Soustružení vnitřních válcových ploch

Soustružení vnitřních válcových ploch se používá tehdy, jestliže nelze dosáhnout požadované přesnosti rozměrů děr vrtáním nebo vyhrubováním. Přesné zhotovení děr se provádí tak, že se v materiálu nejprve navrtá díra a ta se pak soustruží, nebo se soustruží hrubá díra ponechaná v odlitcích.


video11a.wmv

 

Vnitřní válcové plochy se soustruží hůře než vnější plochy, neboť soustružník nevidí na průběh a výsledek práce.

 

Vnitřní nože

Vnitřní nože: (zespoda) rohový, uběrací, závitový, zápichovýVnitřní nože musí být přizpůsobeny tvaru a délce soustružené díry. Jejich průřez je menší než u ostatních nožů, vyložení je naopak velké (je odvislé od hloubky díry). Nůž musí vyčnívat z nožové hlavy nejméně o délku, která se rovná hloubce díry. S noži pro vnitřní obrábění lze odebírat jen třísky menšího průřezu, neboť se při obrábění chvějí, pruží a jsou poddajné.

K obrábění vnitřních ploch se používají tyto nože:

Nože na soustružení vnitřních ploch je nutno podbrušovat, aby se zmenšilo tření mezi hřbetem nože a řeznou plochou. Velikost podbroušení závisí na průměru díry - čím menší průměr, tím větší podbroušení.

 

Vyvrtávací tyče

Vyvrtávací tyčePři obrábění dlouhých děr není možno použít soustružnické nože upnuté v nožové hlavě. Je nutno použít vyvrtávací tyče, do nichž je nůž upnut.

Vyvrtávací tyče se vyrábějí z konstrukční oceli. Jejich průřez musí být co největší, neboť při práci je na ně vyvíjen tlak, který by je ohýbal. V případě, že vyvrtávací tyč není dostatečně tuhá, vzniká nerovný a kuželovitý povrch díry.

Rozlišujeme dva typy vyvrtávacích tyčí: vyvrtávající tyč na průchozí díry (nůž je upnut šroubem), vyvrtávací tyč na neprůchozí (slepé) díry (nůž je vsazen v šikmé díře tak, aby přesahoval čelo tyče. Proti vysunutí je zajištěn šroubem).

 

Nastavování a upínání vnitřních nožů

Pro výškové nastavení vnitřního nože je důležitý druh práce a druh obráběného materiálu. Rozlišujeme tři druhy nastavení nože - do osy soustružení, pod osu soustružení, nad osu soustružení.

Nejčastěji se nůž nastavuje do osy soustružení. Toto nastavení se využívá při hrubování i při hlazení. Úhly α a γ mají velikost získanou nabroušením nože.

Nastavením nože pod osu soustružení se zvětší úhel čela γ a úhel hřbetu α se zmenší. Toto nastavení se používá hlavně pro hrubování, protože při velkém úhlu čela se tříska snáze odděluje a odvádí.

Pro hlazení je naopak výhodné nastavit nůž nad osu soustružení. Úhel γ se sice zmenší, ale při malém průřezu třísky to nevadí. Úhel hřbetu α se zvětší a hřbet se méně tře po řezné ploše a ta zůstává čistá.

Výškové nastavení pod nebo nad osu soustružení není větší než 2 % průměru díry.

Nože se upínají v nožové hlavě pokud možno s co nejmenším vyložením, délka se řídí hloubkou soustružené díry. Vyložení se nastaví tak, že se k hloubce díry připočte 20 až 25 mm od kraje nožové hlavy. Před soustružením se délka díry a potřebná mezera označí křídou na tělese nože.

 

Nastavování a upínání vnitřních nožů

Tabulka

 

[nahoru]