Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Hana Lukšová


titul, jméno, příjmení:Mgr. Hana Lukšová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: ZY 319, budova ZY
B 424, budova B
funkce:
obor činnosti:etika ve zdravotnictví, komunikace při zdravotním postižení, cílové skupiny dlouhodobé zdravotně sociální péče, dlouhodobá zdravotně sociální péče
etika ve zdravotnictví, komunikace při zdravotním postižení, nenformální péče, dlouhodobá péče
katedra / středisko (fakulta): Ústav ošetřovatelství a porodní asistence (Lékařská fakulta)
Katedra zdravotně-sociálních studií (Fakulta sociálních studií)
telefon, mobil: 553 46 3245
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2011 – 2015 Ph.D., Ostravská univerzita, Ošetřovatelství
2009 – 2011 Mgr., Univerzita Palackého v Olomouci, Dlouhodobá ošetřovatelská péče u dospělých
2006 – 2009 Bc., Ostravská univerzita, Všeobecná sestra
2000 – 2006 Gymnázium Hlučín – šestileté všeobecné gymnázium

Další vzdělávání, kurzy

2014 Certifikovaný kurz Bazální stimulace, (základní kurz), Institut Bazální stimulace

Zaměstnání, praxe

2017 – dosud Ostravská univerzita, Lékařská fakulta, Ústav Ošetřovatelství a porodní asistence, odborný asistent
2015 – dosud Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra sociálních věd, odborný asistent, tajemník oborů: Zdravotně sociální pracovník, Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče
2014 – dosud Fakultní nemocnice Ostrava, Kardiovaskulární oddělení, všeobecná sestra
2013 – 2016 Ostravská univerzita, Lékařská fakulta, Ústav Ošetřovatelství a porodní asistence, neakademický pracovník
2013 – 2016 SOŠ Ahol, Ostrava – Vítkovice, externí pedagog
2013 – 2014 Domov Slunovrat, všeobecná sestra

Odborné zaměření

Ošetřovatelské výkony a intervence
Ošetřovatelská péče v interních oborech
Ošetřovatelský proces a dokumentování
Komunikace s osobami se zdravotním postižením
Cílové skupiny dlouhodobé zdravotně sociální péče
Dlouhodobá zdravotně sociální péče
Podpora pečujícím
Organizace ošetřovatelských praxí pro obory: Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Všeobecné lékařství

Ocenění

2014 Stipendista statutárního města Ostravy za akademický rok 2013/2014
2012 Ocenění rektora u příležitosti Akademického dne Ostravské univerzity 8. října 2012 – za aktivní přístup k rozvoji vzdělávacích a vědeckých aktivit

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Česká kardiologická společnost

Působení v zahraničí

17. - 20. 10. 2016University of Firenze, Itálie, přednáška: Nursing student competences during the practical placement
07. - 13. 3. 2016 Alma Mater Europea, Slovinsko, přednáška: The possibilities of evaluation of nursing competences for nursing students in Czech Republic
19. – 24. 10. 2015 University of Aveiro, Portugalsko, přednášky: Czech health Care Systems, Self-care deficit as a risk factor for malnutrition in older adults
01. - 04. 09. 2015 Instituto Politécnico de Portalegre, Portugalsko, přednáška: Work environment of Czech nurses and nursing care
10. – 14. 3. 2014 Campus Thomas More, Turnhout; Karel de Grote University College, Antwerpen, Belgie (staff mobility)
10 – 14. 4. 2012 20th Florence Network Annual Meeting, Malmö, Švédsko

Jazykové znalosti

Angličtina


Nutritional status of hospitalized elderly with coronary heart disease
Katka Bobčíková, Hana Lukšová
Rok: 2020, Central European Journal of Nursing and Midwifery
článek v odborném periodiku

Hodnocení stavu výživy u seniorů s chronickou formou ischemické choroby srdeční
Katka Bobčíková, Hana Lukšová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Deprese seniorů s chronickým selháním srdce
Nikola Gorylová, Hana Lukšová
Rok: 2018, Kardiologická revue
článek v odborném periodiku

Cílové skupiny dlouhodobé péče
Hana Lukšová
Rok: 2017
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Syndrom vyhoření u neformálních pečujících
Hana Lukšová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Syndrom vyhoření v institucionální péči o seniory
Hana Lukšová, Iva Kuzníková
Rok: 2017, Hygiena
článek v odborném periodiku

Vztah výživy a soběstačnosti u seniorů v institucionální péči
Hana Lukšová, Iva Kuzníková, Eva Janíková
Rok: 2017, Sociální práce / Sociálna práca
článek v odborném periodiku

Možnosti hodnocení ošetřovatelských kompetencí studentů oboru všeobecná sestra
Hana Lukšová, Eva Janíková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti ovlivňování rozvoje zdravotně sociální péče z pohledu studijních oborů na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity
Iva Kuzníková, Hana Lukšová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nursing in foreing country
Hana Lukšová, Eva Janíková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Peripartální kardiomyopatie z pohledu ošetřovatelství
Hana Lukšová, Yvetta Vrublová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The possibilities of evaluation of nursing competences for nursing students in Czech Republic
Hana Lukšová, Eva Janíková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zánět dýchacích cest - banalita nebo začátek boje o život?
Martina Hrubá, Hana Lukšová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ošetřovatelská diagnostika výživy seniorů
Hana Lukšová, Yvetta Vrublová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Peripartální kardiomyopatie u žen
Hana Lukšová, Yvetta Vrublová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Peripartální kardiomyopatie u žen
Hana Lukšová, Yvetta Vrublová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Role mentora na ošetřovatelské praxi
Hana Lukšová, Yvetta Vrublová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ošetřovatelská diagnostika u seniorů
Hana Lukšová, Yvetta Vrublová
Rok: 2014, Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie
článek v odborném periodiku

Ošetřovatelská diagnostika u seniorů
Hana Lukšová, Yvetta Vrublová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ošetřovatelská terminologie a její význam kardiologické praxi
Hana Lukšová, Yvetta Vrublová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stav výživy seniorů v institucionální péči
Hana Lukšová, Yvetta Vrublová
Rok: 2014, Hygiena
článek v odborném periodiku

Controlled nursing practice of medical students at the University of Ostrava
Darja Jarošová, Yvetta Vrublová, Hana Lukšová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kompetence studentů ošetřovatelství v rámci klinických praxí
Hana Lukšová, Yvetta Vrublová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mentoring klinických praxí - reflexe studentů oboru Všeobecná sestra.
Hana Lukšová, Yvetta Vrublová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

VYUŽITÍ DIAGNOSTIKY NANDA INTERNATIONAL U KŘEHKÝCH SENIORŮ
Hana Lukšová, Yvetta Vrublová
Rok: 2013, Profese on-line
článek v odborném periodiku

Kulturní šok českých zdravotníků v islámských zemích
Hana Lukšová, Jana Kutnohorská, Yvetta Vrublová
Rok: 2012, Kontakt
článek v odborném periodiku

Measuring instruments in self-care assessment and self-sufficiency of elderly
Hana Lukšová, Yvetta Vrublová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Měřící nástroje v posouzení sebepéče a soběstačnosti seniorů
Hana Lukšová, Yvetta Vrublová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Porucha polykání jako ošetřovatelská diagnóza dle NANDA International
Hana Lukšová, Yvetta Vrublová
Rok: 2012, Ošetřovatelství a porodní asistence
článek v odborném periodiku

Porucha příjmu potravy u seniorů ve vztahu k ošetřovatelské diagnostice NANDA International.
Hana Lukšová, Yvetta Vrublová
Rok: 2012, Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie
článek v odborném periodiku

Využití diagnostiky NANDA International u křehkých seniorů
Hana Lukšová, Yvetta Vrublová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití ošetřovatelské diagnostiky NANDA International v životním stylu seniorů.
Hana Lukšová, Yvetta Vrublová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Využití ošetřovatelské diagnostiky NANDA International v životním stylu seniorů.
Hana Lukšová, Yvetta Vrublová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nursing student competences during the practical placement
Hana Lukšová, Eva Janíková
Rok:
působení v zahraničí

Self-care deficit as a risk factor for malnutrition in older adults
Hana Lukšová, Eva Janíková
Rok:
působení v zahraničí

The possibilities of evaluation of nursing competences for nursing students in Czech Republic
Hana Lukšová, Eva Janíková
Rok:
působení v zahraničí

Nenalezen žádný záznam.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
KONHOKonzultační hodiny
KONHOKonzultační hodiny
98PC1Práce s cílovými skupinami 1
98PC2Práce s cílovými skupinami 2
99PC1Práce s cílovými skupinami 1
99PC2Práce s cílovými skupinami 2
6FILEFilosofie a etika
8KCIDCíl. skupiny dlouh. zdravot. soc. péče
8KCIRCílové skupiny habilitace a rehabilitace
8KDLODlouhodobá zdravotně sociální péče
8KKORKoordinovaná rehabilitace
8KPODPodpora pečujícím
8PCIDCíl.skupiny dlouh. zdravot. soc. péče
8PCIRCílové skupiny habilitace a rehabilitace
8PDLODlouhodobá zdravotně sociální péče
8PPODPodpora pečujícím
INKS1Ošetřov. péče v interních oborech
MSTVPManagement studia
ODPA1Odborná praxe 1
ODPA3Odborná praxe 3
OPDVSOšetřovatelský proces a dokumentování
OPRLFOšetřovatelská praxe
O4OI2Odborná praxe individuální 2
PIKS1Odborná praxe individuální 1
PIKS2Odborná praxe individuální 2
YZONLBasics of nursing of patients
ZONLFZáklady ošetřování nemocných
0ID1OIndividuální praxe 1
0ID19Individuální praxe 1
0ID2OIndividuální praxe 2
0ID29Individuální praxe 2
0IE1OOdborná praxe 1
0IE19Odborná praxe 1
0IE2OOdborná praxe 2
0IE29Odborná praxe 2
0IE3OOdborná praxe 3
0IE39Odborná praxe 3
0IE4OOdborná praxe 4
0IE49Odborná praxe 4
0IE5OOdborná praxe 5
0IE59Odborná praxe 5
0IE6OOdborná praxe 6
0IE69Odborná praxe 6
0IIN9Ošetřovatelská péče v interních oborech
0II1OOšetř. péče v interních oborech 1
0II2OOšetř. péče v interních oborech 2
0IOIPOšetřovatelská péče v interních oborech
0IOPWOšetřovatelský proces a dokumentování
0IOPXOšetřovatelský proces a dokumentování
9ZONLZáklady ošetřování nemocných


AutorNázev práceTypRok
Válková AlenaDeprese u seniorů dispenzarizovaných v kardiologické ambulancidiplomová 2020 
Bobčíková KatkaHodnocení stavu výživy u seniorů s chronickou formou ischemické choroby srdečnídiplomová 2019 
Pistovčáková KamilaZátěž neformálních pečujícíchdiplomová 2019 
Tvardková KateřinaPrevence a rizika pádů u seniorů v institucionální péčidiplomová 2019 
Chvílíčková KláraZajištění péče u dospělých klientů ve vigilním komatu z pohledu zdravotně sociálních pracovníkůdiplomová 2018 
Indrová LenkaPsychická pracovní zátěž personálu v domovech pro seniorydiplomová 2018 
Kuchařová TerezaPosouzení soběstačnosti u seniorů s demencí v institucionální péčidiplomová 2018 
Pavlátová AgátaSyndrom vyhoření u neformálních pečujícíchdiplomová 2018 
Polanská NicoleSoběstačnost u hospitalizovaných seniorůdiplomová 2018 
Rulíková KláraÚloha rodinných pečujících při péči o umírajícíhodiplomová 2018 
Stýblová JanaHodnocení kvality života seniorů s využitím nástroje SQUALAdiplomová 2018 
Šarman VratislavPotřeby osob po cévních mozkových příhodáchdiplomová 2018 
Ševčíková NelaMíra deprese u seniorů s ischemickou chorobou dolních končetindiplomová 2018 
Berková PetraInformovanost zdravotnického personálu o koordinované rehabilitaci u pacientů po cévní mozkové příhodě.diplomová 2017 
Dianová PetraDeprese seniorů v institucionální péčidiplomová 2017 
Gorylová NikolaDeprese u seniorů s chronickým selháním srdcediplomová 2017 
Lazecká VeronikaKoordinovaná rehabilitace u pacientů po hemoragické cévní mozkové příhodědiplomová 2017 
Margietová PetraPsychosomatická zátěž ošetřovatelského personálu v institucionální péči o seniorydiplomová 2017 
Polednová GabrielaPéče o seniory v domácím prostředí z pohledu laických pečovatelůdiplomová 2017 
Stočesová LucieVýživa seniorů v kontextu zdravotně sociální péčediplomová 2017 
Svojáková MarkétaSyndrom vyhoření v dlouhodobé péči o seniorydiplomová 2017 
Janská AnnaPosúdenie suicidálneho rizika u seniorovdiplomová 2016 
Šulcová JanaPoruchy polykání u seniorů s neurologickým deficitemdiplomová 2016 
Blašťáková DanaPorušený spánok v ošetrovateľskej starostlivosti u seniorovdiplomová 2014 
Skotnicová LenkaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s poruchou polykání po cévní mozkové příhoděbakalářská 2019 
Štrochová ZlataOšetřovatelský proces v péči o pacienta s diabetickou nohoubakalářská 2019 
Dobešová MichaelaSyndrom vyhoření u všeobecných sesterbakalářská 2018 
Glózová MáriaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s anémiíbakalářská 2018 
Hermanová MichaelaOšetřovatelský proces v péči o pacienta se srdečním selhánímbakalářská 2018 
Jadamíková PetraSpokojenost klientů v sociálních zařízeníchbakalářská 2018 
Jurdičová MichaelaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s hypertenzíbakalářská 2018 
Schrötterová MartinaOšetřovatelský proces v péči o drogově závislého pacienta s infekční endokarditidoubakalářská 2018 
Tej VendulaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s plicní emboliibakalářská 2018 
Tisoňová NikolaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s flebotrombózou dolních končetinbakalářská 2018 
Volochová DanielaŽivot s hemofíliíbakalářská 2018 
Bonczková TerezieŽivot s implantabilním kardioverterem - defibrilátorembakalářská 2017 
Frňková AnnaRole sociálního pracovníka v práci s osobami s duševním onemocněním.bakalářská 2017 
Krajčová MarkétaOšetřovatelský proces v péči o pacienta po cévní mozkové příhoděbakalářská 2017 
Muráriková LucieOšetřovatelský proces v péči o pacienta s demencíbakalářská 2017 
Noremberczyková HelenaFiremní školka jako jeden z benefitů pro zaměstnancebakalářská 2017 
Pavlíková KláraOšetřovatelský proces v péči o dítě s projevy celiakiebakalářská 2017 
Ruszová JoannaOšetřovatelský proces v péči o pacienta po kardiochirurgické operaci s dehiscentní ránoubakalářská 2017 
Šimonidesová NikolaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s roztroušenou sklerózoubakalářská 2017 
Martiňáková PetraOšetřovatelský proces v péči o pacienta se schizofreniíbakalářská 2016 
Muržínová MarieOšetřovatelský proces v péči o pacienta po koronárním arteriálním bypassubakalářská 2016 
Pikonská DenisaZájem žáků středních škol o studium nelekářských oborůbakalářská 2016 
Tatarka JakubOšetrovateľský proces v starostlivosti o pacienta po totálnej endoprotéze bedrového kĺbubakalářská 2016 
Vidmochová DagmarOšetřovatelský proces v péči o pacienta s plicní emboliíbakalářská 2016 
Jančálková DanielaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s alkoholismembakalářská 2015 
Ondřejová IrenaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s parenterální výživou cestou Broviac katetru ve vlastním sociálním prostředíbakalářská 2015 
Vlčková HanaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s malnutricíbakalářská 2015 
Čierna VěraŽivot s hemodialýzoubakalářská 2014 
Gorylová NikolaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s drogovou závislostíbakalářská 2014 
Janská AnnaOšetrovateľský proces v starostlivosti o pacienta po operácií žlčníkabakalářská 2014 
Světlíková NikolaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s bércovým vředembakalářská 2014 
Hlubková JanaZnalosti studentů středních škol o poskytování první pomocibakalářská 2013 
Ševčíková VendulaŽivot s kvadruplegií (kazuistika)bakalářská 2013 


Dotační titul 3
Hlavní řešitelMgr. Hana Lukšová, Ph.D.
Období1/2013 - 9/2014
PoskytovatelÚstav ošetřov. a porodní asistence, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
soundcloud
rss
social hub