Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Petr Handlos


titul, jméno, příjmení:MUDr. Petr Handlos, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:soudní lékařství
katedra / středisko (fakulta): Katedra intenzívní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů (Lékařská fakulta)
telefon, mobil:
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Death of a Female Prostitute Due to Intestinal Obstruction by an Unknown Substance
Marek Dokoupil, K. Marecová, Petr Handlos, P. Březina
Rok: 2019, JOURNAL OF FORENSIC SCIENCES
článek v odborném periodiku

A Fatal Case of Gas Intoxication in Silage Pit
Petr Handlos, V. Gebauerova, J. Tomkova, P. Zielinski, K. Marecova
Rok: 2018, Journal of Forensic Sciences
článek v odborném periodiku

Bomb Peak: Radiocarbon dating of skeletal remains in routine forensic medical practice
Petr Handlos, I. Svetlik, L. Horáčková, M. Fejgl, L. Kotik, V. Brychova, N. Megisova, K. Marecova ... další autoři
Rok: 2018, Radiocarbon
článek v odborném periodiku

Fatal Hemorrhage from an Arteriovenous Fistula
Petr Handlos, K. Marecova, Margita Smatanová, Igor Dvořáček, M. Dobias
Rok: 2018, JOURNAL OF FORENSIC SCIENCES
článek v odborném periodiku

Fatal Ingestion of Chlumsky Disinfectant Solution
Petr Handlos, M. Uvira, K. Marecová, Marie Staňková, Margita Smatanová, Igor Dvořáček, M. Joukal ... další autoři
Rok: 2018, Journal of Forensic Sciences
článek v odborném periodiku

Stab wounds of the chest caused by penetration of duralumin rods
K. Marecova, M. Uvira, Marek Dokoupil, Petr Handlos
Rok: 2018, Forensic Science Medicine and Pathology
článek v odborném periodiku

Biventricular noncompaction cardiomyopathy with malignant arrhythmia as a cause of sudden death
Petr Handlos, Tomáš Gruszka, Marie Staňková, K. Marecova, M. Joukal
Rok: 2017
ostatní

Fatal Ingestion of Chlumsky Disinfectant Solution
Petr Handlos, M. Uvíra, K. Marecova, Marie Staňková, Margita Smatanová, Igor Dvořáček, M. Joukal ... další autoři
Rok: 2017, Journal of Forensic Sciences
článek v odborném periodiku

Lethal suicide attempt with a mixed-drug intoxication of metoprolol and propafenone - A first pediatric case report
Ivana Kacířová, Milan Grundmann, M. Kolek, E. Vyskocilova-Hrudikova, R. Urinovska, Petr Handlos ... další autoři
Rok: 2017, FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL
článek v odborném periodiku

RADIOUHLÍKOVÉ DATOVÁNÍ KOSTERNÍCH POZŮSTATKŮ V BĚŽNÉ SOUDNĚ LÉKAŘSKÉ PRAXI
Petr Handlos, I. Světlík, M. Dobiáš, Margita Smatanová, Igor Dvořáček, M. Joukal, K. Marecová, L. Horáčková ... další autoři
Rok: 2017, Chemické listy
článek v odborném periodiku

Radiuhlíkové datování kosterních pozůstatků v běžné soudně lékařské praxi
Petr Handlos, I. Svetlik, M. Dobias, M. Joukal, Margita Smatanová, Igor Dvořáček, K. Marecova, L. Horackova ... další autoři
Rok: 2017, Chemické listy
článek v odborném periodiku

Fluid content in the pleural cavity protects internal structures against heat
Petr Handlos, Marek Dokoupil, Marie Staňková, Marek Joukal, Igor Dvořáček, Matěj Uvíra, Margita Smatanová ... další autoři
Rok: 2016, FORENSIC SCIENCE MEDICINE AND PATHOLOGY
článek v odborném periodiku

Leiomyosarkom pravé síně s tumorózní masou dolní duté žíly projevující se srdečním selháním u 70letého muže - kasuistika
Pavel Kukla, Leoš Pleva, Martin Porzer, Radim Brát, Petr Handlos, Petr Buzrla, Jiří Plášek, Jan Mrózek, Miroslav Homza ... další autoři
Rok: 2015, Cor et Vasa
článek v odborném periodiku

Granulomatóza s polyangiitidou
K. Martinková, Ivo Valkovský, Petr Handlos
Rok: 2014, Interní medicína pro praxi
článek v odborném periodiku

Je závažná obezita nepříznivým prognostickým faktorem u chřipkového zánětu plic?
Renáta Zoubková, Jan Máca, Petr Handlos, Lenka Rudinská, Ivana Nytra, Václav Chýlek, Jana Vavrošová ... další autoři
Rok: 2014, Časopis lékařů českých
článek v odborném periodiku

Můžeme se společně podílet na léčbě pacienta?
J. Karkoška, M. Kalalb, Petr Handlos, Igor Dvořáček, J. Peprla, V. Lonsky ... další autoři
Rok: 2014
stať ve sborníku

Myxoidní degenerace srdečních chlopní jako příčina náhlého úmrtí
Petr Handlos, Igor Dvořáček
Rok: 2014
stať ve sborníku

Iatrogenní amputace břišní aorty
Petr Handlos, Igor Dvořáček, Marek Dokoupil
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Suicidium propanbutanem
Petr Handlos, Marie Staňková, Igor Dvořáček
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tkáňové odběry prováděné ve FN Ostrava
Petr Handlos, J. Karkoška, Igor Dvořáček
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Příčiny náhlého úmrtí při neurčitých morfologických nálezech
Lucia Ihnát Rudinská, Petr Handlos
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůNenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
soundcloud
rss
social hub