Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU

Jana Ďuricová


titul, jméno, příjmení:PharmDr. Jana Ďuricová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:farmakologie
katedra / středisko (fakulta): Ústav klinické farmakologie (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 597 372 289
e-mail:

Vzdělání

2000 – 2005
Mgr., Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Karlova univerzita v Praze, Česká republika
1996 – 2000
Gymnázium Popradské nábrežie, Poprad, Slovenská republika
 

Kvalifikace

5/2017
Specializace v oboru Klinická farmacie, IPVZ, Praha, Česká republika
9/2012
PharmDr., Rigorózní řízení a uznání disertační práce jako práce rigorózní, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Karlova univerzita v Praze, Česká republika
12/2011
Ph.D., Absolvování doktorského studijního programu v oboru lékařská farmakologie na Lékařské fakultě Palackého univerzity v Olomouci, Česká republika
 

Další vzdělávání, kurzy

8. 9. 2013 – 11. 9. 2013
8th Clinical Pharmacy Week (CPW 2013), Vienna, Austria
 

Zaměstnání, praxe

2011 – dosud
výuka farmakologie na Ostravské univerzitě v Ostravě, Lékařská fakulta
1/2006 – dosud
pracovní poměr na Oddělení klinické farmakologie, FN Ostrava
2005 – 2010
výuka farmakologie na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické, Ostrava, Obor: diplomovaná všeobecná sestra
 

Odborné zaměření

Klinická farmacie
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Česká společnost pro klinickou farmakologii
Česká odborná společnost klinické farmacie
 

Působení v zahraničí

2004
4- měsíční pobyt na University of Eastern Finland, Kuopio, Finsko na katedře farmaceutické chemie za účelem provedení diplomové práce
 

Jazykové znalosti

Angličtina
pokročilý (Level 1 Certificate in English, Council of Europe Level B2 (University of Cambridge ESOL examinations))
 


Meropenem serum concentrations in intensive care patients: A retrospective analysis
Jana Ďuricová, Ivana Kacířová, Hana Brozmanová
Rok: 2020, Česká a slovenská farmacie
článek v odborném periodiku

Akutní hepatotoxicita po intravenózní aplikaci amiodaronu
Jana Ďuricová, Marcela Káňová, Ivana Kacířová
Rok: 2018, Klinická farmakologie a farmacie
článek v odborném periodiku

Analysis of pharmacokinetic interaction betwenn amiodarone/desethylamiodarone and metoprolol
Erika Hrudíková, Ivana Kacířová, Jana Ďuricová, Romana Uřinovská, Milan Grundmann
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

SEVERE SEROTONIN SYNDROME
Marcela Káňová, Jana Ďuricová, J. Slonková, V. Marcián, Pavel Ševčík
Rok: 2017, Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
článek v odborném periodiku

Therapeutic monitoring of amiodarone: pharmacokinetics and evaluation of the relationship between effect and dose/concentration
Erika Hrudíková, Milan Grundmann, Jana Ďuricová, Ivana Kacířová
Rok: 2017, BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC
článek v odborném periodiku

Therapeutic monitoring of depot antipsychotics
Jana Ďuricová, Ivana Kacířová, Petr Šilhán, Pavel Šištík, Milan Grundmann
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Praktická cvičení ve farmakologii - preskripce a testové otázky pro studenty všeobecného lékařství
Ivana Kacířová, Jana Ďuricová, Milan Grundmann
Rok: 2016
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vancomycin pharmacokinetics during high-volume continuous venovenous hemofiltration in critically ill septic patients
Nadežda Petejová, Arnošt Martínek, J. Zahálková, Jana Ďuricová, Hana Brozmanová, K. Urbánek, Milan Grundmann, Jiří Plášek, Ivana Kacířová ... další autoři
Rok: 2014, Biomedical Papers
článek v odborném periodiku

Cytochrome P450 2D6 phenotype and genotype in hypertensive patients on long-term therapy with metoprolol
Jana Ďuricová, Ivana Peřinová, N. Jurckova, I. Jeziskova, Ivana Kacířová, Milan Grundmann ... další autoři
Rok: 2013, BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY
článek v odborném periodiku

Gentamicin u kriticky chorých septických pacientů s kontinuální venózní hemofiltrací
Doc.MUDr. Karel Urbánek, MUDr. J. Strojil, Nadežda Petejová, Jana Ďuricová, Milan Grundmann, Ivana Kacířová, J. Zahálková ... další autoři
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

TDM vankomycinu u kriticky chorých septických pacientov na vysokp-objemovej kontinuálnej veno-venóznej hemofiltrácii a low-fluxovej a high-fluxovej extendovanej dennej dialýze
Jana Ďuricová, Nadežda Petejová, Doc.MUDr. Karel Urbánek, Milan Grundmann, Ivana Kacířová, Hana Brozmanová ... další autoři
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vankomycin removal during low-flux and high-flux extended daily hemodialysis in critically ill septic patients
Ivana Kacířová, Nadežda Petejová, Jana Ďuricová, Doc. MUDr. Karel Urbánek, Milan Grundmann, Arnošt Martínek, Hana Brozmanová, J Zahálková ... další autoři
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Gentamicin pharmacokinetics during continuous venovenous hemofiltration in critically ill septic patients
Nadežda Petejová, J. Zahálková, Jana Ďuricová, Ivana Kacířová, Hana Brozmanová, K. Urbánek, Milan Grundmann, Arnošt Martínek ... další autoři
Rok: 2012, J CHEMOTHERAPY
článek v odborném periodiku

Vancomycin removal during low-flux and hign-flux extended daily hemodialysis in critically ill septic patients
Nadežda Petejová, Arnošt Martínek, J. Zahálková, Jana Ďuricová, Hana Brozmanová, K. Urbánek, Milan Grundmann, Ivana Kacířová ... další autoři
Rok: 2012, Biomedical papers
článek v odborném periodiku

Vliv kontinuální a intermitentní náhrady renálních funkcí na antibiotickou léčbu u kriticky nemocných v sepsi - praktický pohled na léčbu vankomycinem a gentamiciem
Nadežda Petejová, Arnošt Martínek, J. Zahálková, Jana Ďuricová, Jiří Plášek, Ivo Valkovský, Milan Grundmann, Ivana Kacířová ... další autoři
Rok: 2012, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

Význam genetického polymorfizmu enzýmov cytochrómu P450-časť IV. CytochrómP450 3A4 a 3A5
Jana Ďuricová, Milan Grundmann
Rok: 2011, Česká a Slovenská farmacie
článek v odborném periodiku

Význam genetického polymorfizmu enzýmov cytochrómu P450-část I. Enzýmový systém cytochrómu P450 a cytochróm P450 1A2
Jana Ďuricová, Milan Grundmann
Rok: 2011, Česká a slovenská farmacie
článek v odborném periodiku

Význam genetického polymorfizmu enzýmov cytochrómu P450-časť II. Cytochróm P450 2C9
Jana Ďuricová, Milan Grundmann
Rok: 2011, Česká a slovenská farmacie
článek v odborném periodiku

Význam genetického polymorfizmu enzýmov cytochrómu P450-časť III. cytochróm P450 2C19
Jana Ďuricová, Milan Grundmann
Rok: 2011, Česká a slovenská farmacie
článek v odborném periodiku

Význam fenotypizácie a genotypizácie pri TDM
Jana Ďuricová, Milan Grundmann
Rok: 2010
stať ve sborníku

Beta-blokátory
Jana Ďuricová, Milan Grundmann
Rok: 2009, Česká a slovenská farmacie
článek v odborném periodiku

Comparison of  CYP2D6 phenotype and genotype in hypertensive patients using metoprolol as a probe drug
Milan Grundmann, Jana Ďuricová, I. Ježíšková, Ilona Peřinová, Ivana Kacířová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Influence of propafenone on enzymatic activity OF P450 2D6 IN a patient on long-term therapy with metoprolol
Milan Grundmann, Jana Ďuricová, Ilona Peřinová, Ivana Kacířová, I. Ježíšková, N. Jurčková ... další autoři
Rok: 2009
stať ve sborníku

HPLC metoda stanovení metoprololu a jeho metabolitu
Ilona Peřinová, Hana Brozmanová, Jana Ďuricová, Milan Grundmann
Rok: 2008
stať ve sborníku

Možnosti využití cyklosporinu A pro fenotypizaci CYP 3A4
Milan Grundmann, Jana Ďuricová, Petra Maršálková, Ilona Peřinová, Hana Brozmanová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Porovnanie genotypu a fenotypu za použitie metoprololu
Jana Ďuricová, I. Ježíšková, Ilona Peřinová, Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Rok: 2008
stať ve sborníku

Stanovení metoprololu a jeho metabolitu alfa hydroxymetoprololu v séru metodou HPLC s fluorescenční detekcí
Ilona Komzáková, Jana Ďuricová, Hana Brozmanová, Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Rok: 2008, Čes. slov. Farm
článek v odborném periodiku

Využitie metorpololu jako probe látky při fenotypizácii CYP 2D6
Jana Ďuricová, Ilona Peřinová, Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Rok: 2008
stať ve sborníku

What Blood Sample Time is the Most Suitable for the Determination of Metoprolol Metabolic Ratio?
Jana Ďuricová, Ilona Komzáková, Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Rok: 2008, Prague Medical Report
článek v odborném periodiku

CYP2D6 a jeho klinický význam
Jana Ďuricová, Milan Grundmann
Rok: 2007, Klin Farmakol Farm
článek v odborném periodiku

Cytochróm P450 3A4 polymorfismus a jeho význam pri terapii cyklosporinom a takrolimom u transplantovaných pacientov
Jana Ďuricová, Milan Grundmann
Rok: 2007, Čes. slov. Farm
článek v odborném periodiku

Phenotypization of Carbamezepine in Adults - CBZ-E/CBZ metabolic ratio.
Ilona Komzáková, Jana Ďuricová, Blanka Kořístková, Ivana Kacířová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Phenytoin of Carbamazepine in Adults - Dose per kg for Reaching Concentraton 1mg/L
Milan Grundmann, Jana Ďuricová, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, Ilona Komzáková, Ivana Kacířová ... další autoři
Rok: 2007, Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology
článek v odborném periodiku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůNenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
TikTok
soundcloud
rss
social hub