Kontrolní test

1.  Jakého tvaru jsou zhotovené součástky po dokončení soustružení?

  Válcové
  Hranolové
  Oba typy

 

2.  Který typ soustruhu v kusové výrobě je nejpoužívanější?

  Produkční hrotový soustruh
  Revolverový soustruh
  Univerzální hrotový soustruh

 

3.  Čím je určena velikost hrotového soustruhu?

  Max. velikostí upnutého nože
  Výkonem motoru
  Největším oběžným průměrem a vzdáleností mezi hroty

 

4.  Revolverová hlava revolverových soustruhů se používá k:

  K upínání materiálu
  K upnutí několika nástrojů
  K upnutí nože

 

5.  Soustruh můžeme rozdělit na 5 různých skupin:

  Lože soustruhu, vřeteník, posuvové ústrojí, suport, koník
  Vřeteno, koník, lože soustruhu, posuvové ústrojí, převodovka
  Koník, převodovka, motor, nožová upínka, lože soustruhu

 

6.  Z jakého materiálu je vyrobeno lože soustruhu?

  Konstrukční ocel
  Nástrojová ocel
  Šedá litina

 

7.  Jaký je hlavní pohyb na soustruhu?

  Otáčivý
  Přímočarý
  Kombinovaný

 

 

Na obrázku je soustružnický nůž, přiřaďte k číslům správné označení

 

8.  Na obrázku je soustružnický nůž, přiřaďte k číslům správné označení částí:

  1 - hlavní ostří; 2 - plocha hřbetu; 3 - vedlejší ostří; 4 - plocha čela
  1 - vedlejší ostří; 2 - plocha čela; 3 - hlavní ostří; 4 - plocha hřbetu
  1 - plocha hřbetu; 2 - hlavní ostří; 3 - vedlejší ostří; 4 - plocha čela

 

9.  Jak značíme a definujeme úhel břitu?

  Značí se δ, úhel mezi hlavním hřbetem nože a tečnou k řezné ploše obrobku
  Značí se α, úhel mezi čelem nože a tečnou k řezné ploše obrobku
  Značí se β, úhel svírá hlavní hřbet s čelem nože

 

10.  Jak nejčastěji upínáme soustružnický nůž?

  Nad osu soustružení
  Do osy soustružení
  Pod osu soustružení

 

 

Jak se nazývá středící důlek znázorněný na obrázku?

 

11.  Jak se nazývá středící důlek znázorněný na obrázku?

  V ochraně
  Chráněný
  Nechráněný

 

12.  Při soustružení čelních ploch se nůž posunuje:

  Kolmo na osu vřetena
  Rovnoběžně s osou vřetena
  Kombinovaně (oba předešlé případy)

 

13.  Definujte řeznou rychlost

  Posuv nástroje při 1 otáčce v mm
  Otáčky za jednotku času
  Dráha nástroje po obrobku za jednotku času

 

 

Na obrázku je detail nože, doplňte místo čísel název a označení:

 

14.  Na obrázku je detail nože, doplňte místo čísel název a označení:

  1 - t - hloubka řezu, 2 - s - posuv, 3 - f - průřez třísky
  1 - a - tloušťka třísky, 2 - b - šířka třísky, 3 - t - hloubka řezu
  1 - t - průřez třísky, 2 - a - hloubka řezu, 3 - f - průřez třísky

 

 

Na obrázku je soustružnický nůž, určete typ obrábění s tímto nožem:

 

15.  Na obrázku je soustružnický nůž, určete typ obrábění s tímto nožem:

  Hrubování
  Soustružení na čisto
  Jiné

 

 

Na obrázku vidíte 4 různé vnitřní nože, pojmenujte je:

 

16.  Na obrázku vidíte 4 různé vnitřní nože, pojmenujte je:

  1 - rohový, 2 - uběrací, 3 - závitový, 4 - zápichový
  1 - zápichový, 2 - uběrací, 3 - rohový, 4 - závitový
  1 - uběrací, 2 - závitový, 3 - zápichový, 4 - rohový


Vaše jméno:    

  Zobrazit správné odpovědi   

 

[nahoru]