Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Jan Karaffa


titul, jméno, příjmení:Mgr. Jan Karaffa, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 114, budova SA
funkce:katedrový koordinátor programu Erasmus+
obor činnosti:pedagogická komunikace, dramatická výchova
katedra / středisko (fakulta): Katedra preprimární a primární pedagogiky (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2681
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Analýza dramatické výchovy ve školních vzdělávacích programech
Jan Karaffa
Rok: 2019, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Dramatická výchova v primárním vzdělávání
Jan Karaffa
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Inscenační ochutnávka na Setkání ve Strašecí 2019
Jan Karaffa
Rok: 2019, Amatérská scéna
článek v odborném periodiku

Projekty s divadlem ve škole
Jan Karaffa
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

PŘEHLÍDKA DĚTSKÉHO DIVADLA SVITAVSKÝ DÝCHÁNEK, 12. - 13. 4. 2018
Jan Karaffa, Luděk Richter, Jiřina Lhotská
Rok: 2018, DENÍK DĚTSKÉ SCÉNY
článek v odborném periodiku

Dramatická výchova a klíčové kompetence dětí v mateřské škole
Jan Karaffa
Rok: 2017
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Události v regionech
Jan Karaffa
Rok: 2015
rozhlasové a televizní relace

Drama in Education
Jan Karaffa
Rok: 2014, Uniwesytet Zielonogórski, Zielona Góra, Polsko
kapitola v odborné knize

Dramatická výchova a Mikuláš ve škole
Jan Karaffa
Rok: 2012, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Analýza dramatické výchovy ve školních vzdělávacích programech
Jan Karaffa
Rok: 2019, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Arénka 2019- přehlídka dětského divadla
Jan Karaffa
Rok: 2019
ostatní

Dramatická výchova v primárním vzdělávání
Jan Karaffa
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Edukační aktivity: Cestování a Výlet na hory
Jan Karaffa
Rok: 2019, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Edukační aktivity: S hajným Robátkem v lese a Cesta domů
Jan Karaffa
Rok: 2019, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Inscenační ochutnávka na Setkání ve Strašecí 2019
Jan Karaffa
Rok: 2019, Amatérská scéna
článek v odborném periodiku

Krajská přehlídka studentského a experimentujícího divadla v Novém Strašecí
Jan Karaffa
Rok: 2019
ostatní

Projekty s divadlem ve škole
Jan Karaffa
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Arénka - přehlídka dětského divadla
Jan Karaffa
Rok: 2018
ostatní

PŘEHLÍDKA DĚTSKÉHO DIVADLA SVITAVSKÝ DÝCHÁNEK, 12. - 13. 4. 2018
Jan Karaffa, Luděk Richter, Jiřina Lhotská
Rok: 2018, DENÍK DĚTSKÉ SCÉNY
článek v odborném periodiku

Svitavský Dýchánek 2018
Jan Karaffa
Rok: 2018
ostatní

Arénka - přehlídka dětského divadla
Jan Karaffa
Rok: 2017
ostatní

Dramatická výchova a klíčové kompetence dětí v mateřské škole
Jan Karaffa
Rok: 2017
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

OSTRAVSKÁ LOKÁLKA
Jan Karaffa
Rok: 2017
ostatní

Projekty s divadlem v primárním vzdělávání
Jan Karaffa
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Svitavský Dýchánek
Jan Karaffa
Rok: 2017
ostatní

Arénka - přehlídka dětského divadla
Jan Karaffa
Rok: 2016
ostatní

Krajská přehlídka experimentujícího a studentského divadla - LABYRINT 2016
Jan Karaffa
Rok: 2016
ostatní

Krajské kolo soutěžní přehlídky ZUŠ - Zlín
Jan Karaffa
Rok: 2016
ostatní

Události v regionech
Jan Karaffa
Rok: 2015
rozhlasové a televizní relace

Žák, který ví a zná, aneb význam podnětné interakce pro efektivní komunikaci v primární škole
Jan Karaffa
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Comprehension of Picture and Text with Focus on Drama Education
Martina Rozsypalová, Hana Cisovská, Jan Karaffa, Iva Červenková, Martin Malčík
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Drama in Education
Jan Karaffa
Rok: 2014, Uniwesytet Zielonogórski, Zielona Góra, Polsko
kapitola v odborné knize

Hodnocení klíčových kompetencí v dramatické výchově při práci s textem
Jan Karaffa
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hodnocení klíčových kompetencí v dramatické výchově při práci s textem
Hana Cisovská, Jan Karaffa
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Příklad lekce s využitím loutky
Hana Galetková, Irena Iškievová, Jan Karaffa
Rok: 2014, Oftis
kapitola v odborné knize

PŘÍSTUP PŘEDŠKOLNÍCH PEDAGOGŮ A STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY K TVOŘIVÉ DRAMATICE
Jan Karaffa
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Ověřování výsledků učení v dramatické výchově
Jan Karaffa
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Textbook of drama education for Primary school
Jan Karaffa
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

University of Silesia, Katowice
Jan Karaffa
Rok: 2013
působení v zahraničí

Dramatická výchova a Mikuláš ve škole
Jan Karaffa
Rok: 2012, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Výsledky žáků v dramatické výchově podle vyučujících
Jan Karaffa
Rok: 2012
stať ve sborníku

Analýza výstupů dramatické výchovy a klíčových kompetencí
Jan Karaffa
Rok: 2011
stať ve sborníku

Drama a dialog ve vyučování
Jan Karaffa
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dramatická výchova a klíčové kompetence
Jan Karaffa
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Analýza výzkumných aktivit studentů zaměřených na využití metod dramatické výchovy ve školní praxi
Jan Karaffa
Rok: 2010
stať ve sborníku

Evaluace klíčových kompetencí rozvíjených prostřednictvím dramatické výchovy
Hana Cisovská, Jan Karaffa
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Metodika výuky jednotlivých předmětů na 1. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe - náměty pro začínajícího učitele.
Ondřej Šimik, Marie Švrčková, Danuše Sztablová, Bohuslav Pisklák, Hana Klimtová, Jan Karaffa, Hana Cisovská ... další autoři
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Prožitek a zkušenost ve hře i v procesu učení dětí a žáků
Jan Karaffa
Rok: 2010
stať ve sborníku

Rozmanitá Opona 2010 v Novém Jičíně
Jan Karaffa, Hana Galetková
Rok: 2010, Amatérská scéna
článek v odborném periodiku

Rozvoj klíčových kompetencí dramatickou výchovou a jejich evaluace.
Hana Cisovská, Hana Galetková, Jan Karaffa, Žaneta Káňová
Rok: 2010, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Podněty k praxi dramatické výchovy
Hana Cisovská, Jan Karaffa
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Queen Maud's College; College of Early Childhood Education, Trondheim
Jan Karaffa
Rok: 2009
působení v zahraničí

Reflexe divadelních představení - Arénka
Jan Karaffa
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Umění dialogu v dramatických hrách a improvizacích
Jan Karaffa
Rok: 2009, Tisk Tribun EU s.r.o., knihovnička.cz
odborná kniha

Ve znamení změn - Opona ´09 v Novém Jičíně
Jan Karaffa, Hana Galetková
Rok: 2009, Amatérská scéna
článek v odborném periodiku

Výzkumné aktivity v oblasti dramatické výchovy na PdF OU v Ostravě
Hana Cisovská, Jan Karaffa
Rok: 2009
stať ve sborníku

Výzkumné aktivity v oblasti dramatické výchovy na PdF OU v Ostravě
Hana Cisovská, Jan Karaffa
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Aspekty prvopočátečního čtení, psaní a rozvoje logického myšlení ve světě bezprostředního okolí dítěte předškolního a raného školního věku
Jan Karaffa, Helena Šimíčková
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Dialog drama a učení
Jan Karaffa
Rok: 2008
stať ve sborníku

Drama a kurikulum - inspirace z Irska
Jan Karaffa
Rok: 2008, Tvořivá dramataika
článek v odborném periodiku

Dramatická výchova v základní škole
Jan Karaffa
Rok: 2008
stať ve sborníku

Odborný seminář - Profesionalizace učitelského vzdělávání
Helena Šimíčková, Jan Karaffa
Rok: 2008, Učitelské listy
článek v odborném periodiku

Ohlédnutí aneb 10 (a více) let dramatické výchovy na PdF OU
Jan Karaffa, Hana Cisovská
Rok: 2008
stať ve sborníku

Ohlédnutí aneb 10(a více) let dramatické výchovy na PdF OU
Hana Cisovská, Jan Karaffa
Rok: 2008
stať ve sborníku

Ohlédnutí aneb 10(a více) let dramatické výchovy na PdF OU
Hana Cisovská, Jan Karaffa
Rok: 2008
stať ve sborníku

Profesionalizace vzdělávání učitelů
Jan Karaffa
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

Tvořivostí k divadlu aneb v Novém Jičíně již nezůstávají v půli cesty
Jan Karaffa
Rok: 2008, Amatérská scéna
článek v odborném periodiku

Vytváření předmětu do školního vzdělávacího programu
Jan Karaffa
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Co potřebuje učitel vědět a znát, aby úspěšně realizoval vyučovací projekt -
Jan Karaffa
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Prešovská univerzita v Prešově
Jan Karaffa
Rok: 2007
působení v zahraničí

Vytváření předmětu do školního vzdělávacího programu
Jan Karaffa
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Změny v přípravě učitelů na dramatickou výchovu v základním vzdělávání
Jan Karaffa
Rok: 2007
stať ve sborníku

Dramatická výchova ve školním vzdělávacím programu
Jan Karaffa
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Evaluace klíčových kompetencí
Jan Karaffa
Rok: 2006
stať ve sborníku

Hodnocení klíčových kompetencí
Jan Karaffa
Rok: 2006
uspořádání konference, workshopu

Umění dialogu v dramatických hrách a improvizacích v přípravě učitelů primárního vzdělávání
Jan Karaffa
Rok: 2006
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

V Novém Jičíně zůstávají v půli cesty
Jan Karaffa
Rok: 2006, Amatérská scéna
článek v odborném periodiku

Drama education in pre-service education for primary school teachers
Jan Karaffa
Rok: 2005, The New Educational Review
článek v odborném periodiku

Kompetence umění dialogu v dramatických hrách a improvizacích
Jan Karaffa
Rok: 2005
stať ve sborníku

Závěry z výzkumu dramatické výchovy v přípravě učitelů pro primární vzdělávání
Jan Karaffa
Rok: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Dramatická výchova v základním vzdělávání
Jan Karaffa
Rok: 2004
stať ve sborníku

Inspirace ke studiu hlavních směrů dramatické výchovy
Jan Karaffa
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Opona 2004
Jan Karaffa
Rok: 2004, Amatérská scéna
článek v odborném periodiku

Schola Ludus J. A. Komenského a současné pojetí dramatické výchovy
Jan Karaffa, Murzyn
Rok: 2004, Impuls
kapitola v odborné knize

Umění dialogu u studentů specializace dramatické výchovy
Jan Karaffa
Rok: 2004
stať ve sborníku

Výchova k hodnotám v liberálním státě
Jan Karaffa, Aleš Kubeczka
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Dramatická výchova jako metoda v primárním vzdělávání (e-learning)
Jan Karaffa
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

KATHO Torhout
Jan Karaffa
Rok: 2003
působení v zahraničí

Mapování umění dialogu v denících studentů
Jan Karaffa
Rok: 2003
stať ve sborníku

Opona 2003
Jan Karaffa
Rok: 2003, Amatérská scéna
článek v odborném periodiku

Analýza mikrovýstupů k sledování vývoje dovedností u studentů primárního vzdělávání
Jan Karaffa
Rok: 2002
stať ve sborníku

Dialog v dramatické hře jako metoda učení (Dialog w grze dramatycznej jako metoda nauczania)
Jan Karaffa
Rok: 2002
stať ve sborníku

Dialog w grze dramatycznej jako metoda nauczania
Jan Karaffa
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Drama w zintegrovanej edukacji wczesnoszkolnej
Jan Karaffa, Dorota Ciechanowska
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Dramatická výchova jako metoda v primárním vzdělávání
Jan Karaffa
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Výstupy studentů a jejich analýza - součást přípravy studentů na praxi dramatické výchovy v primárním vzdělávání
Jan Karaffa
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výstupy studentů a jejich analýza - součást přípravy studentů na praxi dramatické výchovy v primárním vzdělávání
Jan Karaffa
Rok: 2002
stať ve sborníku

Zjišťování vývoje profesních dovedností u studentů primárního vzdělávání
Jan Karaffa
Rok: 2002
stať ve sborníku

Dovednosti učitele dramatické výchovy
Jan Karaffa
Rok: 2001
stať ve sborníku

Facilitace procesu osvojování dovedností k vedení dialogu v dramatických hrách a improvizacích u studentů specializace dramatické výchovy
Jan Karaffa
Rok: 2001
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Vytváření posuzovací škály pro zjišťování vývoje dovedností k vedení dialogu v dramatických hrách a improvizacích
Jan Karaffa
Rok: 2001
stať ve sborníku

Zjišťování vývoje dovedností k vedení dialogu v dramatických hrách a improvizacích u studentů primárního vzdělávání
Jan Karaffa
Rok: 2001
stať ve sborníku

Autentičnost v improvizované dramatické hře
Jan Karaffa
Rok: 2000
stať ve sborníku

Dramatická hra jako pedagogická intervence
Jan Karaffa
Rok: 2000
stať ve sborníku

Integrating topics of citizenship and multicultural values into the curriculum of teacher education
Hana Lukášová, Eva Sikorová, Jan Karaffa, Beata Krejzová, Michal Ondrejčík
Rok: 2000
stať ve sborníku

Osvojování dovednosti vedení dialogu u studentů primárního vzdělávání
Jan Karaffa
Rok: 2000
stať ve sborníku

Výzkum dramatické výchovy ve vzdělávání učitelů
Hana Cisovská, Jan Karaffa, Beata Krejzová, Eva Polzerová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Dramatická výchova v přípravě studentů primárního vzdělávání
Jan Karaffa
Rok: 1999
stať ve sborníku

Pedagogická tvořivost ve specializaci dramatické výchovy v primárním vzdělávání
Jan Karaffa
Rok: 1999
stať ve sborníku

Reflexe učitele a hodnocení studentů jako možnost zjišťování
Jan Karaffa
Rok: 1999
stať ve sborníku

Vytváření podmínek k rozvoji pedagogické tvořivosti ve vybraných předmětech specializace dramatické výchovy v primárním vzdělávání
Jan Karaffa
Rok: 1999
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Pedagogická diagnostika sociálně-komunikativních předpokladů v třetí situaci přijímací zkoušky
Jan Karaffa
Rok: 1998
stať ve sborníku

Nenalezen žádný záznam.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
ADVKKKlíčové kompetence a dram. výchova 2
ADVYZDramatická výchova a výzkum
AKKDVKlíčové kompetence a dram. výchova 1
APEKOPedagogická komunikace
APHD1Pohybově-improvizační dovedn. pedagoga 1
APHD2Pohybově-improvizační dovedn. pedagoga 2
AVYLOVýchovné využití loutky 1
AYLO2Výchovné využití loutky 2
BDAVDivadlo ve výchově
BDD1Didaktika dramatické výchovy s praxí 1
BDD2Didaktika dramatické výchovy s praxí 2
BDRVDramatická výchova - hlavní proudy
BDV1Dramatická výchova
BMDVMetody dramatické výchovy
BPLOHry s předmětem a loutkou
BPLO2Hra s předmětem a loutkou 2
BPMAHra s předmětem a materiálem
BZKPZáklady pedagogické komunikace
BZPKZáklady pedagogické komunikace
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
DIPNSeminář k diplomové práci
E-PDRObservation training for Drama Education
MEV1Mediální a filmová výchova 1
MEV2Mediální a filmová výchova 2
MSDI2Dramatizace a improvizace
MSDR1Strukturování dramatu 1
MSDR2Strukturování dramatu 2
MSDV1Dramatická výchova
MSDV2Didaktika dramatické výchovy
MSPMAHra s předmětem a materiálem
MSZPKZáklady pedagogické komunikace
NDVKKKlíčové kompetence a dram. výchova 2
NDVYZDramatická výchova a výzkum
NKKDVKlíčové kompetence a dram. výchova 1
NPEKOPedagogická komunikace
NVYLOVýchovné využití loutky 1
NYLO2Výchovné využití loutky 2
OBHJNObhajoba diplomové práce
TERLOTerapie loutkou
5DVV1Dramatická výchova ve vyučování 1
5DVV2Dramatická výchova ve vyučování 2
5OHD1Pohybové dovednosti pedagoga 1
5OHD2Pohybové dovednosti pedagoga 2
5PDS1Projekt divadlo a škola 1
5PDS2Projekt divadlo a škola 2
5VDI1Didaktika dramatické výchovy s praxí
5VDI2Praxe dramatické výchovy s didaktikou 2
5VSDRŠkolní drama
5VSD1Školní divadlo
5VSD2Školní divadlo 2
5VUV2Hlavní směry dramatické výchovy
55DI1Didaktika dramatické výchovy s praxí
55DI2Praxe dramatické výchovy s didaktikou 2
55DS1Divadelní improvizace 1
55DS2Divadelní improvizace 2
55DV1Dramatická výchova ve vyučování 1
55DV2Dramatická výchova ve vyučování 2
55MEPMetody dram.výchovy v projektování výuky
55PD1Projekty divadlo a škola 1
55PD2Projekty divadlo a škola 2
55SDRŠkolní drama
55SD1Školní divadlo
55SD2Školní divadlo 2
55UV2Hlavní směry dramatické výchovy
55UV3Dramatické umění v obsahu dram. výchovy
55VVVDivadlo ve výchově a vzdělávání
6BDD1Didaktika dramatické výchovy s praxí
6BDV1Dramatická výchova
6BDV2Dramatická výchova 2
6BPMAHra s předmětem a loutkou
6BPS1Seminář k bakalářské práci 1
6BPS2Seminář k bakalářské práci 2
6BZPKZáklady pedagogické komunikace
66DD1Didaktika dramatické výchovy s praxí
66DV1Dramatická výchova
66DV2Dramatická výchova 2
66PMAHra s předmětem a loutkou
66PS1Seminář k bakalářské práci 1
66PS2Seminář k bakalářské práci 2
66ZPKZáklady pedagogické komunikace
7ADVKDramatická výchova a klíčové kompetence
7APEKPedagogická komunikace
7AVYLVýchovné využití loutky
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
77DVKDramatická výchova a klíčové kompetence
77PEKPedagogická komunikace
77VYLVýchovné využití loutky
8DPM1Seminář k diplomové práci 1
8DPM2Seminář k diplomové práci 2
8DPM3Seminář k diplomové práci 3
8DVV1Dramatická výchova ve vyučování 1
8DVV2Dramatická výchova ve vyučování 2
8PDS1Projekt divadlo a škola 1
8PDS2Projekt divadlo a škola 2
8VDI1Didaktika dramatické výchovy s praxí
88DI1Didaktika dramatické výchovy s praxí
88DS1Projekt divadlo a škola 1
88DS2Projekt divadlo a škola 2
88PM1Seminář k diplomové práci 1
88PM2Seminář k diplomové práci 2
88PM3Seminář k diplomové práci 3
88VV1Dramatická výchova ve vyučování 1
88VV2Dramatická výchova ve vyučování 2
PSPP1Přípravný seminář k profesní praxi I.
1DRARDramatická výchova
DRV1Dramatická výchova v prim. vzdělávání 1
DRV2Dramatická výchova v prim. vzdělávání 2
DRV3Dramatická výchova v prim. vzdělávání 3
MSDVDramatická výchova
1DV2Dramatická výchova v primár. vzdělávání
1DV3Dramatická výchova v primár. vzdělávání
1MDVDramatická výchova


AutorNázev práceTypRok
Herejková JanaVýznam divadla v primárním vzdělávánídiplomová 2020 
Charvátová PavlaRozvoj komunikace u žáků primárního vzdělávání metodami dramatické výchovydiplomová 2019 
Juřicová HanaProjekty s dramatickou výchovou v primárním vzdělávánídiplomová 2019 
Málková Morongová SilvieMetody dramatické výchovy pro žáky mladšího školního věkudiplomová 2019 
Turacová AgátaNámetové hry rozvíjajúce kommunikáciu detí predškolského vekudiplomová 2019 
Havelková MartinaŘešení problémů a dramatická výchovadiplomová 2018 
Piková RenataUčení žáků podporované dramatickou výchovoudiplomová 2018 
Urbanová JanaScénické čtení s žáky v primárním vzdělávánídiplomová 2018 
Dendisová MarcelaKomunikativní kompetence dětí předškolního věku rozvíjené prostřednictvím dramatudiplomová 2017 
Kaděrová IvanaDramatická výchova a čtenářská gramotnostdiplomová 2017 
Matěnová LucieHodnocení a dramatická výchovadiplomová 2017 
Bezdíčková IvetaDramatická výchova a diagnostika dětí v preprimárním vzdělávánídiplomová 2016 
Čaníková ŽanetaProjekty s dramatickou výchovou v primárním vzdělávánídiplomová 2016 
Kaločová GabrielaTvořivé dramatizování a učení v primárním vzdělávánídiplomová 2016 
Korcová StanislavaKomunikace a dramatická výchova v předškolním vzdělávánídiplomová 2016 
Dočkalová LucieKomunikace dětí v mateřské školediplomová 2015 
Míčková PavlaDramatická výchova a předčtenářská gramotnostdiplomová 2015 
Strakošová MichaelaMetody dramatické výchovy v primárním vzdělávánídiplomová 2015 
Tillová SylvaŠkolní divadlo v primárním vzdělávánídiplomová 2015 
Vrbická PetraDramatická výchova v primárním vzdělávánídiplomová 2015 
Celnarová VeronikaHodnocení v dramatické výchově na 1. stupni základní školydiplomová 2014 
Horváthová NikolaŘešení problémů a dramatická výchova v primárním vzdělávánídiplomová 2014 
Machovská AlenaPříběhové drama na 1. stupni základní školydiplomová 2014 
Hellali SanaDramatická výchova a čtenářská gramotnostdiplomová 2013 
Karpalová MonikaKomunikace a dramatická výchovadiplomová 2013 
Kellerová KateřinaImprovizace v primárním vzdělávánídiplomová 2013 
Polok JolantaDivadlo a školadiplomová 2013 
Janošťáková VeronikaDramatická výchova a kompentence k řešení problémů v primárním vzdělávánídiplomová 2012 
Klumparová ZuzanaDramatická výchova v primárním vzdělávánídiplomová 2012 
Paverová EvaDramatická výchova ve školních vzdělávacích programechdiplomová 2012 
Pavlíková KateřinaDivadlo v primárním vzdělávánídiplomová 2012 
Růčková MarkétaDramatická výchova a kompetence k učení v primárním vzdělávánídiplomová 2012 
Urbančíková KateřinaHodnocení v dramatické výchově na I.stupni základní školydiplomová 2012 
Vansová KateřinaDivadlo v primárním vzdělávánídiplomová 2012 
Motyková EvaPříprava a realizace participačního představenídiplomová 2011 
Vrtná HanaRozvoj komunikace u dětí v mateřské školediplomová 2011 
Čiaková TaťánaRozvíjení komunikace u žáků primárního vzdělávání prostřednictvím dramatické výchovydiplomová 2010 
Kavanová JanaMožnosti dramatu pro rozvíjení klíčových kompetencídiplomová 2010 
Vidláková BarbaraKlíčové kompetence v primárním vzdělávánídiplomová 2010 
Volfová JanaDramatická výchova a film v primárním vzdělávánídiplomová 2010 
Bumbová MichaelaDramatická výchova a klíčové kompetence v primárním vzdělávánídiplomová 2009 
Dardová Kameníková MiroslavaOsobnostní a sociální výchova v primárním vzdělávánídiplomová 2009 
Lešáková EvaRozvoj kompetence komunikativní metodami dramatické výchovy ve výuce anglického jazykadiplomová 2009 
Římanová BarboraRozvoj kompetence k učení v hodinách dramatické výchovy na I.stupni ZŠdiplomová 2009 
Suchá LenkaDramatická výchova jako předmět ve školním vzdělávacím programu na 1. stupni ZŠdiplomová 2009 
Švrček JanDivadlo v primárním vzdělávánídiplomová 2009 
Zamišková AndreaKompetence komunikace a k učení u žáků primárního vzdělávánídiplomová 2009 
Jakubíková HanaKompetence k řešení problémů u žáků primárního vzdělávánídiplomová 2008 
Krist MiroslavZačlenění dramatické výchovy ve školním vzdělávacím programu pro základní vzdělávánídiplomová 2008 
Kristová DagmarDramatická výchova v současném primárním vzdělávánídiplomová 2008 
Kypúsová LucieImprovizace v dramatické výchově v předmětech prvouky a přírodovědy na 1. stupni ZŠdiplomová 2008 
Matýsková KristýnaDramatická výchova v mateřské školediplomová 2008 
Svobodová PavlaVyužití dramatické výchovy při výuce anglického jazykadiplomová 2008 
Bílková IvonaDramatická výchova v projektovém vyučování na 1. stupni základní školydiplomová 2007 
Koutný DaliborVyužití dramatické výchovy k propojení čtení, vlastivědy a výchovných předmětů v malotřídní školediplomová 2007 
Cochlarová JanaUčitel v roli jako prostředek učení v hodinách dramatické výchovy na 1. stupni ZŠ.diplomová 2006 
Gorgolová HanaHra v roli ve výuce přírodovědy a vlastivědy ve 4. a 5. ročníku základní školydiplomová 2006 
Jurková RadkaNávrh předmětu "Dramatická výchova" pro ŠVPdiplomová 2006 
Kučerová ŠárkaPříběhy jako námět práce v hodinách dramatické výchovydiplomová 2006 
Kutláková JanaDramatická výchova ve výuce na 1. stupni základní školy v bruntálském regionudiplomová 2006 
Malá TerezaIntegrace dramatické výchovy s obsahem vybraných předmětů ve 2. třídě základní školydiplomová 2006 
Páčová JanaVyužití dramatické výchovy při řešení vybraných sociálních problémů v primárním vzdělávánídiplomová 2006 
Pavelková LenkaTvořivé dramatizování na 1. stupni základní školydiplomová 2006 
Kováč TomášImprovizační dovednosti učitelů a žáků v hodinách dramatické výchovy na 1. stupni základní školydiplomová 2005 
Mrlínová JanaObsah dramatické výchovy v primární školediplomová 2005 
Můrová EvaDramatizace jako výchovná metoda v učivu vlastivědy a českého jazyka - čtení v 5. ročníku ZŠdiplomová 2005 
Nováková PavlínaPohybové dovednosti dětí mladšího školního věku v dramatické výchovědiplomová 2005 
Válková JanaVybrané metody dramatické výchovy ve výuce jazyka českého a prvouky 2. ročníku ZŠdiplomová 2005 
Vašendová MarkétaVybrané metody z dramatické výchovy v hodinách hudební výchovy 4. ročníku ZŠdiplomová 2005 
Bravencová MichaelaVolná hra a improvizace v mateřské školebakalářská 2020 
Holinková MarkétaCíle a dramatické hry v mateřské školebakalářská 2020 
Korbová DenisaVyužití metod dramatické výchovy při adaptaci dvouletých dětí ve věkově heterogenní tříděbakalářská 2020 
Procházková NikolaOd písničky k dramatickým hrám pro děti v mateřské školebakalářská 2020 
Raabová MarkétaDramatická výchova v mateřské školebakalářská 2020 
Trubková RadanaČinnosti dramatické výchovy podporující zdravou výživu u dětí v preprimárním vzděláváníbakalářská 2020 
Hank DoubravkaHry v roli u dětí v mateřské školebakalářská 2019 
Dvořáková ZuzanaUčení dětí podporované dramatickou výchovoubakalářská 2018 
Oerteltová PetraDramatické hry pro děti v mateřské školebakalářská 2018 
Strumínská TerezaFunkce dramatické výchovy při diagnostice dětíbakalářská 2018 
Holcmannová ŽanetaVýznam divadla v mateřské školebakalářská 2017 
Lišková MartinaDivadlo a děti v mateřské školebakalářská 2017 
Šelongová NaděždaVolná hra a improvizace v mateřské školebakalářská 2017 
Wolfová JanaPodpora vývoje řeči dětí předškolního věku dramatickou výchovoubakalářská 2017 
Čeperová TerezaStrukturování dramatu s dětmi v mateřské školebakalářská 2016 
Dudková BarboraPříběhy a dramatická výchova pro děti v mateřské školebakalářská 2016 
Kremserová KateřinaDramatická výchova v mateřské školebakalářská 2016 
Velická MagdalénaRozvoj sociálních a personálních kompetencí dětí předškolního věkubakalářská 2016 
Zelinová EvaDramatická výchova v diagnostice dětí v mateřské školebakalářská 2016 
Dendisová MarcelaMetody dramatické výchovy rozvíjející komunikativní kompetenci dětí předškolního věkubakalářská 2015 
Divinská MichaelaJak děti předškolního věku učit řešit problémy.bakalářská 2015 
Dreslerová SimonaDramatická výchova v mateřské školebakalářská 2015 
Ježová LenkaŘešení problémů a dramatická výchova v mateřské školebakalářská 2015 
Opělová Ječmínková LenkaParticipační divadlo v mateřské školebakalářská 2015 
Blahutová KristýnaPohyb a dramatická hra v MŠbakalářská 2014 
Dvořáková HelenaDramatická výchova a kompetence k učení v preprimárním vzděláváníbakalářská 2014 
Feiková LucieImprovizace v mateřské školebakalářská 2014 
Hracká LenkaOsobnostní a sociální rozvoj dětí v mateřské školebakalářská 2014 
Hrušková LenkaTvořivost v dramatické výchově u dětí mateřské školybakalářská 2014 
Jarolímová BohdanaKlíčové kompetence a dramatická výchovabakalářská 2014 
Malá KateřinaVliv dramatické výchovy na vývoj řeči dětí předškolního věkubakalářská 2014 
Mikundová PetraDramatické hry v mateřské školebakalářská 2014 
Reiblová JanaDramatická výchova a literatura v mateřské školebakalářská 2014 
Řehová KateřinaÚroveň řečových a komunikativních dovedností dětí předškolního věkubakalářská 2014 
Schneeberger DarinaTvořivé dramatizování v mateřské školebakalářská 2014 
Víšková MartinaDivadlo v mateřské školebakalářská 2014 
Kačorová LucieVolná hra v mateřské školebakalářská 2013 
Ligocká LenkaKlíčové kompetence dětí v mateřské školebakalářská 2013 
Otáhalová VeronikaAdaptace literární předlohy pro divadelní inscenacibakalářská 2013 
Pelcová MichaelaDramatizace s dětmi v mateřské školebakalářská 2013 
Stanieková JitkaInteraktivní divadlo ve vzdělávání dětíbakalářská 2013 
Tesarčíková EliškaDramatická výchova v mateřské školebakalářská 2013 
Andrš PetrDramatická výchova v mateřské školebakalářská 2012 
Celárková MartinaDivadlo s dětmi v mateřské školebakalářská 2012 
Filadelfiová VeronikaHry v mateřské školebakalářská 2012 
Opravilová KvětoslavaImprovizace v mateřské školebakalářská 2012 
Tománková RadkaDramatický kroužek s dětmí předškolního věkubakalářská 2012 
Urbańczyková DenisaPohybové dramatické hry v mateřské školebakalářská 2012 
Horňáčková EvaDivadlo ve výchově v mateřské škole.bakalářská 2011 
Komárková MagdalénaDramatická výchova jako prostředek k formování osobnosti dítětebakalářská 2011 
Nakládalová SimonaDramatické hry v mateřské školebakalářská 2011 
Sandtnerová VeronikaČetnost dramatické výchovy na 1. stupni základních škol v Ostravěbakalářská 2011 
Svobodová LibušeCesta od herního jednání k jevištnímu tvaru v mateřské školebakalářská 2011 
Šlorová PavlínaDrama jako prostředek k rozvíjení kompetence řešení problémůbakalářská 2011 
Tvrdá VeronikaStrukturování dramatu v MŠbakalářská 2011 
Brázdová HelenaOd pohybu k divadelnímu představení v mateřské školebakalářská 2010 
Fafílková HanaRozvíjení klíčových kompetencí dramatizací u dětí předškolního věkubakalářská 2010 
Indrová MagdalénaTvořivé dramatizování jako prostředek k poznávání morálních hodnot dětmi předškolního věkubakalářská 2010 
Lipovská PetraVýznam divadla v mateřské školebakalářská 2010 
Šebestíková LenkaStrukturované drama jako prostředek učení prosociálním dovednostem v mateřské školebakalářská 2010 
Burdová ZdeňkaOčekávané kompetence a dramatická výchova v mateřské školebakalářská 2009 
Crlíková IvanaPodíl dramatické výchovy na vytváření hodnot u dětí předškolního věkubakalářská 2009 
Musilová LibušeDramatická výchova a kompetence komunikace u dětí předškolního věkubakalářská 2009 
Stix MarkétaStrukturování dramatu v mateřské školebakalářská 2009 
Juřenová SandraDramatická hra a klíčové kompetence v mateřské školebakalářská 2008 
Tvrdá VeronikaTvořivé dramatizování jako prostředek rozvoje řeči v preprimárním vzděláváníbakalářská 2007 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
soundcloud
rss
social hub