. 5-22. ISSN 1213-6204.
Kuzníková, I. Lidé s dlouhodobým onemocněním. In: Encyklopedie sociální práce. 1. vyd. Praha: Portál, 2013. s. 395-396. ISBN 978-80-262-0366-7.
Kuzníková, I. Psychosociální aspekty zdraví a nemoci. 2013.
Kuzníková, I. Sociální práce ve zdravotnictví v České republice. 2013.
Kuzníková, I. a Malík Holasová, V. O sociální práci pro management zdravotnických organizací. 1. vyd. Ostrava: Tisk Morava, 2012. 96 s. ISBN 978-80-7368-987-2.
Kuzníková, I. Sociální práce ve zdravotnictví. 2011.

Všechny publikace

Kuzníková, I. Instituto Superior de Serviço Social do Porto. 2018.: 1)Social Work in Health Care in The Czech Republic 2)Supervision of Long Term Care Service for People with Alzheimer's disease (AD) - The Example in Ostrava (CZ). 2018.
Kuzníková, I. Spolupráce v týmu s využitím kolaborativního přístupu. In: XXII. Gerontologické dny Ostrava. Ostrava. 2018.
Kuzníková, I. Dlouhodobá zdravotně-sociální péče. 2017.
Kuzníková, I. INformal!!! Rodina a neformální péče v ČR: Konference k Mezinárodnímu dni rodiny [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2017.
Lukšová, H. a Kuzníková, I. Syndrom vyhoření v institucionální péči o seniory. Hygiena. 2017, roč. 2017, č. 62, s. 12-17. ISSN 1803-1056.
Lukšová, H., Kuzníková, I. a Janíková, E. Vztah výživy a soběstačnosti u seniorů v institucionální péči. Sociální práce / Sociálna práca. 2017, roč. 2017, ISSN 1805-885X.
Kuzníková, I. a Lukšová, H. Možnosti ovlivňování rozvoje zdravotně sociální péče z pohledu studijních oborů na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. In: Pražské gerontologické dny 2016. Praha: Fakulta sociálních studií Ostravská univerzita. 2016.
Kuzníková, I. The Practice of Social Work in Health Care in the Czech Republic: How to Identify Understanding the Practice of Social Work in Health Care through Research?. Czech and Slovak Social Work, ERIS Journal. 2016, roč. 2017, č. 17, s. 5-22. ISSN 1213-6204.
Kuzníková, I. Pohled akademické obce optikou systémové perspektivy. In: Když se řekne příspěvek na péči. Ostrava: Bílovecká nemocnice a.s., Mobilní hospic Ondrášek o.p.s.. 2015.
Kuzníková, I. Možnosti sociální práce ve zdravotnických zařízeních (práce s potřebami osob v nepříznivé sociální situaci. In: Sociální služby jako součást systémového pojetí sociální práce. Ostrava: Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě. 2014.
Kuzníková, I. Sociální práce a koordinace dlouhodobé péče o seniory se změnou zdravotní kondice.. In: Společnou cestou - konference zdravotně sociální spolupráce v pomoci seniorům. Ostrava: Fakulta sociálních studií Ostravská univerzita v Ostravě. 2014.
Kuzníková, I. Společnou cestou: konference zdravotnické a sociální spolupráce v pomoci seniorům [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2014.
Kuzníková, I. Teoretická východiska pro praxi sociální práce ve zdravotnictví. In: Jak naplňovat cíle sociální práce ve zdravotnictví a v péči o zdraví?. Praha: Škola veřejného zdravotnictví Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. 2014.
Kuzníková, I. Lidé s dlouhodobým onemocněním. In: Encyklopedie sociální práce. 1. vyd. Praha: Portál, 2013. s. 395-396. ISBN 978-80-262-0366-7.
Kuzníková, I. Pokročilé metody sociální práce se skupinami. 2013.
Kuzníková, I. Psychosociální aspekty zdraví a nemoci. 2013.
Kuzníková, I. Sociální práce ve zdravotnictví v České republice. 2013.
Kuzníková, I., Nytra, G. a Vontorová, Z. Způsoby zvládání rizikových situací seniorského věku. 2013.
Kuzníková, I., NYTRA, G., VONTOROVÁ, Z., Hegerová, A. a Baršová, J. Způsoby zvládání rizikových situací seniorského věku. 2013.
Kuzníková, I. a Malík Holasová, V. O sociální práci pro management zdravotnických organizací. 1. vyd. Ostrava: Tisk Morava, 2012. 96 s. ISBN 978-80-7368-987-2.
VONTOROVÁ, Z. a Kuzníková, I. Conditions of Social Work in Health Care Sector in Czech Republic. In: Jarní škola sociální práce/ Spring school of social work. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2011.
Kuzníková, I. Metody sociální práce ve zdravotnictví: Sociální práce s jednotlivci. In: Sociální práce ve zdravotnictví. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. s. 63-72. Zdravotně sociální pracovník. ISBN 978-80-247-3676-1.
Kuzníková, I. Podmínky pro výkon profese sociální práce v resortu zdravotnictví v České republice: Závěrečná výzkumná zpráva za rok 2011 řešení SGS. 2011.
Kuzníková, I. Pokročilý multisystémový přístup (Advanced Multi Systemic Approach) v sociální práci ve zdravotnictví. In: Sociální práce ve zdravotnictví. 1. vyd. Praha: Grada publishing a.s., 2011. s. 31-36. zdravotně sociální pracovník. ISBN 978-80-247-3676-1.
Kuzníková, I. Pracovní náplň sociálního pracovníka ve zdravotnictví. In: Sociální práce ve zdravotnictví. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. s. 47-62. zdravotně sociální pracovník. ISBN 978-80-247-3676-1.
Kuzníková, I. Psychosociální aspekty zdraví a nemoci. In: Sociální práce ve zdravotnictví. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. s. 93-102. zdravotně sociální pracovník. ISBN 978-80-247-3676-1.
Kuzníková, I. Social consequences of chronic diseases with emphasis on allergic diseases in the population of the Czech Republic. Clinical social work journal. 2011, roč. 2, č. 3/2011, s. 24-47. ISSN 2076-9741.
Kuzníková, I. Sociální práce se skupinami. In: Sociální práce ve zdravotnictví. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. s. 82-87. zdravotně sociální pracovník. ISBN 978-80-247-3676-1.
Kuzníková, I. Sociální práce ve zdravotnictví. 2011.
Kuzníková, I. Vývoj sociální práce ve zdravotnictví v České republice. In: Sociální práce ve zdravotnictví. 1. vyd. Praha: Grada publishing a.s., 2011. s. 13-26. Zdravotně sociální pracovník. ISBN 978-80-247-3676-1.
Kuzníková, I. Výzkumná oblast - sociální práce ve zdravotnictví. In: Od teorie k praxi, od praxe k teorii. Hradec Králové: Gaudeamus, 2011. Gaudeamus, 2011. s. 290-300. ISBN 978-80-7435-138-9.
Kuzníková, I. Výzkumná oblast - sociální práce ve zdravotnictví. In: Od teorie k praxi, od praxe k teorii. Ústav sociální práce Univerzity Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové. 2011.
Kuzníková, I. Vzdělávání zdravotně sociálních pracovníků v České republice. In: Realita a vízia sociálnej práce. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2011. Univerzita Komenského v Bratislavě, 2011. s. 91-96. ISBN 978-80-223-3075-6.
Kuzníková, I. Vzdělávání zdravotně sociálních pracovníků v ČR. In: Reality and vision of social work. Bratislava: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě. 2011.
Kuzníková, I. Vzdělávání zdravotně-sociálních pracovníků v České republice. In: Sociální práce ve zdravotnictví. 1. vyd. Praha: Grada publishing a.s., 2011. s. 27-30. zdravotně sociální pracovník. ISBN 978-80-247-3676-1.
Kuzníková, I. Cesty ke zdravému životnímu stylu: Přirozená výživa a alternativní metody k udržení zdraví. In: Pracovník ve zdravotnictví a zdravý životní styl. Ostrava: Česká asociace sester, Vyšší odborná škola zdravotnická Ostrava. 2010.
Kuzníková, I. University of Bergen, Bergen summer research school. 2010.
Kuzníková, I. veřejné zdravotnictví ve studijních programech fss ou. In: Veřejné zdravotnictví pro učetele vysokých a vyšších odborných škol. Praha: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha. 2010.
Kuzníková, I. Vymezení profese sociální práce ve zdravotnictví: Kdo je zdravotně sociální pracovník?. In: Propustili mne z nemocnice a co dál?. Ostrava: Česká asociace sester. 2010.


ZkratkaNázev předmětu
KONHOKonzultační hodiny
BKOP3Odborná praxe 3
BKOP4Odborná praxe 4
BKOP5Odborná praxe 5
BKOP6Odborná praxe 6
BKSE3Seminář k odborné praxi 3
BKSE4Seminář k odborné praxi 4
BKSE6Seminář k odborné praxi 6
BPOP3Odborná praxe 3
BPOP4Odborná praxe 4
BPOP5Odborná praxe 5
BPOP6Odborná praxe 6
BPSE3Seminář k odborné praxi 3
BPSE4Seminář k odborné praxi 4
BPSE6Seminář k odborné praxi 6
NPSUKSupervize odborné praxe
NPSUPSupervize odborné praxe
NRSUKSupervize odborné praxe
NRSUPSupervize odborné praxe
1SUPXSupervize praxí
2SUPASupervize praxí
3PMSSPokročilé metody soc. práce se skupinami
7PMSSPokročilé metody soc. práce se skupinami
ALTHSLong-term health and social care
BKPAZPsychosoc. aspekty zdraví a nemoci
BPPAZPsychosoc. aspekty zdraví a nemoci
BZKA1Kazuistický seminář 1
BZKA2Kazuistický seminář 2
BZKA3Kazuistický seminář 3
BZKA4Kazuistický seminář 4
BZSPZSociální práce ve zdravotnictví
BZSP1Souvislá praxe 1
BZSP2Souvislá praxe 2
BZSP3Souvislá praxe 3
BZSUPSupervize praxí
BZSZ2Stát. závěr. zk. 2 - psychosoc. asp. ZSP
NSPOKPokročilé metody soc. pr. se skupinami
NSPOPPokročilé metody sociální práce se skup.
NZDLODlouhodobá péče
NZPX1Odborná praxe 1
NZPX2Odborná praxe 2
NZSZ3Státní zkouška 3 - Dlouhodobá péče
1PAZNPsychosociální aspekty zdraví a nemoci
2PAZNPsychosociální aspekty zdraví a nemoci
6KAZ1Kazuistický seminář 1
6KAZ2Kazuistický seminář 2
6KAZ3Kazuistický seminář 3
6KAZ4Kazuistický seminář 4
6KAZ5Kazuistický seminář 5
6KAZ6Kazuistický seminář 6
6METSMetody sociální práce se skupinou
6PAZNPsychosociální aspekty zdraví a nemoci
6PPX1Průběžná praxe 1
6PPX2Průběžná praxe 2
6SPVZSociální práce ve zdravotnictví
6SPX1Souvislá praxe 1
6SPX3Souvislá praxe 3
6SPX4Souvislá praxe 4
6SPX5Souvislá praxe 5
6SUPESupervize praxí
6SUPXSupervize praxí
8KCIDCíl. skupiny dlouh. zdravot. soc. péče
8KDLODlouhodobá zdravotně sociální péče
8KKAZKazuistický seminář
8KSZ3Stát.záv.zkouš 3 - Dlouh.zdrav.soc. péče
8PCIDCíl.skupiny dlouh. zdravot. soc. péče
8PDLODlouhodobá zdravotně sociální péče
8PKAZKazuistický seminář
8POPXPrůběžná odborná praxe
8PSOXSouvislá odborná praxe
8PSZ3Stát záv.zkouš.3 - Dlouh.zdrav. soc. péč
8ROZ1Psychosociální aspekty zdraví a nemoci
8ROZ2Sociální práce ve zdravotnictví


AutorNázev práceTypRok
Haratková TerezieMezioborová týmová spolupráce při následné péči o seniory po zlomenině krčku stehenní kostidiplomová 2019 
Hrůšová MarikaKoordinace týmové spolupráce v procesu rehabilitační péče o seniory po amputaci ve zdravotnictvídiplomová 2019 
Korduliaková MartinaMíra soběstačnosti klientů v pobytovém zařízení dlouhodobé péčediplomová 2019 
Kožušníková PavlínaKoordinovaná rehabilitace v procesu propuštění klientů s disabilitou ze zdravotnického zařízenídiplomová 2019 
Kyselková KateřinaSupervize v sociální prácidiplomová 2019 
Mičola TomášJak se žije s Parkinsonovou nemocídiplomová 2019 
Plocková KarinPodpora neformálních pečovatelů o dlouhodobě nemocné na území Moravskoslezského krajediplomová 2019 
Pokorná GabrielaTýmová spolupráce v procesu propouštění pacientů z psychiatrické nemocnicediplomová 2019 
Soporská VladimíraMultidisciplinární paliativní péče ve zdravotnických zařízeních v České republicediplomová 2019 
Šupková AnetaSoběstačnost seniorů v kontextu domácí péčediplomová 2019 
Trupová KláraKoordinace rehabilitace u osob s mentální anorexiídiplomová 2019 
Hrbáčová PavlínaMáme se bát umírání? Řízení péče o umírající ve vybraných pobytových sociálních službách pro seniorydiplomová 2018 
Jopková PetraSociální izolace rodičů pečujících o dlouhodobě nemocné dítědiplomová 2018 
Lazecký MartinOsoby s transverzální míšní lézí a jejich zaměstnánídiplomová 2018 
Novotný OndřejČlenství v podpůrných skupinách a jejich vliv na zvládání zátěžediplomová 2018 
Starečková AdélaProces koordinace podpory neformálních pečujících o osoby se získaným tělesným postiženímdiplomová 2018 
Vlčková KateřinaSpolupráce v mezioborovém týmu při koordinaci rehabilitace lidí s duševním onemocněnímdiplomová 2018 
Gelnarová LucieKoordinovaná rehabilitace z pohledu zdravotnických pracovníkůdiplomová 2017 
Kozubjaková MichaelaPsychosociální potřeby onkologických pacientů v paliativní péčidiplomová 2017 
Sobková PetraRodinný pečující v systému zdravotně sociální pomocidiplomová 2017 
Žatková DanielaKoordinace dlouhodobé péče pro klienty po polytraumatudiplomová 2017 
Adamčíková LuciePřechod seniorů z domácího prostředí do domova pro seniorydiplomová 2016 
Kolářová SilvieZdravotní péče v organizacích sociálních služeb pro seniorydiplomová 2016 
Kovalská HanaŘízení lidských zdrojů terénních služeb sociální a zdravotní péčediplomová 2016 
Pátková DanaOrganizace služeb a ochrana práv klientů s duševním onemocněním.diplomová 2016 
Pristačová DanielaSociální práce s klienty s Alzheimerovou demencí v procesu adaptace na změnu.diplomová 2015 
Ševcová MichaelaPěstounská péče v České republice a v Německudiplomová 2015 
Hurtuk ErikPoptávka po terénních sociálních a zdravotních službách pro seniory v regionu Ostravadiplomová 2014 
Moudrá PavlaRole svépomocných skupin v psychosociální pomoci pacientům a jejich rodinámdiplomová 2014 
Antoňů IvanaZapojování seniorů s demencí do aktivizačních činností v rámci organizace Charita Ostravadiplomová 2013 
Čedroňová PetraSociální práce s osobami s psychotickým onemocněnímdiplomová 2013 
Pátereková RenátaKomplexní rehabilitace osob po úrazech a sociální prácediplomová 2013 
Vondrová EvaSociální práce s hospitalizovanými dětmi a jejich rodinamidiplomová 2013 
Fišarová RadanaVyužití skupinové práce v oblasti dětské psychiatrie.diplomová 2012 
Slováčková DanaSociální práce s těhotnými a matkami v šestinedělí s důrazem na prevenci poporodní deprese a psychózy.diplomová 2012 
Štolfová KvětoslavaSociální práce se skupinami v neziskových organizacích sociální prácediplomová 2012 
Vontorová ZuzanaZdravotně-sociální pracovník - člen multidisciplinárního týmudiplomová 2012 
Janoszowská LenkaAcquired Immunodeficiency Syndrome - celospolečenský problémdiplomová 2011 
Jurenková TerezaSociální rizika poruch příjmu potravydiplomová 2011 
Kleinová MichaelaOrganizace a řízení sociálních služeb pro umírající a jejich rodinydiplomová 2011 
Kubesová HanaDůsledky pracovní zátěže u sociálních pracovníků ve zdravotnických zařízeníchdiplomová 2011 
Šebrechinová IvanaVyužití skupinové práce v oblasti gerontopsychiatriediplomová 2011 
Tomešová MarkétaPéče o osobu blízkou a management respitní péčediplomová 2011 
Vinklarová RadanaRiziko sociálního vyloučení u klienta s chronickou nemocídiplomová 2011 
Bergerová KarinDlouhodobá péče v domácím prostředí klienta v České republicebakalářská 2019 
Gažáková KarolínaDobrovolnictví ve zdravotnických organizacíchbakalářská 2019 
Valasová VeronikaPotřeby seniorů v institucionální péčibakalářská 2019 
Kotalová LindaSpolečenská role stravování a výživa u seniorů v dlouhodobé péčibakalářská 2018 
Lukšíková KateřinaSociální práce ve zdravotnictví v Evropěbakalářská 2018 
Olšinová LuciePraktické vzdělávání studijního oboru Zdravotně sociální pracovník z pohledu studentůbakalářská 2018 
Siudová VeronikaZdravotně sociální pracovník v paliativní péčibakalářská 2018 
Kuriaková KateřinaPoskytování paliativní péče v sociálních službáchbakalářská 2017 
Kubenková NikolaDobrovolnictví ve zdravotnických a sociálních službách pro nemocné a jejich rodinybakalářská 2016 
Mikšánková AnnaSupervize v pomáhajících profesíchbakalářská 2016 
Růčková MartinaSociální poradenství nemocným seniorům a jejich pečujícímbakalářská 2016 
Siudová VeronikaDomácí paliativní péče v České republicebakalářská 2016 
Šimíčková VendulaDlouhodobá péče o děti s nepříznivým zdravotním stavembakalářská 2016 
Velčovská IvetaOsaměle žijící senioři s demencíbakalářská 2016 
Vlčková KateřinaZdravotně sociální pracovník a dítě jako pacientbakalářská 2016 
Chvílíčková KláraSociální práce v nemocnici z pohledu zdravotnických pracovníkůbakalářská 2015 
Folwarczná KateřinaZdravotně sociální péče o klienta v domácím prostředíbakalářská 2015 
Indráková AleksandraSkupinová pomoc lidem s poruchami příjmu potravybakalářská 2015 
Kubínová IvaOpatrovnictví v kontextu sociální práce s lidmi s duševním onemocněním.bakalářská 2015 
Mžiková DenisaZdravotně sociální potřeby osob se stomiíbakalářská 2015 
Rojková LucieSociální práce a svépomocné skupiny dlouhodobě nemocnýchbakalářská 2015 
Sochůrková DitaZdravotně sociální péče o klienty s demencí Alzheimerova typubakalářská 2015 
Šafaříková HanaSociální poradenství pro klienty s onkologickým onemocněnímbakalářská 2015 
Trvajová JanaŽivot seniorů s podporou terénních služebbakalářská 2015 
Badžgoňová AnetaSociální pracovník a klient v paliativní a hospicové péčibakalářská 2014 
Čelinská TerezaIndividuální plánování v domově pro seniorybakalářská 2014 
Horňáčková LucieProblematika seniorů se zlomeninou krčku stehenní kosti následkem úrazu.bakalářská 2014 
Hrušová LucieZdravotní a sociální důsledky zneužívání návykových látek u těhotných ženbakalářská 2014 
Janečková JanaMožnosti pomoci sociálního pracovníka ve zdravotnickém zařízení matkám při neplánovaném těhotenstvíbakalářská 2014 
Janečková ZdeňkaPéče o seniora v domácím prostředíbakalářská 2014 
Návratová LucieNabídka terénních a ambulantních sociálně zdravotních služeb pro seniory v Ostravěbakalářská 2014 
Rumpalová JanaPéče o seniora s demencí v přirozeném prostředíbakalářská 2014 
Rybářová JanaSociální práce a podpora pečujícím o osoby s tělesným postiženímbakalářská 2014 
Sonnková BarboraSociální práce s osobami závislými na alkoholu v ústavní zdravotnické péčibakalářská 2014 
Švihlová JiřinaTerénní sociální práce s klienty se schizofrenním onemocněním.bakalářská 2014 
Bajerová LenkaPéče o klienta s demencí Alzheimerova typu v domácím prostředíbakalářská 2013 
Bilová LenkaZkušenosti s alkoholem u dětí a mládežebakalářská 2013 
Čierna VěraFaktory ohrožující zdraví v profesi sociálního pracovníkabakalářská 2013 
Figurová DagmarVýskyt návykových látek u žáků základní školybakalářská 2013 
Jeřábková KateřinaRole sociálního pracovníka v terapeutických komunitáchbakalářská 2013 
Krumniklová MarkétaVýznam rodiny v procesu integrace dospělých osob se schizofrenním onemocněním z pohledu výkonu opatrovnictvíbakalářská 2013 
Lastovičková ZuzanaSociální práce v paliativní péčibakalářská 2013 
Lietavová MichaelaPrevence zneužívání dětí v cyber prostorubakalářská 2013 
Mikelová IrenaPomoc a podpora lidí s duševním onemocněním při jejich uplatnění na trhu prácebakalářská 2013 
Mutlová HanaFaktor stresu ohrožujicí zdraví studentů oboru sociální prácebakalářská 2013 
Stefanakisová AndreaSociální práce v domovech pro seniory.bakalářská 2013 
Ševcová MichaelaŽivot s Downovým syndromembakalářská 2013 
Baršová JanaDuševní poruchy u seniorůbakalářská 2012 
Holíková ZuzanaSociální služby pro klienty s duševním onemocněním.bakalářská 2012 
Kapustová AndreaExistence baby-boxů- pro a protibakalářská 2012 
Maňáková KláraIntegrace osob s duševním onemocněním v Nizozemí a České republicebakalářská 2012 
Marková RenátaPřipravenost sociálních pracovníků poskytnout laickou první pomocbakalářská 2012 
Ösziová KateřinaSociální práce a mezinárodní organizace pomáhající rozvojovým zemímbakalářská 2012 
Pátková DanaSociální práce se seniory s psychiatrickou diagnózou-psychóza.bakalářská 2012 
Sikorová IvonaAlkoholismus jako sociální jevbakalářská 2012 
Starostková DanaPsychosociální pomoc lidem s poruchami příjmu potravybakalářská 2012 
Štěpánová LenkaFormy sociální podpory klientů alkoholikůbakalářská 2012 
Závodná MartinaVolnočasové aktivity dětí a mládeže - prevence psychopatologických jevůbakalářská 2012 
Bínková VeronikaNabídka aktivizačních programů v domovech pro seniorybakalářská 2011 
Petrušková ŠárkaŽivot seniora s Alzheimerovou choroboubakalářská 2011 
Premusová MagdaProblematika raného rodičovstvíbakalářská 2011 


Supervize odborného praktického vzdělávání na FSS OU
Hlavní řešitelMgr. Iva Kuzníková, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Způsoby zvládání rizikových situací seniorského věku
Hlavní řešitelMgr. Iva Kuzníková, Ph.D.
Období3/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub