Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Tomáš Pískovský


titul, jméno, příjmení:MUDr. Tomáš Pískovský, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:pediatrie
katedra / středisko (fakulta): Katedra dětského lékařství a neonatologie (Lékařská fakulta)
Katedra speciální pedagogiky (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 597 371 111
597 373 644
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1989 – 1995MUDr., Lékařská fakulta, Masarykova Univerzita Brno, obor všeobecné lékařství
1985 – 1989Gymnázium, Ostrava–Poruba
1977 – 1985Základní škola, Ostrava–Poruba

Kvalifikace

2013Ph.D., Lékařská fakulta, Masarykova Univerzita Brno
2001Atestace 2. stupně z pediatrie
1998Atestace 1. stupně z pediatrie

Další vzdělávání, kurzy

2016Odborná stáž v oboru dětské revmatologie v centru biologické léčby Pediatrická klinika FN – DN Brno, certifikát
2015Musculosceletal Ultrasound Basic Workshop, use of Power Doppler LF UK Bratislava, certifikát
2015IHC GCP Training for Investigators, Quintiles, FN Ostrava, certifikát
2007English in Medicine I , II , TEP Education, FN Ostrava, certifikát
2007 – 2008Rozvoj manažerských kompetencí pracovníků nemocnic, B.I.B.S.,a.s. Brno, FN Ostrava, certifikát
2003Odborná stáž: Nové postupy v diagnostice a léčbě revmatických chorob u dětí, IPVZ Praha, Klinika dětí a dorostu VFN, certifikát
1999Základy pediatrické ultrasonografie – Klinika dětské radiodiagnostiky FN–DN Brno, certifikát
1999Kurz abdominální ultrasonografie, IPDVZ Brno – Nem. u sv. Anny, certifikát
1998Kurz v praktické pediatrii – dětská revmatologie, IPVZ Praha, certifikát

Zaměstnání, praxe

1995 – dosudFN Ostrava, Klinika dětského lékařství
4/2006 – dosudprimář Kliniky dětského lékařství
10/2005 – 3/2006zástupce přednosty Kliniky dětského lékařství pro léčebnou péči
7/1998 – dosudsamostatně pracuji v dětské revmatologické ambulanci
7/1999 – dosudpo kurzu v ultrasonografii provádím UZ vyšetření pro Kliniku dětského lékařství
10/2002 – 9/2005staniční lékař Oddělení větších dětí Kliniky dětského lékařství
8/1995 – 9/2002sekundární lékař, všechna oddělení Kliniky dětského lékařství vč. OPN a JIRP

Odborné zaměření

Pediatrie
Dětská revmatologie
Ultrasonografie v dětském věku

Akademické funkce a členství v orgánech

2013 – dosudodborný asistent – Katedra dětského lékařství a neonatologie, LF OU

Ocenění

2016cena Nejlepší pracovník FN Ostrava v roce 2016 v kategorii Lékař u lůžka

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2017 – dosudčlen zkušební komise MZ ČR pro atestační zkoušky v oboru pediatrie
2016 – dosudčlen akreditační komise MZ ČR pro obor specializačního vzdělávání dětská revmatologie
2015 – dosudčlen zkušební komise pro státní rigorózní zkoušku „Pediatrie“ na LF OU
2014 – dosudčlen redakční rady časopisu Česko–slovenská pediatrie
1997 – dosudČeská revmatologická společnost JEP
1997 – dosudČeská společnost alergologie a klinické imunologie JEP
1996 – dosudČeská pediatrická společnost JEP
1995 – dosudČeská lékařská komora

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý


Vzácné autoimunitní onemocnění
Tomáš Pískovský
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Juvenilní dermatomyozitida a polymyozitida
Tomáš Pískovský
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Juvenilní dermatomyozitida a polymyozitida -kazuistiky
Tomáš Pískovský, H. Strmeňová, V. Matušková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Juvenilní idiopatická artritida
Tomáš Pískovský
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Juvenilní idiopatická artritida - novinky v léčbě
Tomáš Pískovský
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Juvenilní idiopatická artritida - novinky v léčbě
Tomáš Pískovský
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kojenec s nejasnou horečkou
Tomáš Pískovský, Michal Hladík, Lenka Kosňovská, J. Čermáková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Myozitidy - léčba a rehabilitace
Tomáš Pískovský
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Postavení glukokortikoidů v léčbě juvenilní idiopatické artritidy
Tomáš Pískovský
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Základy vyšetření
Tomáš Pískovský, Michal Hladík
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Arteriální trombóza u desetileté dívky
Barbora Králiková, Bohumír Blažek, Tomáš Pískovský, Michal Hladík, Václav Procházka, Daniel Czerný, Jaroslav Horáček ... další autoři
Rok: 2013, Pediatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Takayasu arteritis in a 10-month-old boy
Tomáš Pískovský, Michal Hladík, Lenka Kosňovská, Jana Čermáková, Katarína Miklošová
Rok: 2013, VASA-J VASCULAR DIS
článek v odborném periodiku

Plazmaferéza při rychle progredující glomerulonefritidě u Henoch-Schonleinovy purpury
Michal Hladík, Tomáš Pískovský, Helena Strmeňová, T. Zaoral
Rok: 2011, Pediatria pre prax
článek v odborném periodiku

Souvisí panuveitida s aspergilovým zánětem v plicním sekvestru?
Michal Hladík, V. Křivská, J. Čermáková, Tomáš Pískovský, T. Šmehlík, D. Cholevík, P. Mašek, M. Mitták ... další autoři
Rok: 2010, Pediatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Kawasakiho choroba a její oční příznaky
Tomáš Pískovský, A Kol.
Rok: 2008, Lék. Čes.
článek v odborném periodiku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůNenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
soundcloud
rss
social hub