Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Tomáš Pískovský


titul, jméno, příjmení:MUDr. Tomáš Pískovský, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:pediatrie
katedra / středisko (fakulta): Katedra dětského lékařství a neonatologie (Lékařská fakulta)
Katedra speciální pedagogiky (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 597 371 111
597 373 644
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1989 – 1995MUDr., Lékařská fakulta, Masarykova Univerzita Brno, obor všeobecné lékařství
1985 – 1989Gymnázium, Ostrava–Poruba
1977 – 1985Základní škola, Ostrava–Poruba

Kvalifikace

2013Ph.D., Lékařská fakulta, Masarykova Univerzita Brno
2001Atestace 2. stupně z pediatrie
1998Atestace 1. stupně z pediatrie

Další vzdělávání, kurzy

2016Odborná stáž v oboru dětské revmatologie v centru biologické léčby Pediatrická klinika FN – DN Brno, certifikát
2015Musculosceletal Ultrasound Basic Workshop, use of Power Doppler LF UK Bratislava, certifikát
2015IHC GCP Training for Investigators, Quintiles, FN Ostrava, certifikát
2007English in Medicine I , II , TEP Education, FN Ostrava, certifikát
2007 – 2008Rozvoj manažerských kompetencí pracovníků nemocnic, B.I.B.S.,a.s. Brno, FN Ostrava, certifikát
2003Odborná stáž: Nové postupy v diagnostice a léčbě revmatických chorob u dětí, IPVZ Praha, Klinika dětí a dorostu VFN, certifikát
1999Základy pediatrické ultrasonografie – Klinika dětské radiodiagnostiky FN–DN Brno, certifikát
1999Kurz abdominální ultrasonografie, IPDVZ Brno – Nem. u sv. Anny, certifikát
1998Kurz v praktické pediatrii – dětská revmatologie, IPVZ Praha, certifikát

Zaměstnání, praxe

1995 – dosudFN Ostrava, Klinika dětského lékařství
4/2006 – dosudprimář Kliniky dětského lékařství
10/2005 – 3/2006zástupce přednosty Kliniky dětského lékařství pro léčebnou péči
7/1998 – dosudsamostatně pracuji v dětské revmatologické ambulanci
7/1999 – dosudpo kurzu v ultrasonografii provádím UZ vyšetření pro Kliniku dětského lékařství
10/2002 – 9/2005staniční lékař Oddělení větších dětí Kliniky dětského lékařství
8/1995 – 9/2002sekundární lékař, všechna oddělení Kliniky dětského lékařství vč. OPN a JIRP

Odborné zaměření

Pediatrie
Dětská revmatologie
Ultrasonografie v dětském věku

Akademické funkce a členství v orgánech

2013 – dosudodborný asistent – Katedra dětského lékařství a neonatologie, LF OU

Ocenění

2016cena Nejlepší pracovník FN Ostrava v roce 2016 v kategorii Lékař u lůžka

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2017 – dosudčlen zkušební komise MZ ČR pro atestační zkoušky v oboru pediatrie
2016 – dosudčlen akreditační komise MZ ČR pro obor specializačního vzdělávání dětská revmatologie
2015 – dosudčlen zkušební komise pro státní rigorózní zkoušku „Pediatrie“ na LF OU
2014 – dosudčlen redakční rady časopisu Česko–slovenská pediatrie
1997 – dosudČeská revmatologická společnost JEP
1997 – dosudČeská společnost alergologie a klinické imunologie JEP
1996 – dosudČeská pediatrická společnost JEP
1995 – dosudČeská lékařská komora

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý


Vzácné autoimunitní onemocnění.
Tomáš Pískovský
Rok: 2017
stať ve sborníku

Juvenilní dermatomyozitida a polymyozitida
Tomáš Pískovský
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Juvenilní dermatomyozitida a polymyozitida -kazuistiky
Tomáš Pískovský, H. Strmeňová, V. Matušková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Juvenilní idiopatická artritida
Tomáš Pískovský
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Juvenilní idiopatická artritida - novinky v léčbě
Tomáš Pískovský
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Juvenilní idiopatická artritida - novinky v léčbě
Tomáš Pískovský
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kojenec s nejasnou horečkou
Tomáš Pískovský, Michal Hladík, Lenka Kosňovská, J. Čermáková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Myozitidy - léčba a rehabilitace
Tomáš Pískovský
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Postavení glukokortikoidů v léčbě juvenilní idiopatické artritidy
Tomáš Pískovský
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Základy vyšetření
Tomáš Pískovský, Michal Hladík
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Arteriální trombóza u desetileté dívky
Barbora Králiková, Bohumír Blažek, Tomáš Pískovský, Michal Hladík, Václav Procházka, Daniel Czerný, Jaroslav Horáček ... další autoři
Rok: 2013, Pediatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Takayasu arteritis in a 10-month-old boy
Tomáš Pískovský, Michal Hladík, Lenka Kosňovská, Jana Čermáková, Katarína Miklošová
Rok: 2013, VASA-J VASCULAR DIS
článek v odborném periodiku

Plazmaferéza při rychle progredující glomerulonefritidě u Henoch-Schonleinovy purpury
Michal Hladík, Tomáš Pískovský, Helena Strmeňová, T. Zaoral
Rok: 2011, Pediatria pre prax
článek v odborném periodiku

Souvisí panuveitida s aspergilovým zánětem v plicním sekvestru?
Michal Hladík, V. Křivská, J. Čermáková, Tomáš Pískovský, T. Šmehlík, D. Cholevík, P. Mašek, M. Mitták ... další autoři
Rok: 2010, Pediatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Kawasakiho choroba a její oční příznaky
Tomáš Pískovský, A Kol.
Rok: 2008, Lék. Čes.
článek v odborném periodiku

Nenalezen žádný záznam.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůNenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub