OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

Filtrovat podle:
součásti názvu
typu studia Bc.  |   Mgr.  |   NMgr.  |   Ph.D.
formy studia prezenční  |   kombinovaná  |   distanční
fakult FSS  |  FU  |  FF  |  LF  |  PdF  |  PřF
jazyka výuky vše  |  AN  |  CZ
 

Vysvětlivky:
Bc. - bakalářské studium
Mgr. - magisterské studium
NMgr. - navazující magisterské studium
Ph.D. - doktorské studium


vše | pouze jednooborová studia | pouze víceoborová studia

Jednooborová studia
obor seřadit vzestupně seřadit sestupně seřadit vzestupně seřadit sestupně typ st. seřadit vzestupně seřadit sestupně délka seřadit vzestupně seřadit sestupně forma
Analytická chemie heterogenních systémů [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Analytická chemie heterogenních systémů [CZ]doktorské4 rokykombinované
Analytická chemie pevné fáze [CZ]navazující2 rokyprezenční
Andragogika [CZ]bakalářské3 rokykombinované
Anglická a americká literatura [CZ]doktorské4 rokykombinované
Anglická a americká literatura [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Anglický jazyk [CZ]doktorské3 rokyprezenční
Anglický jazyk [CZ]doktorské3 rokykombinované
Anglický jazyk a literatura [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Anglický jazyk a literatura [CZ]navazující2 rokyprezenční
Angličtina pro překladatelskou praxi [CZ]navazující2 rokyprezenční
Angličtina ve sféře podnikání [CZ]bakalářské3 rokykombinované
Angličtina ve sféře podnikání [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Aplikovaná informatika [CZ]bakalářské3 rokykombinované
Aplikovaná informatika [CZ]bakalářské3 rokydistanční
Aplikovaná informatika [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Aplikovaná informatika [CZ]doktorské4 rokykombinované
Aplikovaná matematika [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Aplikovaná matematika [CZ]navazující2 rokyprezenční
Aplikovaná matematika a Fuzzy modelování [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Aplikovaná matematika a Fuzzy modelování [CZ]doktorské4 rokykombinované
Applied Mathematics and Fuzzy modeling [AN]doktorské4 rokyprezenční
Applied Mathematics and Fuzzy modeling [AN]doktorské4 rokykombinované
Biofyzika [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Biofyzika [CZ]navazující2 rokyprezenční
Biofyzika [CZ]doktorské4 rokykombinované
Biofyzika [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Biologie [CZ]doktorské4 rokykombinované
Biologie [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Cembalo [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Cembalo [CZ]navazující2 rokyprezenční
České a československé dějiny [CZ]doktorské4 rokyprezenční
České a československé dějiny [CZ]doktorské4 rokykombinované
Český jazyk [CZ]doktorské4 rokykombinované
Český jazyk [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Český jazyk a literatura [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Český jazyk a literatura [CZ]navazující2 rokyprezenční
Čeština pro cizince [CZ]navazující2 rokyprezenční
Dějiny umění se zaměřením na památkovou péči a technické památky [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Didaktika českého jazyka a literatury [CZ]doktorské4 rokykombinované
Didaktika českého jazyka a literatury [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Didaktika dějepisu [CZ]doktorské4 rokykombinované
Didaktika dějepisu [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Ekonomická geografie a regionální rozvoj [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Ekonomická geografie a regionální rozvoj [CZ]bakalářské3 rokykombinované
Ekonomická geografie a regionální rozvoj [CZ]navazující2 rokyprezenční
Ekonomická geografie a regionální rozvoj [CZ]navazující2 rokykombinované
Ekonomická geografie a regionální rozvoj [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Ekonomická geografie a regionální rozvoj [CZ]doktorské4 rokykombinované
English Language [AN]doktorské3 rokyprezenční
English Language [AN]doktorské3 rokykombinované
English Language and Literature [AN]bakalářské3 rokyprezenční
English Language and Literature [AN]navazující2 rokyprezenční
Environmentální geografie [CZ]doktorské4 rokykombinované
Environmentální geografie [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Ergoterapie [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Experimentální biologie [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Experimentální biologie [CZ]navazující2 rokyprezenční
Fagot [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Fagot [CZ]navazující2 rokyprezenční
Filozofie [CZ]bakalářské3 rokykombinované
Filozofie [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Filozofie [CZ]navazující2 rokyprezenční
Filozofie [CZ]doktorské3 rokykombinované
Filozofie [CZ]doktorské3 rokyprezenční
Flétna [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Flétna [CZ]navazující2 rokyprezenční
Francouzština pro překladatelskou praxi [CZ]navazující2 rokyprezenční
Francouzština ve sféře podnikání [CZ]bakalářské3 rokykombinované
Francouzština ve sféře podnikání [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Fyzická geografie a geoekologie [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Fyzická geografie a geoekologie [CZ]navazující2 rokyprezenční
Fyzioterapie [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Fyzioterapie [CZ]navazující2 rokyprezenční
General Medicine [AN]magisterské6 letprezenční
Grafika [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Grafika [CZ]navazující2 rokyprezenční
Historie [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Historie [CZ]navazující2 rokyprezenční
Historie a ochrana průmyslového dědictví [CZ]navazující2 rokyprezenční
Hoboj [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Hoboj [CZ]navazující2 rokyprezenční
Hospodářské a sociální dějiny [CZ]doktorské4 rokykombinované
Hospodářské a sociální dějiny [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Hospodářské a sociální dějiny novověku [CZ]navazující2 rokyprezenční
Housle [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Housle [CZ]navazující2 rokyprezenční
Hudební teorie a pedagogika [CZ]doktorské3 rokyprezenční
Hudební teorie a pedagogika [CZ]doktorské3 rokykombinované
Chemie [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Chirurgické obory [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Chirurgické obory [CZ]doktorské4 rokykombinované
Informační a komunikační technologie ve vzdělávání [CZ]doktorské3 rokykombinované
Informační a komunikační technologie ve vzdělávání [CZ]doktorské3 rokyprezenční
Informační systémy [CZ]navazující2 rokyprezenční
Informační systémy [CZ]navazující2 rokykombinované
Informatika [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Informatika a výpočetní technika - aplikovaná informatika [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Intenzivní péče [CZ]navazující2 rokykombinované
Intermediální umění [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Intermediální umění [CZ]navazující2 rokyprezenční
Interpretace a teorie interpretace [CZ]doktorské3 rokyprezenční
Interpretace a teorie interpretace [CZ]doktorské3 rokykombinované
Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika [CZ]doktorské4 rokykombinované
Kartografie a geoinformatika [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Kinantropologie [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Klarinet [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Klarinet [CZ]navazující2 rokyprezenční
Klavír [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Klavír [CZ]navazující2 rokyprezenční
Komunitní péče v porodní asistenci [CZ]navazující2 rokykombinované
Kontrabas [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Kontrabas [CZ]navazující2 rokyprezenční
Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče [CZ]navazující2 rokykombinované
Kresba [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Kresba [CZ]navazující2 rokyprezenční
Kulturní dějiny [CZ]navazující2 rokyprezenční
Kulturní dějiny [CZ]doktorské3 rokyprezenční
Kulturní dějiny [CZ]doktorské3 rokykombinované
Lesní roh [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Lesní roh [CZ]navazující2 rokyprezenční
Literární věda - teorie a dějiny národních literatur [CZ]doktorské3 rokykombinované
Literární věda - teorie a dějiny národních literatur [CZ]doktorské3 rokyprezenční
Malba [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Malba [CZ]navazující2 rokyprezenční
Modelování v environmentální geografii [CZ]navazující2 rokyprezenční
Němčina pro překladatelskou praxi [CZ]navazující2 rokyprezenční
Němčina ve sféře podnikání [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Němčina ve sféře podnikání [CZ]bakalářské3 rokykombinované
Německý jazyk [CZ]doktorské3 rokykombinované
Německý jazyk [CZ]doktorské3 rokyprezenční
Německý jazyk a literatura [CZ]navazující2 rokykombinované
Německý jazyk a literatura [CZ]navazující2 rokyprezenční
Nutriční terapeut [CZ]bakalářské3 rokykombinované
Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví [CZ]navazující2 rokyprezenční
Ochrana a tvorba krajiny [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Ochrana a tvorba krajiny [CZ]navazující2 rokyprezenční
Ochrana veřejného zdraví [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Ošetřovatelská péče v geriatrii [CZ]navazující2 rokykombinované
Ošetřovatelská péče v geriatrii [CZ]rigorózní1 rokkombinované
Ošetřovatelská péče v pediatrii [CZ]navazující2 rokykombinované
Ošetřovatelská péče v pediatrii [CZ]rigorózní1 rokkombinované
Ošetřovatelství [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Ošetřovatelství [CZ]doktorské4 rokykombinované
Pedagogika předškolního věku [CZ]navazující2 rokykombinované
Politická a kulturní geografie [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Politická a kulturní geografie [CZ]navazující2 rokyprezenční
Politická a kulturní geografie [CZ]doktorské4 rokykombinované
Politická a kulturní geografie [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Polský jazyk [CZ]doktorské3 rokykombinované
Polský jazyk [CZ]doktorské3 rokyprezenční
Polský jazyk a literatura [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Polský jazyk a literatura [CZ]navazující2 rokyprezenční
Polština pro překladatelskou praxi [CZ]navazující2 rokyprezenční
Polština ve sféře podnikání [CZ]bakalářské3 rokykombinované
Porodní asistentka [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Pozoun [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Pozoun [CZ]navazující2 rokyprezenční
Psychologie [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Radiologický asistent [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Rekreologie [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Rekreologie [CZ]bakalářské3 rokykombinované
Ruština pro překladatelskou praxi [CZ]navazující2 rokyprezenční
Ruština ve sféře podnikání [CZ]bakalářské3 rokykombinované
Ruština ve sféře podnikání [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Saxofon [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Saxofon [CZ]navazující2 rokyprezenční
Sociální pedagogika [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Sociální pedagogika [CZ]bakalářské3 rokykombinované
Sociální pedagogika [CZ]navazující2 rokyprezenční
Sociální pedagogika [CZ]navazující2 rokykombinované
Sociální práce [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Sociální práce [CZ]bakalářské3 rokykombinované
Sociální práce [CZ]navazující2 rokykombinované
Sociální práce [CZ]navazující2 rokyprezenční
Sociální práce [CZ]doktorské4 rokykombinované
Sociální práce [AN]doktorské4 rokykombinované
Sociální práce [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Sociologie [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Sochařství-volná tvorba [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Sochařství-volná tvorba [CZ]navazující2 rokyprezenční
Speciální pedagogika [CZ]bakalářské3 rokykombinované
Speciální pedagogika [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Speciální pedagogika [CZ]navazující2 rokykombinované
Speciální pedagogika [CZ]navazující2 rokyprezenční
Speciální pedagogika pro učitele [CZ]navazující2 rokykombinované
Speciální pedagogika pro učitele [CZ]navazující2 rokyprezenční
Středoevropská historická studia se zaměřením na české, polské a slovenské dějiny [CZ]navazující2 rokyprezenční
Systematická biologie a ekologie [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Systematická biologie a ekologie [CZ]navazující2 rokyprezenční
Španělský jazyk a literatura [CZ]navazující2 rokyprezenční
Španělština pro překladatelskou praxi [CZ]navazující2 rokyprezenční
Španělština ve sféře podnikání [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Španělština ve sféře podnikání [CZ]bakalářské3 rokykombinované
Teorie a dějiny české literatury [CZ]doktorské3 rokykombinované
Teorie a dějiny české literatury [CZ]doktorské3 rokyprezenční
Trubka [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Trubka [CZ]navazující2 rokyprezenční
Tvůrčí fotografie [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Učitelství odborných předmětů [CZ]bakalářské3 rokykombinované
Učitelství odborných předmětů [CZ]navazující2 rokykombinované
Učitelství pro 1. stupeň základních škol [CZ]magisterské5 letkombinované
Učitelství pro 1. stupeň základních škol [CZ]magisterské5 letprezenční
Učitelství pro mateřské školy [CZ]bakalářské3 rokykombinované
Učitelství pro mateřské školy [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Viola [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Viola [CZ]navazující2 rokyprezenční
Violoncello [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Violoncello [CZ]navazující2 rokyprezenční
Všeobecná sestra [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Všeobecná sestra [CZ]bakalářské3 rokykombinované
Všeobecné lékařství [CZ]magisterské6 letprezenční
Zdravotně sociální pracovník [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Zdravotní laborant [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Zdravotnický záchranář [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Zdravotnický záchranář [CZ]bakalářské3 rokykombinované
Zpěv [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Zpěv [CZ]navazující2 rokyprezenčnímohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub