OU

Marie Fukalová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Bc. Marie Fukalová
místnost, podlaží, budova: G 114, budova G
funkce:referentka studijního oddělení PdF
obor činnosti:studijní agenda (Andragogika, Bohemistika v praxi, Inf. tech. ve vzdělávání, Moduly PdF OU, Soc. pedagogika - prevence a resocializace, Soc. pedagogika - kombinovaná forma, Tělesná výchova a sport - NMgr., Uč. 2. stupeň ZŠ - NMgr., Uč. pro SŠ - NMgr.)
katedra / středisko (fakulta): Děkanát Pedagogické fakulty
telefon, mobil: 553 46 2514
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
youtube
twitter
google+
linked in
rss
social hub