OU

Jan Spisar

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. Mgr. Jan Spisar, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 512, budova SA
funkce:koordinátor LLP – Erasmus
obor činnosti:dirigování pěveckého sboru, slohová interpretace, dramaturgie pěveckých sborů, studium soudobých partitur
katedra / středisko (fakulta): Katedra hudební výchovy (Pedagogická fakulta)
Centrum studií regionální hudební kultury (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2532
e-mail:
osobní WWW stránka:



Nenalezen žádný záznam.



Vybrané publikace

Spisar, J. Bělotínský týden zpěvu 2017, sbormistr. 2017.
Koncert Ostravského smíšeného sboru - J. Haydn Missa brevis. 2017.
Koncert Vysokoškolského pěveckého sboru OU. 2017.
Spisar, J. Prvky vokální improvizace a její implementace do sborového zpěvu. In: Janáčkiana 2016: Janáčkiana 2016, Sborník z 33.ročníku muzikologické konference Janáčkiana 2016 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. s. 271-275. ISBN 978-80-7464-920-2.
Spisar, J. Sborový koncert VPS OU. 2017.
The development of choral singing in leisure activities of adults using the example of the Bělotín week of singing from 1992 to 2016. Aura musica. 2017, roč. 6, s. 32-35. ISSN 1805-4056.
Umělecký a hudebně-pedagogický profil Józefa Świdera a jeho přínos k dramaturgii pěveckých sborů. Teoretické reflexe hudební výchovy. 2017, roč. 13, ISSN 1803-1331.
Spisar, J. Universitat De Valencia. 2017.
Spisar, J. Život a odkaz polského skladatele Mariana Sawy (jeho přínos k dramaturgii pěveckých sborů). Teoretické reflexe hudební výchovy. 2017, roč. 13, ISSN 1803-1331.

Všechny publikace

Spisar, J. Novoroční koncert Ostravského smíšeného sboru. 2018.
Adventní koncert Ostravského smíšeného sboru v Trnávce. 2017.
Spisar, J. Bělotínský týden zpěvu 2017, sbormistr. 2017.
Česká mše vánoční J. J. Ryba: Vysokoškolský pěvecký sbor OU a hosté. 2017.
Spisar, J. Česká mše vánoční J. J. Ryby v Paskově. 2017.
Koncert Novoroční Ostravského smíšeného sboru. 2017.
Koncert Ostravského smíšeného sboru: Koncert duchovní hudby. 2017.
Spisar, J. Koncert Ostravského smíšeného sboru: J. Haydn Missa brevis. 2017.
Koncert Ostravského smíšeného sboru - J. Haydn Missa brevis. 2017.
Spisar, J. Koncert Ostravského smíšeného sboru, lidové pastorely. 2017.
Koncert sboru v domově pro seniory: Ostravský smíšený sbor. 2017.
Spisar, J. Koncert vysokoškolského pěveckého sboru. 2017.
Koncert Vysokoškolského pěveckého sboru OU. 2017.
Spisar, J. Lidové pastorely ve sborových úpravách (Vysokoškolský pěvecký sbor OU): Setkání v atriu. 2017.
Spisar, J. Prvky vokální improvizace a její implementace do sborového zpěvu. In: Janáčkiana 2016: Janáčkiana 2016, Sborník z 33.ročníku muzikologické konference Janáčkiana 2016 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. s. 271-275. ISBN 978-80-7464-920-2.
Spisar, J. Sborový koncert VPS OU. 2017.
Spisar, J. Svátek sborového zpěvu, Luhačovice 2017: Ostravský smíšený sbor, Luhačovice koncert. 2017.
The development of choral singing in leisure activities of adults using the example of the Bělotín week of singing from 1992 to 2016. Aura musica. 2017, roč. 6, s. 32-35. ISSN 1805-4056.
Umělecký a hudebně-pedagogický profil Józefa Świdera a jeho přínos k dramaturgii pěveckých sborů. Teoretické reflexe hudební výchovy. 2017, roč. 13, ISSN 1803-1331.
Spisar, J. Universitat De Valencia. 2017.
Vystoupení Vysokoškolského pěveckého sboru OU/promoce PdF. 2017.
Spisar, J. Život a odkaz polského skladatele Mariana Sawy (jeho přínos k dramaturgii pěveckých sborů). Teoretické reflexe hudební výchovy. 2017, roč. 13, ISSN 1803-1331.
Spisar, J. Adventní koncert OSS, Hrabová: Koncert pěv. sboru. 2016.
Spisar, J. Bělotínský týden zpěvu 2016, sbormistr. 2016.
Spisar, J. Hogskolen I Bergen: Staff mobility for training. 2016.
Spisar, J. Instituto Politécnico da Guarda: Staff mobility for training. 2016.
Kajzar, M., Spisar, J., Gurbaľ, M., Šporerová, E. a Gurbaľová, M. J. J. Ryba - Česká mše vánoční. 2016.
Spisar, J. Koncert OSS, Festival PS Rychvald. 2016.
Spisar, J. Koncert Ostravského smíšeného sboru na FPFL. 2016.
Spisar, J. Koncert (promoce PdF). 2016.
Spisar, J. Koncert VPS OU, Noc vědců. 2016.
Spisar, J. Koncert VPS OU (promoce PdF). 2016.
Spisar, J. Novoroční koncert. 2016.
Spisar, J. Ostravský smíšený sbor, turné Itálie. 2016.
Spisar, J. Předvánoční koncert OSS, DS Sluníčko: Koncert pěv. sboru. 2016.
Spisar, J. Předvánoční koncert OSS v Těškovicích: Koncert pěv. sboru. 2016.
Spisar, J. Svatováclavský koncert. 2016.
Spisar, J. Svatováclavský koncert pěveckého sboru: Koncert Ostravského smíšeného sboru. 2016.
Spisar, J. Tříkrálový koncert. 2016.
Spisar, J. Vánoční setkání, koncert VPS OU: Vysokoškolský pěvecký sbor OU. 2016.
Spisar, J. Adventní koncert. 2015.
Spisar, J. Bělotínský týden zpěvu 2015. 2015.
Spisar, J. Benefiční koncert. 2015.
Spisar, J. Česká mše vánoční J. J. Ryba. 2015.
Kajzar, M. a Spisar, J. J. J. Ryba - Česká mše vánoční. 2015.
Spisar, J. Kapitoly z dějin polské hudby od středověku po baroko - se zaměřením na vokální sborovou tvorbu. 1. vyd. Ostrava: Repronis, s.r.o., 2015. 78 s. ISBN 978-80-7464-778-9.
Spisar, J. Koncert pěv. sboru ke dni slovanských věrozvěstů. 2015.
Spisar, J. Koncert pěv. sboru na Těšínském vokálním festivalu. 2015.
Spisar, J. Koncert pěv. sboru (Noc kostelů). 2015.
Spisar, J. Koncert pěv sboru, Rychvaldské kulturní jaro. 2015.
Spisar, J. Koncert pěv. sboru (výročí upálení mistra Jana Husa). 2015.
Spisar, J. Koncert (promoce PdF). 2015.
MYŠKOVÁ, M. a Spisar, J. Moravské dvojzpěvy. In: Janáčkiana 2014 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2015. Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2015. s. 289-292. ISBN 978-80-7464-709-3.
Spisar, J. Sborový koncert. 2015.
Spisar, J. Sborový koncert, Noc vědců. 2015.
Spisar, J. Sborový koncert pro klub stomiků. 2015.
Spisar, J. Svatováclavský koncert. 2015.
Spisar, J. Univerzita Komenského v Bratislavě. 2015.
Spisar, J. Univerzita Mateja Bela. 2015.
Spisar, J. Vystoupení VPS OU (promoce pdf). 2015.
Spisar, J. Bělotínský týden zpěvu 2014. 2014.
Spisar, J. České a italské písně. 2014.
Kajzar, M., Spisar, J. a Gurbaľ, M. J. J. Ryba - Česká mše vánoční. 2014.
Spisar, J. Jarní koncert Vysokoškolského pěveckého sboru Ostravské univerzity. 2014.
Spisar, J. Koncert OSS a sboru Magnificat (Maďarsko). 2014.
Spisar, J. Koncert pěv. sboru. 2014.
Spisar, J. Koncert pěv. sboru. 2014.
Spisar, J. Koncert pěveckého sboru a sólistů (Korea). 2014.
Spisar, J. Koncert vybraných sborových duchovních skladeb. 2014.
MYŠKOVÁ, M. a Spisar, J. Regionální středoškolské pěvecké sbory. Aura Musica. 2014, roč. 2013, č. 2013, s. 108-110. ISSN 1805-4056.
Spisar, J. Rychvaldské kulturní jaro. 2014.
Spisar, J. Tříkrálový koncert. 2014.
Spisar, J. University of Cantabria. 2014.
Spisar, J. Výběr sborových skladeb (promoce). 2014.
Spisar, J. Bělotínský týden zpěvu 2013. 2013.
Spisar, J. Benefiční koncert. 2013.
Spisar, J. Hlasová a sbormistrovská příprava. In: Pregraduální příprava učitelů hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, katedra hudební výchovy, 2013. s. 27-34. ISBN 978-80-7464-450-4.
Spisar, J. Koncert VPS OU. 2013.
Spisar, J. Koncert VPS OU. 2013.
Spisar, J. Koncert VPS OU k výročí založení Pedagogické fakulty OU. 2013.
Spisar, J. Podzimní koncert (vybraná sborová díla). 2013.
Spisar, J. Příspěvek k výuce sborového zpěvu na katedře hudební výchovy pedagogické fakulty. Akadémia umení v Banskej Bystrici, 2013.
Spisar, J. a Myšková, B. M. Regionální amatérské středoškolské sbory v Přerově. AURA MUSICA. 2013, ISSN 1805-4056.
Spisar, J. Tříkrálový koncert. 2013.
Spisar, J. Turné pěv. sboru, Slovensko, Maďarsko. 2013.
Spisar, J. Universidad de Córdoba. 2013.
Spisar, J. Úvodník: Čtvrtletník pro sborové umění. Cantus. 2013, roč. 24, č. 97, s. 2-2. ISSN 1210-7956.
Spisar, J. Vánoční koncert. 2013.
Spisar, J. Vysokoškolský pěvecký sbor Ostravské univerzity. 2013.
Spisar, J. Canakkale Onsekiz Mart University. 2012.
Spisar, J. Koncert pěveckého tělesa. 2012.
Spisar, J. Koncert pro ZUŠ. 2012.
Spisar, J. Koncert vánoční. 2012.
Spisar, J. Koncert Vysokoškolského pěveckého sboru Ostravské univerzity. 2012.
Spisar, J. Ostravský smíšený sbor (profilové CD). 2012.
Spisar, J. Sborová duchovní hudba. 2012.
Spisar, J. Sborové skladby napříč žánry. 2012.
Spisar, J. Sborový koncert ke Dni matek. 2012.
Spisar, J. Soutěžní hodnocení interpretace pěv. sborů, odborné posudky.. In: Hudební festival středních pedagogických škol a vyšších odborných škol. Krnov: SPgŠ a SZŠ Krnov. 2012.
Spisar, J. St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo. 2012.
Spisar, J. Vánoční koncert pěveckého sboru. 2012.
Spisar, J. Výběr sbor. skladeb. 2012.
Spisar, J. Vybraná sborová díla. 2012.
Spisar, J. Vybrané sbor. skladby. 2012.
Spisar, J. BTZ, koncert vybrané sborové tvorby. 2011.
Spisar, J. Hodnocení interpretace pěveckých sborů. In: Hudební festival středních pedagogických škol a vyšších odborných škol. Krnov: SPgŠ Krnov. 2011.
Spisar, J. Koncert ke Dni matek. 2011.
Spisar, J. a Kusák, J. Koncert pěv. sboru - výběr skladeb. 2011.
Spisar, J. Koncert sborové duchovní hudby. 2011.
Spisar, J. Koncert sborové tvorby. 2011.
Spisar, J. Lidové písně ve sbor úpravách, výběr. 2011.
Spisar, J. Opening of the wells. 2011.
Spisar, J. Sborová tvorba - výběr, PSSO. 2011.
Spisar, J. Superschol. In: Radvanický Superschol. Ostrava-Radvanice: Městský obvod RaB, Farní úřad Radvanice. 2011.
Spisar, J. Výběr české sborové tvorby. 2011.
Adámek, R., Kozelská, I., Kusák, J., Mazurek, J., Spisar, J., Ševčíková, V., Zedníčková, Š. a Zubíček, J. Vysokoškolské studium hudební výchovy na počátku 21. století: Bakalářský obor Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. 62 s. ISBN 978-80-7464-015-5.
Spisar, J. Vysokoškolský pěv. sbor OU, profilové CD. 2011.
Spisar, J. Vysokoškolský pěv. sbor OU, výroční koncert. 2011.
Spisar, J. Aktuální problematika sborové interpretace. In: 7. ročník Festivalu Poodří Františka Lýska. ZUŠ Ostrava 1: Festival Poodří Františka Lýska. 2010.
Spisar, J. a Peřinová, L. Anglicko-český a česko-anglický hudební slovník s ilustrovaným prologem. 1. vyd. Ostrava: Montanex, a.s., 2010. 239 s. ISBN 978-80-7225-318-0.
Spisar, J. Bělotínský týden zpěvu. 2010.
Spisar, J. Česká mše vánoční A. Hradila, výběr sborové tvorby. 2010.
Spisar, J. Choral composition from choral conductor´s the point of view. Mezinárodní webový sborník hudební výchovy. 2010, s. 423-426. ISSN 1802-6540.
Spisar, J. Koktejl (magazin). 2010.
Spisar, J. Koncert pěv. sboru. 2010.
Spisar, J. Mehmet Akif Ersoy University. 2010.
Spisar, J. Otvírání studánek (B. Martinů), Ukvalské písně (L. Janáček). 2010.
Spisar, J. Superschol. In: Radvanický Superschol. Ostrava - Radvanice: Městský obvod RaB, Farní úřad Radvanice. 2010.
Spisar, J. The presentation of Czech singing choir abroad in years 1989 - 2009 during the social - political changes. Mezinárodní webový sborník hudební výchovy. 2010, s. 315-317. ISSN 1802-6540.
Spisar, J. Výběr z děl sborových klasiků. 2010.
Spisar, J. Žilinská univerzita v Žilině. 2010.
Spisar, J. B. Martinů: Otvírání studánek, výběr sborových skladeb a cappella. 2009.
Spisar, J. Člen poroty. In: VI. Festival sborových lidových písní. Uherský Brod: Dům kultury Uherský Brod. 2009.
Spisar, J. Festival Valentův hudební podzim, výběr sborových skladeb. 2009.
Spisar, J. Marian Sawa - a remarkable Polish artist, pedagogue and choral composer. Mezinárodní webový sborník hudební výchovy. 2009, s. 460-464. ISSN 1802-6540.
Spisar, J. Mehmet Akif Ersoy University. 2009.
Spisar, J. Odborný výklad - účastník poroty. In: Festival dětských pěveckých sborů Vánoční akordy. Ostrava - Zábřeh: DK Akord Ostrava - Zábřeh. 2009.
Spisar, J. Sborová soutěž: M.Sawa, F. Anerio, M. Jasinski, G. Young, A. Part. 2009.
Spisar, J. Turné pěveckého sboru - Rumunsko. 2009.
Spisar, J. Vánoční koncert pěv sboru. 2009.
Spisar, J. Vánoční pastorely ve sborové úpravě. 2009.
Spisar, J. Výběr sborových skladeb a cappella. 2009.
Spisar, J. Výběr sborových skladeb a cappella. 2009.
Spisar, J. Výběr sborových skladeb a cappella. 2009.
Spisar, J. Výběr sborových skladeb a cappella. 2009.
Spisar, J. Vybrané sborové skladby a cappella. 2009.
Spisar, J. Vybrané sborové skladby a cappella. 2009.
Spisar, J. Benefiční koncert PSSO. 2008.
Spisar, J. a Kusák, J. Dobré ráno z Moravy a Slezska. 2008.
Spisar, J. Jarní koncert. 2008.
Spisar, J. Jarní koncert duchovní hudby. 2008.
Spisar, J. Jarní koncert Vysokoškolského pěveckého sboru OU. 2008.
Spisar, J. Józef Świder - choral composer. Mezinárodní webový sborník hudební výchovy. 2008, s. 282-284. ISSN 1802-6540.
Spisar, J. Katolická univerzita v Ružomberoku. 2008.
Spisar, J. Koncert k 55. výročí vysokoškolského vzdělávání učitelů na severní Moravě a ve Slezsku. 2008.
Spisar, J. Opportunities for presenting Czech choir singing outside Europe. In: Mezinárodní webový sborník hudební výchovy. Ostrava, http://www.osu.cz/konference/khv/: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, katedra hudební výchovy, 2008. Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, katedra hudební výchovy, 2008. s. 231-233. ISBN ISSN 1802-6540.
Spisar, J. Tříkrálový koncert. 2008.
Spisar, J. Turné pěv sboru po Ukrajině. 2008.
Spisar, J. Vánoční koncert VPS OU. 2008.
Spisar, J. Večerní koncert duchovní hudby. 2008.
Spisar, J. Závěrečný koncert. 2008.
Spisar, J. 2. Benefiční koncert Pěveckého sdružení Slezská Ostrava. 2008.
Spisar, J. Arvo Part - Bogorodice djevo radujsja, Józef Świder Ave maris stella .... 2007.
Spisar, J. Česká a světová sborová klasika. 2007.
Spisar, J. Festival duchovní hudby pěv. sborů. 2007.
Spisar, J. Intonace, sborový zpěv a řízení pěveckého sboru. 2007.
Spisar, J. a Pivovarský, L. Jarní koncert. 2007.
Spisar, J. J.J. Ryba - Česká mše vánoční. 2007.
Spisar, J. Klavírní improvizace doprovodů písní. 2007.
Spisar, J. Koncert duchovní hudby. 2007.
Spisar, J. a Ševčíková, Z. Koncert duchovní hudby VPS OU. 2007.
Spisar, J. Opportunities for presenting Czech choir singing outside Europe. Mezinárodní webový sborník hudební výchovy. 2007, s. 231-233. ISSN 1802-6540.
Spisar, J. Sborový koncert duchovní hudby. 2007.
Spisar, J. Soudobí sboroví skladatelé. 2007.
Spisar, J. Soudobí sboroví skladatelé. 2007.
Spisar, J. Těšínský vokální festival pěv. sborů. 2007.
Spisar, J. Vánoční koncert. 2007.
Spisar, J. a Pivovarský, L. Vánoční koncert. 2007.
Spisar, J. Benefiční koncert duchovní hudby (výběr z děl starých mistrů). 2006.
Spisar, J. a Pivovarský, L. E. Schumera - Jubilate Deo, R. Twardowski - Regina coeli, V. Ptáček - Ave Maria, A. Part - Bogorodice Djevo, A. Tučapský - Večerní, A. Dvořák - Nepovím, J. Suk - Mať moja, Stasa čarodějnice, Z. Lukáš - Za naším huménkem, .... 2006.
Spisar, J. Emil Hába. Příspěvek k dějinám hudební kultury Moravy a Slezska 20. století . 2006.
Spisar, J. J.S. Bach - Bourée, M. Dubaj - Kyrie eleison, A. Part - Bogoróditse Djévo, J. Świder - La vocale "u", J.N. Polášek - Černé oči, H. Palla - Cibulička. 2006.
Spisar, J. Koncert duchovní hudby . 2006.
Spisar, J. Koncert duchovní hudby starých mistrů. 2006.
Spisar, J. Koncert pěveckého sdružení Slezská Ostrava (koncert duchovní hudby). 2006.
Spisar, J. Koncert Pěveckého sdružení Slezská Ostrava (výběr z děl starých mistrů a současné sborové tvorby). 2006.
Spisar, J. Sborové kompozice J.S.Bacha, Z.Lukáše, P. Ebena ad.. 2006.
Spisar, J. Úpravy historických hornických písní, klasický sborový repertoir. 2006.
Spisar, J. Vánoční koncert. 2006.
Spisar, J. Vánoční koncert. 2006.
Spisar, J. a Pivovarský, L. Výroční koncert VPS OU. 2006.
Spisar, J. a Pivovarský, L. Vysokoškolský pěvecký sbor Ostravské univerzity. 2006.
Spisar, J. a Pivovarský, L. Vysokoškolský pěvecký sbor Ostravské univerzity. 2006.
Pivovarský, L. a Spisar, J. Vysokoškolský pěvecký sbor Ostravské univerzity. 2006.
Pivovarský, L. a Spisar, J. W.A.Mozart: Requiem. 2006.
Spisar, J. a Pivovarský, L. Z. Lukáš - John Donne, R. Genée, E. Schumera - Jubilate Deo, R. Twardowski - Regina coeli, V. Ptáček - Ave Maria, A. Part - Bogorodice Djevo, A. Tučapský - Večerní, A. Dvořák - Nepovím, J. Suk - Mať moja, Stasa čarodějnice, .... 2006.
Spisar, J. Benefiční koncert duchovní hudby. 2005.
Spisar, J. J. Świder - Ave maris stela, W. D. Brazeal - Hush! Somebody´s callin´ my name, R. Dawson Swing Low, Swing Chariot, H.L. Hassler - Tanzen und Springen .... 2005.
Spisar, J. a Kusák, J. Kompozice pro smíšený pěvecký sbor (J. S. Bach, B. Martinů, Z. Lukáš, L. Janáček aj.). 2005.
Spisar, J. Koncert duchovní hudby. 2005.
Spisar, J. Koncert pěveckého sboru. 2005.
Spisar, J. Koncert pěveckéo sboru. 2005.
Spisar, J. Lidové písně v úpravách pro smíšený pěvecký sbor. 2005.
Spisar, J. Vánoční koncert pěveckého sboru. 2005.
Spisar, J. Czech and Slovac Museum in Cedar-Rapids. 2004.
Spisar, J. Festival mundial de coros. 2004.
Spisar, J. J. Zajíček - Pater Noster, J. Laburda - Predo dvermi zelený majerán, L. Juřica - Rožnovské hodiny, .... 2004.
Spisar, J. Koncert pěveckého sboru. 2004.
Spisar, J. Polská hudba 20. století se zaměřením na vokální sborovou tvorbu. 2004.
Spisar, J. Festival encontro de corais de Cabo Frio. 2003.
Spisar, J. Folk Songs. 2003.
Spisar, J. J. Świder - Missa Brevis, W. Byrd - Ave verum corpus, J. Świder - La vocale . 2003.
Spisar, J. Historický vývoj polské vokální hudby do roku 1918 se zaměřením na sborovou tvorbu. 2002.
Spisarová, J., Spisar, J. a Solanský, O. International Study Tour for Choir Conductors in USA 02. In: Mezinárodní Sympózium Cantus Choralis Slovaca. Banská Bystrica. 2002.
Spisar, J. J. Świder - Laudate pueri Dominum, J. Świder - Telemele, P. Widyawan - Diru, diru, dina, B. Donato Villanella alla Napolitana, L. G. Viadana - Exultate justi, .... 2002.
Spisar, J. Semana coral internationales de Alava. 2002.
Spisar, J. Festival mundial de coros. 2001.
Spisar, J. Chor aus Göttingen. 2001.
Spisar, J. Spirituals Gospel Songs. 2001.
Spisar, J. W.A. Mozart - Eine kleine nachtmusik, Ave verum, J. Świder - Imitazione, .... 2000.
Spisar, J. International Choral Competition in Langollen. 1999.
Spisar, J. a Kusák, J. Zdař Bůh. 1999.
Spisar, J. Zdař Bůh. 1999.
Spisar, J. Anglicko - český hudební slovník. Ostrava: Montanex, 1996. 203 s. ISBN 80-85780-53-4.


ZkratkaNázev předmětu
AKCE1Seminář k reciproční aktivitě
AKCE2Seminář k reciproční aktivitě
BDSZDětský sborový zpěv s metodikou
E-MASMusical activities: Singing in a group
CHMZHChyby mluv.(zpěv.)hlasu a jejich náprava
MSDEKHudební ekologie
MSDSZDětský sborový zpěv s metodikou
SBPK1Sborové praktikum 1
SBPK2Sborové praktikum 2
SB1V1Sborový zpěv s metodikou 1
SB1V2Sborový zpěv s metodikou 2
SZZK1SZZ - Sbormistrovství s didaktikou
ZHPRUZáklady hlasové profesionality učitele
2ASP1Pěvecká a sbormistrovská praxe ve VPS 1
2ASP2Pěvecká a sbormistrovská praxe ve VPS 2
2ASP3Pěvecká a sbormistrovská praxe ve VPS 3
2ASP4Pěvecká a sbormistrovská praxe ve VPS 4
2DIR1Dirigování instrumentálních skupin 1
2DIR2Dirigování instrumentálních skupin 2
2IKATDirigování kantát
2IPS1Dramat.,interpret. a did.probl. říz.sb 1
2IPS2Dramat.,interpret. a did.probl.říz.sb. 2
2IPS3Dramat.,interpret. a did.probl.říz.sb. 3
2KPS2Dívčí komorní pěvecký sbor
2PARAStudium soudobých partitur
2PES1Práce s hlasem adolescenta
2PES2Metodická práce s mládežnickým sborem
2PEV6Práce s dětským hlasem
2PEV7Metodická práce s dětským sborem
2PNASRepetitorium pěv. a instrum. profes. uč.
2PRX2Průběžná profesní praxe 2
2PRX4Průběžná profesní praxe 1
2PRX5Průběžná profesní praxe 2
2PRX7Průběžná profesní praxe 1
2PRX8Průběžná profesní praxe 2
2PRX9Souvislá profesní praxe
2RKV2Příprava magisterského koncertu 1
2RKV3Příprava magisterského koncertu 2
2SZM3SZZ - sbormistrovství s didaktikou
3BORMSborový zpěv s metodikou
3BPR1Sbormistrovská praxe 1
3BPR2Sbormistrovská praxe 2
3DTE1Základy dirigentské techniky 1
3DTE2Základy dirigentské techniky 2
3EAL2Dějiny a literatura sborového zpěvu 2
3ESP1Pěvecká sborová praxe ve VPS 1
3ESP2Pěvecká sborová praxe ve VPS 2
3ESP3Pěvecká sborová praxe ve VPS 3
3ESP4Pěvecká sborová praxe ve VPS 4
3ESP5Pěvecká sborová praxe ve VPS 5
3ESP6Pěvecká sborová praxe ve VPS 6
3KPS1Dívčí komorní pěvecký sbor
3KVV1Příprava bakalářského koncertu 1
3KVV2Příprava bakalářského koncertu 2
3LOH1Slohová interpretace 1
3LOH2Slohová interpretace 2
3PEV1Hlasová příprava, zpěv písní
3PEV2Pěvecká interpretace
3PEV3Sborový zpěv a intonace
3PEV4Sborový zpěv a řízení sboru
3RAM1Dramaturgie a řízení sboru 1
3RAM2Dramaturgie a řízení sboru 2
3RAM3Dramaturgie a řízení sboru 3
3RAM4Dramaturgie a řízení sboru 4
3RAM5Dramaturgie a řízení sboru 5
3RAM6Dramaturgie a řízení sboru 6
3SZB3SZZ - Sbormistrovství
5UPN4Hudební praktikum 4
55ZHPZáklady hlasové profesionality učitele


AutorNázev práceTypRok
Zuková DanielaKatajev: Oratorium pro dívčí sbor, klavír, bicí a varhany. Filozofická, kompoziční a pedagogická východiska v kontextu autorova skladatelského díladisertační 2012 
Krcháková ZuzanaHlasová výchova v mládežnickém pěveckém sboru a její významdiplomová 2017 
Dujková JarmilaKomparace hudebních činností ve vybraných mateřských školáchdiplomová 2016 
Nytrová VladimíraRozvíjení hlasových dovedností učitelů mateřských školdiplomová 2016 
Svoboda JiříDětský pěvecký sbor Zvonkydiplomová 2016 
Zídková EvaLidová píseň u Vítězslava Novákadiplomová 2015 
Adamovich OlesiaOsobnost skladatele Dmitrije Anatoljeviče Batina a jeho sborové dílodiplomová 2014 
Mička TomášHudební sdružení Krnov, návrat ke kořenům hudební spoluprácediplomová 2014 
Myšková MarkétaAntonín Dvořák a lidová píseňdiplomová 2014 
Ceľuchová ZuzanaSoučasní autoři české duchovní hudby pro pěvecké sbory a scholy.diplomová 2012 
Dreslerová RenataHistorie a současnost První soukromé základní umělecké školy v Kopřivnicidiplomová 2012 
Foltýnová VendulaSborové dílo skladatele Dobroslava Lidmilydiplomová 2012 
Höger JanaVokál v jazzovém věkudiplomová 2012 
Lasotová ZuzanaŠtývarův dětský sbor - 50 let činnostidiplomová 2012 
Vašinková VladimíraSbormistr, varhaník a hudební pedagog Petr Škarohlíddiplomová 2012 
Zaoralová JanaDětský pěvecký sbor Sedmihlásek, historie a současnostdiplomová 2012 
Holub MichalPěvecké sdružení Kopřivnice po roce 1989diplomová 2011 
Labajová RadkaEsoterická hudba a možnosti jejího využití v hudebněvýchovném procesu v 6. - 9. ročníku základní školydiplomová 2011 
Pohanka JiříPráce s pěveckým sborem na vybraných středních školáchdiplomová 2011 
Lazecká JindřiškaVybrané scholy z Ostravskadiplomová 2010 
Pléhová GabrielaHistorie a současnost pěveckého sboru Janáčekdiplomová 2010 
Svoboda TomášLoutnová hudba v kontextu vývojových proměndiplomová 2010 
Šustková MagdaHistorie a současnost Dívčího pěveckého sboru SPgŠ Kroměříždiplomová 2010 
Domesová MarkétaProblematika hlasové výchovy na I. stupni ZŠdiplomová 2009 
Gbelcová KateřinaNotové archivy chrámových pěveckých sborů ve vybraných lokalitáchdiplomová 2009 
Kuchárová KatarínaHistória a súčasnosť Košického detského a mládežníckeho speváckeho zborudiplomová 2009 
Oráčová HanaSbormistr Ivan Sedláček a brněnská Kantilénadiplomová 2009 
Strouhal StanislavKomparace vybraných nahrávek madrigalů Carla Gesualdadiplomová 2009 
Chmelařová PetraHistorie a současnost pěveckého sboru Song ze Vsetínadiplomová 2008 
Janírek LukášHistorie a soušasnost Pěveckého sdružení Vítězslav Novák Znojmodiplomová 2008 
Machalcová VeronikaPěvecké sbory na počátku 21. stoletídiplomová 2008 
Ryba JakubVyužití jazzu v hodinách hudební výchovy na 2. stupni základní školydiplomová 2008 
Balnerová MartinaEdvard Schiffauer - skladatel "vážné" hudbydiplomová 2007 
Konečná JanaNotové archivy chrámových pěveckých sborů ve vybraných lokalitáchdiplomová 2007 
Zuková DanielaEva Šeinerová - sbormistryně a hudební pedagožkadiplomová 2007 
Růža MartinRocková hudba a možnosti jejího využití v hudebně-výchovném procesu v 6. - 9. ročníku základní školydiplomová 2006 
Danihlíková VeronikaŠkolní pěvecké sbory města Ostravydiplomová 2005 
Dluhošová ZdeňkaKlezmer - tradice a současnostdiplomová 2005 
Janošová MichaelaNotové archívy chrámových sborů ve vybraných lokalitáchdiplomová 2005 
Šeligová JarmilaSoubor lidových písní a tanců Valašský vojvodadiplomová 2005 
Kalandrová TerezaJazzová improvizace se zaměřením na příčnou flétnubakalářská 2017 
Kotková DagmarDívčí komorní sbor CZKW Třinec v letech 2008 až 2016bakalářská 2017 
Kozáková PavlínaHudební výchova v mateřské škole (vybraná lokalita)bakalářská 2017 
Šidlovský MartinZákladní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm v létech 1996 až 2016bakalářská 2017 
Cágová ŠárkaHlasová výchova na Církevní konzervatoři Opavabakalářská 2016 
Klučíková HelenaDětská vokální tvorba Jaroslava Křičky a její využití v MŠbakalářská 2016 
Michálková OlgaLenka Polášková a Holešovský dětský sbor Moravské dětibakalářská 2016 
Mižičová HelenaHistorie a současnost Městského orchestru mladých Dolní Benešovbakalářská 2016 
Poštulková AndreaHistorie a současnost dětského pěveckého sboru Sluníčkobakalářská 2016 
Sedláčková TaťánaZákladní umělecká škola Jiřího Rudolfa Míši v Orlové v létech 2002 až 2015bakalářská 2016 
Závodná HelenaVyužití hudební improvizace na mateřské školebakalářská 2016 
Hrmelová IvetaVybraná sborová tvorba Jiřího Laburdybakalářská 2015 
Dujková JarmilaHudební činnosti v Mateřské škole Havířov - Město Puškinova 7a/908bakalářská 2014 
Kociánová BarboraHudba waldorfské pedagogikybakalářská 2014 
Střondalová PavlaZákladní umělecká škola Leoše Janáčka Havířovbakalářská 2014 
Slota LukášMožnosti využití vybrané latinskoamerické taneční hudby v hodinách hudební výchovy na 2. stupni základní školybakalářská 2013 
Michálková VěraPavel Altrichter - sbormistr a sborový skladatelbakalářská 2012 
Myšková MarkétaMotivace k pěveckým činnostem zpěváků ve vybraných sborech Olomouckého krajebakalářská 2012 
Šeflová HelenaKomparace hudebních činností na dvou vybraných mateřských školáchbakalářská 2012 
Jančaříková TerezaDětský sborový zpěv jako významná hodnota hudební kulturybakalářská 2011 
Kužela JaromírStylová interpretace jazzových skladeb s akcentací na sborový zpěvbakalářská 2011 
Řepková VeronikaProblémy začínajícího učítele - sbormistrabakalářská 2011 
Střížová JolantaUmělecká osobnost Borise Urbánkabakalářská 2011 
Foltýnová VendulaMužské pěvecké sbory na Moravě a ve Slezskubakalářská 2010 
Janečková KarolínaJan Štěpánek - pedagog a sbormistrbakalářská 2010 
Krainová GabrielaKolektivní zpěv na mateřských školáchbakalářská 2010 
Štěpánek JanStředoškolské pěvecké sbory na Ostravskubakalářská 2010 
Macíčková LenkaSborová tvorba pro děti předškolního věkubakalářská 2009 
Slívová MichaelaVyužití hudby taneční scény při výuce v mateřské školebakalářská 2009 
Wajsarová LucieSborový zpěv v MŠbakalářská 2009 


Nenalezen žádný záznam.

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub