Soustružení čelních ploch

Čelní plocha - příčná rovinná plocha u obrobků rotačního tvaru. Čelní plochy se soustruží proto, aby obrobky měly požadovanou délku, předepsaný tvar a požadovanou drsnost povrchu. Při soustružení se nůž posunuje ve směru kolmém na osu vřetena.

Volba nože pro čelní soustružení záleží na způsobu upnutí obrobku, na tvaru a velikosti obráběné plochy, na velikosti přídavku na obrábění a na materiálu obrobku. Nejčastěji se používá ohnutého ubíracího nože. Pro obrábění menších čelních ploch se používají stranové ubírací nože a pro obrábění velkých čelních ploch s dírou lze použit přímý ubírací nůž.

Při soustružení se nůž nastaví přesně do osy soustružení a zajistí se nepohyblivost čelních saní. Posuv lze zvolit buď strojní nebo ruční, nůž se pohybuje směrem od obvodu ke středu obrobku. Upíná se s malým vyložením, aby u něj nedocházelo ke chvění a průhybu.

 


video8a1.wmv

 

Velikost přídavku na hrubování čelních ploch a jejich soustružení na čisto jsou uvedeny v tabulkách.

Průměr obrobku (mm) 5 - 6 8 - 25 27 - 50 55 - 70 70 - 150
Přídavek (mm) 2 3 4 5 6
Průměr obrobku (mm) Délka obrobku (mm)
do 18 19 - 50 51 - 120 121 - 260 261 - 500 nad 501
- 30 0,4 0,5 0,7 0,8 1,0 1,2
30 - 50 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,2
50 - 120 0,6 0,7 0,8 1,0 1,2 1,3
120 - 260 0,7 0,8 1,0 1,0 1,0 1,2

 

[nahoru]