Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Zdeněk Novotný


titul, jméno, příjmení:MUDr. Zdeněk Novotný
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:sociální pediatrie
katedra / středisko (fakulta): Katedra zdravotně-sociálních studií (Fakulta sociálních studií)
telefon, mobil:
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Ústavní péče jako indikátor selhání rodiny v současné společnosti
Jan Sebastian Novotný, Lucie Křeménková, Zdeněk Novotný
Rok: 2012
stať ve sborníku

Sociální práce s dětmi ve zdravotnickém zařízení
Zdeněk Novotný, Iva Kuzníková
Rok: 2011, Grada publishing a.s.
kapitola v odborné knize

Ústavní péče jako indikátor selhání rodiny v současné společnosti
Jan Sebastian Novotný, Lucie Křeménková, Zdeněk Novotný
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Gravidita dívek do 15 let věku - Sociální problém dnešní Evropy?
Zdeněk Novotný, Jaroslav Slaný, Jan Sebastian Novotný
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

II. národní kongres sociální pediatrie
Zdeněk Novotný
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Na společné cestě za týraným dítětem
Zdeněk Novotný, Vladana Karešová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Na společné cestěza týraným dítětem
Zdeněk Novotný, Vladana Karešová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obchod s dětmi - Možná současná, nová forma otroctví i v ČR
Zdeněk Novotný, Jaroslav Slaný, Jan Sebastian Novotný
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

PRÄVENTION DER SEKUNDÄREN VIKTIMISIERUNG - ZUSAMMENARBEIT DES KINDERZENTRUMS UND DER POLIZEI
Zdeněk Novotný, Vladana Karešová, František Schneiberg
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prevention of Secondary VictimizationVery Close Co-operation of Child Centre and Police
Zdeněk Novotný, Vladana Karešová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Princip bazální stimulace v rámci Dětského centra Domeček, p.o.
Zdeněk Novotný
Rok: 2009
stať ve sborníku

Princip bazální stimulace v rámci Dětského centra Domeček, p.o.
Zdeněk Novotný
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Současné trendy v diagnostice Fetálního alkoholového syndromu
Jan Sebastian Novotný, Zdeněk Novotný
Rok: 2009, Česko-slovenská Pediatrie
článek v odborném periodiku

Sy CAN a etnicita
Zdeněk Novotný
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Týrané dít
Zdeněk Novotný
Rok: 2009
stať ve sborníku

Wie steht es um die Kinder in der Pflege von Anstalten in der Tschechischen Republik - Suche nach Ursachen
František Schneiberg, Zdeněk Novotný, Jan Sebastian Novotný, Jaroslav Slaný
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

80 let kojeneckých ústav
Zdeněk Novotný
Rok: 2009
stať ve sborníku

80 let kojeneckých ústavů
Zdeněk Novotný
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dítě trvale žijící v ústavní péči
Zdeněk Novotný, Jan Sebastian Novotný
Rok: 2008, Česko-slovenská pediatrie
článek v odborném periodiku

Dítě v trvalé ústavní péči
Zdeněk Novotný, Jan Sebastian Novotný
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Je dítě je opravdu tou naší největší hodnotou? - Pohled na vztah společnosti a dítěte prizmatem reality postmoderny
Zdeněk Novotný
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Na společné cestěza týraným dítětem
Zdeněk Novotný, Vladana Karešová
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nová morbidita
Zdeněk Novotný, Jan Sebastian Novotný, Jaroslav Slaný
Rok: 2008
stať ve sborníku

Spolupráce na polic sy CAN
Zdeněk Novotný, Vladana Karešová
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zamyšlení se nad analýzou počtu dětí trávicích celý život v péči zařízení MŠMT
Zdeněk Novotný, Jan Sebastian Novotný
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zamyšlení se nad analýzou počtu dětí trávicích celý život v péči zařízení MŠMT
Zdeněk Novotný, Jan Sebastian Novotný
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dítě rodinou nedotčené
Zdeněk Novotný, Jan Sebastian Novotný
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fyzické následky prenatální expozice alkoholu na plod.
Jan Sebastian Novotný, Zdeněk Novotný
Rok: 2007, Journal of FASD
článek v odborném periodiku

Multifunkční komplex pro práci s dětskými svědky trestné činnosti
Zdeněk Novotný, Vladana Karešová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Neuropsychologie poruch systému FASD
Jan Sebastian Novotný, Zdeněk Novotný
Rok: 2007, Journal of FASD
článek v odborném periodiku

Nová morbidita
Zdeněk Novotný, Jaroslav Slaný, Jan Sebastian Novotný
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nová morbidita
Zdeněk Novotný, Jaroslav Slaný, Jan Sebastian Novotný
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Perspektivy diagnostiky a terapie poruch okruhu FASD v rámci zdravotnického systému České republiky
Jan Sebastian Novotný, Veronika Novotná, Zdeněk Novotný
Rok: 2007, Journal of FASD
článek v odborném periodiku

Proč nejsem zastáncem baby boxů
Zdeněk Novotný, Lubomír Kukla
Rok: 2007, Zdravotnické noviny
článek v odborném periodiku

Trvalá ústavní péče o dítě
Zdeněk Novotný, Jan Sebastian Novotný
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Týrané dítě v naší dnešní společnosti a zdravotníci,
Zdeněk Novotný, Stanislav Jelen, Marta Holčáková
Rok: 2007, Československá pediatrie
článek v odborném periodiku

Změna morbidity na přelomu tisícíletí
Zdeněk Novotný, Jaroslav Slaný, Lubomír Kukla
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ať žije rodina
Zdeněk Novotný
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nechme dětem šanci
Zdeněk Novotný, Monika Kovalčíková
Rok: 2006, Zdravotnické noviny
článek v odborném periodiku

Několik poznámek k babyboxům
Zdeněk Novotný
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

POHLED NA NĚKTERÉ OBLASTI PROBLEMATIKY TÝRANÉHO DÍTĚTE V KONTEXTU JEHO ETNICKÉ PŘÍSLUŠNOSTI V NAŠÍ POSTKOMUNISTICKÉ SPOLEČNOSTI
Zdeněk Novotný
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

SOUČASNÉ POSTAVENÍ KOJENECKÝCH ÚSTAVŮ, DĚTSKÝCH DOMOVŮ A DĚTSKÝCH CENTER V NAŠÍ SPOLEČNOSTI
Zdeněk Novotný
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

SYNDROM TÝRANÉHO, ZNEUŽÍVANÉHO A ZANEDBÁVANÉHO DÍTĚTE V OSTRAVSKÉM REGIONU
Stanislav Jelen, Zdeněk Novotný, Marta Holčáková
Rok: 2006, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku

Evropa a my
Zdeněk Novotný
Rok: 2005, VÚPSV Praha
kapitola v odborné knize

Quo usque tandem Catillina patientia nostra! Kde je ta správná hranice?
Zdeněk Novotný
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Gravidita dívek mladších 15 let
Zdeněk Novotný
Rok: 2004
stať ve sborníku

Matky mladší 15 let - společenský problém
Zdeněk Novotný
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Matky mladší 15 let - společenský problém
Zdeněk Novotný
Rok: 2004
stať ve sborníku

Mladistvé matky
Zdeněk Novotný
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mladistvé matky
Zdeněk Novotný
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sociálně kulturní aspekt a VVV
Zdeněk Novotný
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

EINIGE DER EINFLÜSSE DER SOZIAL KULTURELLEN ASPEKTE AUF GESUNDHEIT KLEINER KINDER IN STATIONÄRER BETREUUNG NACH ETHNISCHER ZUGEHÖRIGKEIT
Zdeněk Novotný
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

LMD
Zdeněk Novotný
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Můžeme se poučit od etnických menšin?
Zdeněk Novotný
Rok: 2002
stať ve sborníku

Můžeme se poučit od etnických menšin?
Zdeněk Novotný
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pohled na dítě v ústavní péči očima jeho etnické příslušnosti
Zdeněk Novotný, Blanka Štědroňová
Rok: 2000
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

A child sexually abused by a relative or a non family member
Zdeněk Novotný
Rok: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hospitalizace a umísťování dětí umístěných v Dětském domově pro děti do 3 let v Ostravě z hlediska jeho etnické příslušnosti
Zdeněk Novotný
Rok: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ochrana práv dětí, s užším zaměřením na problematiku týrání a dětské prostituce.
Zdeněk Novotný
Rok: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pohlavně zneužité dítě pohled z hlediska příbuzenského vztahu k pachateli a odměn a trestů dítěte uvnitř jeho rodiny
Zdeněk Novotný
Rok: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pokus o charakteristiku ženy revidující názor, dát své novorozené dítě k adopci
Lenka Běgoňová, Zdeněk Novotný
Rok: 1999, Československá pediatrie
článek v odborném periodiku

Pokus o charakteristiku ženy revidující svůj názor dát své dítě do adopce
Lenka Běgoňová, Zdeněk Novotný
Rok: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Týrané dítě v Ostravě
Zdeněk Novotný
Rok: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Charakteristika ženy revidující názor, dát své novorozené dítě k adopci
Zdeněk Novotný, Lenka Běgoňová
Rok: 1998
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sy CAN - situace v Ostravě
Zdeněk Novotný
Rok: 1998
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Šikana
Zdeněk Novotný
Rok: 1998
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Potřeby a práva dítěte v praxi
Zdeněk Novotný
Rok: 1996
stať ve sborníku

Potřeby a práva dítěte v praxi
Zdeněk Novotný
Rok: 1996
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Care of CAN Child Out of His Family - Situation in Czech Republic
Zdeněk Novotný
Rok: 1995
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Care of CAN Child Out of His Family - Situation in Czech Republic
Zdeněk Novotný
Rok: 1995
stať ve sborníku

Nenalezen žádný záznam.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Žlebek PetrSyndrom CAN - sexuální zneužívánídiplomová 2007 
Charvátová DianaHistorie dětských domovů pro děti do 3 let v Ostravěbakalářská 2018 
Kristová VeronikaPředstavy adolescentů o jejich vlastní budoucí rodiněbakalářská 2017 
Zatloukalová TerezaDůvody přijetí dětí do péče dětských domovů pro děti do tří letbakalářská 2017 
Krajzlová ZuzanaPříčiny úmrtí dětí v Ostravěbakalářská 2015 
Musálková VeronikaSociální práce na příkladu sociálně - právní ochrany dětí (prevence sekundární viktimizace)bakalářská 2014 
Sekaninová VeronikaŠikana v cyberprostorubakalářská 2014 
Jelínková VeronikaDůvody návratu dětí z náhradní rodinné péčebakalářská 2010 
Mikulášková PetraPrevence sekundární viktimizace u dětských obětí trestných činůbakalářská 2010 
Dudek RostislavSyndrom CAN - očima dětského centra Domeček Ostravabakalářská 2009 
Skřížalová MichaelaNespecifické poruchy chování u dětí z náhradní rodinné péče (speciálně-pedagogické řešení)bakalářská 2008 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
soundcloud
rss
social hub