OU

Vítězslav Vilímek

Vítězslav Vilímek

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Vítězslav Vilímek, DiS., PhD.
místnost, podlaží, budova: D 608, budova D
funkce:vedoucí projektu Euroasijské akademické fórum
referent, projektový manažer ERDF
referent pro zahraniční vztahy
obor činnosti:translatologie (tlumočení, překlad odborného textu, praxeologie překladu a tlumočení), mezikulturní komunikace, ruština pro cestovní ruch
katedra / středisko (fakulta): Katedra slavistiky (Filozofická fakulta)
Děkanát Filozofické fakulty
telefon, mobil: 553 46 1855
e-mail:
osobní WWW stránka:https://ostravskuniverzita.academia.edu/VitezslavVilimek/Papers

Vzdělání

2011PhD. - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, obor Překladatelství a tlumočnictví
2005Mgr. - Univerzita Palackého v Olomouci, obor Ruština pro hospodářskou praxi
2003Bc. - Ostravská univerzita v Ostravě, obor Ruština ve sféře podnikání
2000DiS. - Soukromá vyšší odborná škola ekonomická a dopravní v Ostravě, obor Mezinárodní obchod, přeprava a zasílatelství

Praxe

2013 - 2014zástupce vedoucího katedry, vedoucí oddělení rusistiky katedry slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
2007odborný asistent na Katedře slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
2005soukromá překladatelská a tlumočnická praxe
2005asistent na Katedře slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Výzkum a grantová činnost

  • Granty aktivní:
    • Obraz "psa" v jazycích a kultuře slovanských národů, Grantový projekt specifického vysokoškolekého výzkumu SGS OU (spoluřešitel)

Členství v redakčních radách a profesních organizacích

Členství v odborných organizacích

  • Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceNepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub