OU

Pavel Ševčík

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
místnost, podlaží, budova: ZY 123, budova ZY
funkce:
obor činnosti:intenzivní medicína
katedra / středisko (fakulta): Katedra intenzívní medicíny a forenzních oborů (Lékařská fakulta)
Ústav zobrazovacích metod (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1500
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Máca, J., Burša, F., Ševčík, P., Sklienka, P., Burda, M. a Holub, M. Alarmins and clinical outcomes after major abdominal surgery - A prospective study. Journal of Investigative Surgery. 2017, č. 30, s. 152-161. ISSN 08941939.
Máca, J., Jor, O., Holub, M., Burša, F., Sklienka, P., Burda, M., Janout, V. a Ševčík, P. Past and Present ARDS Mortality Rates: A Systematic Review. Respiratory Care. 2017, roč. 2017, č. 62, s. 113-122. ISSN 0020-1324.
Herkel, T., Uvizl, R., Doubravska, L., Adamus, M., Gabrhelik, T., Htoutou Sedlakova, M., Kolar, M., Hanulik, V., Pudova, V., Langova, K., Zazula, R., Rezac, T., Moravec, M., Cermak, P., Ševčík, P., Stasek, J., Malaska, J., Sevcikova, A., Hansalianova, M. a Turek, Z. et al. Epidemiology of hospital-acquired pneumonia: Results of a Central European multicenter, prospective, observational study compared with data from the European region. BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC. 2016, roč. 160, s. 448-455. ISSN 1213-8118.
Brat, K., Sedlacek, I., Sevcikova, A., Merta, Z., Laska, K. a Ševčík, P. Imported anthropogenic bacteria may survive the Antarctic winter and introduce new genes into local bacterial communities. Polish Polar Research. 2016, roč. 37, s. 89-104. ISSN 0138-0338.
Stourac, P., Adamus, M., Seidlerova, D., Pavlik, T., Janku, P., Krikava, I., Mrozek, Z., Prochazka, M., Klucka, J., Stoudek, R., Bartikova, I., Kosinova, M., Harazim, H., Robotkova, H., Hejduk, K., Hodicka, Z., Kirschnerova, M., Francakova, J., Obare Pyszkova, L. a Hlozkova, J. et al. Low-Dose or High-Dose Rocuronium Reversed with Neostigmine or Sugammadex for Cesarean Delivery Anesthesia: A Randomized Controlled Noninferiority Trial of Time to Tracheal Intubation and Extubation. ANESTH ANALG. 2016, roč. 122, s. 1536-1545. ISSN 0003-2999.
Máca, J., Peteja, M., Burša, F., Jor, O., Burda, M., Šeděnková, V., Panáčková, L. a Ševčík, P. (submitted) Major abdominal surgical injury: relationship of the type of surgical procedure and markers of tissue damage. 2016,
Zuščich, O., Hájek, R., Ševčík, P., Lonský, V. a Zapletalová, J. The effect of continuous elimination methods on the hemostatic profile of a cardiac surgery patient monitored using thromboelastography. INT J ARTIF ORGANS. 2016, roč. 39, s. 106-113. ISSN 0391-3988.
Szturz, P., Folwarczny, P., Švancara, J., Kula, R. a Ševčík, P. Adequate initial antimicrobial therapy as the factor assessing treatment efficacy in human septic shock. In: 35th International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine. Brussels. 2015.
Szturz, P., Folwarczny, P., Švancara, J., Kula, R. a Ševčík, P. Adequate initial antimicrobial therapy as the factor assessing treatment efficacy in human septic shock.. Critical Care. 2015, č. 19, s. 36-36.
Ševčík, P. Aktuální pohled na použití HES v traumatologii a porodnictví. In: Symposium Objemová terapie a klinická výživa pro praxi. Třešť. 2015.
Ševčík, P. Delirium v intenzivní péči a jak se s ním vypořádat. In: 6. celostátní konference Markův den. Olomouc. 2015.
Ševčík, P. a Káňová, M. Delirium v prostředí intenzivní medicíny - možnosti farmakologické léčby. In: Symposium firmy Orion Pharma Nové možnosti léčby v intenzivní péči. Hustopeče. 2015.
Ševčík, P. a Káňová, M. Delirium v prostředí intenzivní medicíny - možnosti farmakologické léčby.. Brno. 2015.
Ševčík, P. End-of-life decision. In: Inovativní předatestační kurz intenzivní medicíny IPVZ. Brno. 2015.
Brát, M. K., Homolka, Ph.D., M. P., Cornelissen, G., Merta, CSc., M. Z., Homolka, M., Říháček, Ph.D., M. I. a Ševčík, P. Chronobiological changes in arterial blood pressure in participants of the 5th and 6th Czech Antarctic Scientific Expeditions. NEUROENDOCRINOL LETT. 2015, roč. 36, s. 80-83. ISSN 0172-780X.
Ševčík, P. I anesteziologové mají své dny?. In: 2. Martinsko-ostravské dni anesteziológie a intenzívnej medicíny lekárov a sestier. Martin. 2015.
Ševčík, P. I anesteziologům přibývají léta. In: X. Novozámocký deň anesteziologie a intenzívnej medicíny. Palárikovo. 2015.
Kovalčík, J., Kudrna, P., Poljaková, I., Jackanin, J., Neiser, J., Richter, J., Duksa, M., Burša, F., Ostárková, B. a Ševčík, P. Invazivní aspergilóza, jak ji neznáme. In: XXII. Kongres ČSARIM. Plzeň. 2015.
Ševčík, P. Jak se rozhodují v závěrečných fázích žití lékaři intenzivní medicíny?. In: Konference Eutanazie a dilemata v závěrečných fázích života. Ostrava. 2015.
Ševčík, P. Oponentský posudek disertační práce MUDr. Kateřiny Dostálové ?Výskyt bolesti v krku v souvislosti se zajištěním dýchacích cest?. 2015.
Ševčík, P. Pozvaný diskutující na Universitatis Disputationes na téma Máme právo na smrť?. In: Rozhodnutia na konci života, eutanázia, asistovaná samovražda. Bratislava. 2015.
Reimer, P., Adamus, M., Sklienka, P. a Ševčík, P. Předoperační vyšetření autonomního nervového systému měřením variability srdeční frekvence jako metoda predikce perioperačního průběhu. Anesteziologoe a intenzivní medicína. 2015, s. 137-144. ISSN 1214-2158.
Ševčík, P. Přechod z intenzivní péče na paliativní. In: 9. Křivánkovy dny. Pardubice. 2015.
Ševčík, P. Přechod z intenzivní péče na péči paliativní - pohled lékaře intenzivní medicíny. In: Konference Eutanazie. Ostrava. 2015.
Ševčík, P. Recenze knihy Miroslava Průchy et al. Sepse. 2015.
Ševčík, P. Recenze rukopisu knihy Průcha M. a kol. Sepse. 2015.
Ševčík, P. Recenzní posudek rukopisu článku Harazim H et al. Zapojení interaktivní výuky do negraduálního studia akutní medicíny: virtuální pacient, pokročilé simulace a přenosy z operačních sálů. 2015.
Ševčík, P. Rozhodování na konci života v intenzivní péči. In: VII. Konference Akutně.cz. Brno. 2015.
Ševčík, P. Současná pozice kombinovaných analgetik v léčbě bolesti. In: VIII. Sympozium o léčbě bolesti. brno. 2015.
Burša, F., Pleva, L., Máca, J., Sklienka, P. a Ševčík, P. Tissue ischemia microdialysis assessments following severe traumatic haemorrhagic shock: lactate/pyruvate ratio as a new resuscitation end point?. BMC ANESTHESIOLOGY. 2015, roč. 14, s. 1-8. ISSN 1471-2253.
Ševčík, P. Tkáňová akumulace hydroxyetyl škrobů. In: 1. Colours of Sepsis. Ostrava. 2015.
Ševčík, P. Výhody kombinovaných analgetik. In: Seminář Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP Doporučené postupy a aktuality pro praxi 2015. Ostrava. 2015.
Ševčík, P. Vzdělávání v oboru intenzivní medicína - čas na změnu?. In: IX. Kongres ČSIM. Hradec Králové. 2015.
Struzkova, K., Stourac, P., Kanovsky, J., Krikava, I., Toukalkova, M. a Ševčík, P. An unusual reason for severe bradycardia leading to cardiac arrest during general anaesthesia: A case report. Biomedical Papers. 2014, roč. 158, s. 659-661. ISSN 1213-8118.
Ševčík, P. a Černý, V. Anesteziolog - spokojený lékař nebo štvaná zvěř?. In: Clinical Update Postgraduate. Bratislava. 2014.
Szturz, P., Kula, R. a Ševčík, P. Časná úprava hemodynamických parametrů u pacientů v těžké sepsi / septickém šoku: výsledky 650 pacientů EPOSS databáze. In: XXI. Kongres SSAIM. Piešťany,. 2014.
Brat, K., Merta, Z. a Ševčík, P. Effects of moderate- to high-level physical performance on blood levels of cardiac biomarkers in extreme conditions of Antarctica. Czech Polar Reports. 2014, roč. 4, s. 9-16. ISSN 1805-0689.
Šťourač, P., Kuchařová, E., Křikava, I., Malý, R., Kosinová, M., Harazim, H., Smékalová, O., Bártíková, I., Štoudek, R., Janků, P., Huser, M., Wágnerová, K., Haklová, O., Hakl, L., Schwarz, D., Zelinková, H., Littnerová, S., Jarkovský, J., Gál, R. a Ševčík, P. Establishment and evaluation of a post caesarean acute pain service in a perinatological center:retrospective observational study. Česká Gynekologie. 2014, roč. 79, s. 363-370. ISSN 1210-7832.
Ševčík, P. Etika v intenzivní péči. In: Kurs IPVZ - Intenzivní medicína v cerebrovaskulární péči. Ostrava. 2014.
Gustot, T., Felleiter, P., Pickkers, P., Sakr, Y., Rello, J., Velissaris, D., Pierrakos, C., Taccone, F. S., Ševčík, P., Moreno, C. a Vincent, J. Impact of infection on the prognosis of critically ill cirrhotic patiens. LIVER INT. 2014, roč. 34, s. 1496-1503. ISSN 1478-3223.
Szturz, P., Kula, R., Tichý, J., Máca, J., Neiser, J. a Ševčík, P. Individual goal-directed intraoperative fluid management of initially hypovolemic patients for elective major urological surgery. BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY. 2014, roč. 115, s. 653-659. ISSN 0006-9248.
Ševčík, P., Matějovič, M., Černý, V., Cvachovec, K., Chytra, I., Hájek, M., Chýlek, V., Kula, R., Lata, J., Máca, J., Rožnovský, L., Tichý, J., Zaoral, T., Zoubková, R. a a. kol., Intenzivní medicína. 3. vyd. Praha 5: Galén, 2014. 1195 s. ISBN 978-80-7492-066-0.
Málek, J., Ševčík, P., Bejšovec, D., Gabrhelík, T., Hnilicová, M., Křikava, I., Kubrycht, V., Lejčko, J., Mach, D. a Mixa, V. Léčba pooperační bolesti. 3. vyd. Praha: Mladá fronta, a.s., 2014. 152 s. ISBN 978-80-204-3522-4.
Ševčík, P. Lze střevo selektivně dekontaminovat?. In: 16. Postgraduální kurz Sepse a MODS - Colours of Sepsis. Ostrava. 2014.
Ševčík, P. Oponentský disertační práce MUDr. Martina Hály ?Pooperační delirium?. 2014.
Maláska, J., Hanslianová , M., Adamus, M., Blahut, L., Cvachovec, K., Černý, V., Dostál, P., Fořtová, M., Herold, I., Jarkovský, J., Kasal, E., Kula, R., Maňák, J., Matějovič, M., Nalos, D., Pařízková, R., Pisár, M., Slezák, M., Schwarz, D. a Šobáňová, A. et al. Použití antibiotik při léčbě těžké sepse v intenzivní péči - výsledky projektu EPOSS (Česká republika). Farmakoterapie. 2014, roč. 10, s. 25-31. ISSN 1801-1209.
Ševčík, P. Recenze rukopisu článku Vlčková K. Eutanazie. 2014.
Ševčík, P. Sedace a analgezie u nemocných s abusem návykových látek.. In: 16. Postgraduální kurz Sepse a MODS - Colours of Sepsis. Ostrava. 2014.
Ševčík, P. a Černý, V. Spokojenost, stres a integrita anesteziologovy mysli. In: XXI. Kongres SSAIM. Piešťany. 2014.
Ševčík, P. a Černý, V. Stárnoucí? anesteziolog - více zkušeností nebo více rizika?. In: Kongres ČSARIM. Olomouc. 2014.
Káňová, M. a Ševčík, P. Statické a dynamické testy v řízení volumoterapie. Anesteziologie a intenzivní medicína. 2014, roč. 25, s. 107-116. ISSN 1214-2158.
Adamus, M., Cvachovec, K., Černý, V., Herold, I., Horáček, M., Průcha, M. a Ševčík, P. Doporučený postup pro léčbu anafylaktické nebo anafylaktoidní reakce v průběhu anesteziologické péče. Anesteziologie a intenzivní medicína. 2013, č. 24, s. 288-291. ISSN 1214-2158.
Schwarz, D., Adamus, M., Černý, V., Dušek, L., Maláska, J., Matějovič, M., Ševčík, P. a Šrámek, V. EPOSS & SEPSIS-Q: návrh a popis řešení projektů pro sledování léčby, morbidity a mortality pacientů s těžkou sepsí v České republice. Anesteziologie a intenzivní medicína. 2013, č. 24, s. 240-249. ISSN 1214-2158.
Cvachovec, K., Černý, V., Dostál, P., Matějovič, M., Ševčík, P. a Šrámek, V. Indikátory kvality v intenzivní péči. Anesteziologie a intenzivní medicína. 2013, č. 24, s. 140-141. ISSN 1214-2158.
Hájek, M., Chmelař, D., Novomeský, F., Ševčík, P., Strnadel, O., Zonča, P., Maršálková, J., Tichavská, J. a Reichlová, H. Intoxikace oxidem uhelnatým a kouřovými zplodinami u více postižených osob současně: Naše aktuální poznatky a zkušenosti ze zimního období 2012/2013. In: Mezinárodní konference hyperbarické a letecké medicíny: 2013-05-23 Praha. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. s. 52-58. ISBN 978-80-7464-260-9.
Hájek, M., Chmelař, D., Novomeský, F., Ševčík, P., Strnadel, O., Zonča, P., Maršálková, J., Tichavská, J. a Reichlová, H. Intoxikace oxidem uhelnatým a kouřovými zplodinami u více postižených osob současně -naše aktuální poznatky a zkušenosti ze zimního období 2012/2013. In: Mezinárodní konference hyperbarické a letecké medicíny. Praha: Praha. 2013.
Maláska, J., Slezák, M., Schwarz, D., Jarkovský, J., Adamus, M., Cvachovec, K., Černý, V., Dostál, P., Fořtová, M., Havel, E., Herold, I., Kasal, E., Kula, R., Maňák, J., Matějovič, M., Nalos, D., Pařízková, R., Šobáňová, A., Šrámek, V. a Tichý, J. et al. Léčba těžké sepse na pracovištích intenzivní péče v České republice - pilotní výsledky projektu EPOSS. Vnitřní lékařství. 2013, č. 59, s. 962-970. ISSN 0042-773X.
Mannova, J., Silhart, Z., Prokes, A. a Ševčík, P. Myocardial injury in patients after an elective abdominal aortic aneurysm repair. BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY. 2013, č. 114, s. 269-273. ISSN 0006-9248.


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
youtube
twitter
google+
linked in
rss
social hub