Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Tereza Guziurová


titul, jméno, příjmení:Mgr. Tereza Guziurová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 106, budova SA
funkce:tajemnice KAD
obor činnosti:anglický jazyk, morfologie a syntax anglického jazyka
katedra / středisko (fakulta): Katedra anglického jazyka s didaktikou (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2707
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Discourse reflexivity in written academic ELF
Tereza Guziurová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Metadiscourse in Undergraduate Textbooks and Research Articles in Linguistics
Tereza Guziurová
Rok: 2018, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

The Role of Metadiscourse in Genre Analysis: Engagement Markers in Undergraduate Textbooks and Research Articles
Tereza Guziurová
Rok: 2017, Springer International Publishing
kapitola v odborné knize

The Integrative Approach to Metadiscourse Revisited: Hedging in Academic Writing
Tereza Guziurová, Christopher Hopkinson, Renáta Tomášková, Gabriela Zapletalová
Rok: 2016, Cambridge Scholars Publishing
kapitola v odborné knize

The Expression of the Writer's Attitude in Undergraduate Textbooks and Research Articles
Tereza Guziurová
Rok: 2014, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

The Role of Metadiscourse in Genre Analysis
Tereza Guziurová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Negotiation of Scientific Knowledge: Metadiscourse in Research Articles and Undergraduate Textbooks
Tereza Malčíková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Life of a Scientific Fact: Metadiscourse in Undergraduate Textbooks and Research Articles
Tereza Guziurová, Christopher Hopkinson, Renáta Tomášková, Gabriela Zapletalová
Rok: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Interactions in Academic Writing: Metadiscourse
Tereza Malčíková, Gabriela Zapletalová
Rok: 2011, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

The Research Article Abstract in Social Sciences and Its Promotional Function
Tereza MALČÍKOVÁ
Rok: 2010, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

Discourse reflexivity in written academic ELF
Tereza Guziurová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

English Language Course 1
Gabriela Entlová, Jiří Flajšar, Tereza Guziurová, Slavomíra Klimszová, Michaela Trnová
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

English Language Course 2
Gabriela Entlová, Jiří Flajšar, Tereza Guziurová, Slavomíra Klimszová, Michaela Trnová
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Metadiscourse in Undergraduate Textbooks and Research Articles in Linguistics
Tereza Guziurová
Rok: 2018, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

The Role of Metadiscourse in Genre Analysis: Engagement Markers in Undergraduate Textbooks and Research Articles
Tereza Guziurová
Rok: 2017, Springer International Publishing
kapitola v odborné knize

The Integrative Approach to Metadiscourse Revisited: Hedging in Academic Writing
Tereza Guziurová, Christopher Hopkinson, Renáta Tomášková, Gabriela Zapletalová
Rok: 2016, Cambridge Scholars Publishing
kapitola v odborné knize

Integrative approach to metadiscourse revisited: a case of hedging
Tereza Guziurová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Expression of the Writer's Attitude in Undergraduate Textbooks and Research Articles
Tereza Guziurová
Rok: 2014, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

The Role of Metadiscourse in Genre Analysis
Tereza Guziurová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Attitude Markers in Undergraduate Textbooks and Research Articles
Tereza Malčíková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Negotiation of Scientific Knowledge: Metadiscourse in Research Articles and Undergraduate Textbooks
Tereza Malčíková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Metadiscourse in Undergraduate Textbooks and Research Articles Compared
Tereza Malčíková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Life of a Scientific Fact: Metadiscourse in Textbooks and Research Articles
Tereza Malčíková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Life of a Scientific Fact: Metadiscourse in Undergraduate Textbooks and Research Articles
Tereza Guziurová, Christopher Hopkinson, Renáta Tomášková, Gabriela Zapletalová
Rok: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Interactions in Academic Writing: Metadiscourse
Tereza Malčíková, Gabriela Zapletalová
Rok: 2011, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Metadiscourse in Undergraduate Textbooks
Tereza Malčíková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Quantitative and Qualitative Aspects of Metadiscourse in the Genre of Undergraduate Textbooks
Tereza Malčíková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Research Article Abstract in Social Sciences and Its Promotional Function
Tereza MALČÍKOVÁ
Rok: 2010, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

Nenalezen žádný záznam.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůNenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub