Upínání nožů

Soustružnický nůž se upíná do nožové hlavy. Pro přesné obrábění je důležitý dobře naostřený a správně upnutý nůž. Správně upnutý a nabroušený nůž se při obrábění nebude chvět a neulomí se. Pro správné upnutí je nutno dodržet základní pravidla:

Je-li nůž upnut do osy soustružení, jsou při soustružení zachovány předepsané úhly a nůž správně odebírá třísku. Na obrázku jsou ukázány změny úhlů při nastavení nože nad osu soustružení. Úhel čela se zvětší, úhel hřbetu zmenší, a tím se zmenší úhel řezu. Větší úhel čela znamená lepší odvíjení třísky, zmenšení tření mezi třískou a čelem a samozřejmě menší zahřívání nože.

Na velikosti průměru obrobku závisí výškové nastavení nože. Má-li obrobek průměr do 50 mm, volíme zvýšení max. 5%. Platí: čím větší průměr obrobku, tím menší zvýšení. Min. zvýšení je asi 2% průměru. K výškovému nastavení nože používáme různé pomůcky.

 


video4a1.wmv
video4a.wmv

 

 

[nahoru]