OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Anglický jazyk a literatura
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra anglistiky a amerikanistiky
Anotace oboru:Navazující dvouoborové studium anglického jazyka a literatury je koncipováno jako odborné filologické studium, které navazuje na bakalářské studium Anglický jazyk a literatura ve dvouoborové variantě. Cílem tohoto magisterského oboru je vychovat odborného filologa-anglistu: zkušeného samostatného uživatele anglického jazyka (na úrovni C2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky) se solidními znalostmi jak z anglické lingvistiky, tak i literatury a kultury anglicky mluvících zemí.
Požadavky: Absolvování bakalářského oboru Anglický jazyk a literatura.
Profil absolventa:Absolvent odborného magisterského studia se díky jazykové kompetenci, odborným i speciálním znalostem a dovednostem profesionálně uplatní doma i v zahraničí. Je připraven se odborně rozvíjet při tvůrčí a výzkumné práci v institucích akademického charakteru, uplatní se v redakcích nakladatelství, novin a časopisů, své místo nalezne jako samostatný odborný pracovník úřadů státní správy, zahraničních oddělení či oddělení pro styk s veřejností, ve státních institucích i soukromých firmách, ve společnostech zajišťujících konferenční servis a organizaci projektů kulturního, mezikulturního či humanitárního charakteru. Absolvent je rovněž připraven k dalšímu postgraduálnímu studiu.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:písemná
Obsah přijímací zkoušky: Písemná zkouška ověřuje jazykovou úroveň uchazeče a úroveň bakalářských znalostí oboru v oblasti anglické fonetiky a fonologie, morfologie, syntaxe, lexikologie a stylistiky a v oblasti britské a americké literatury.
Kritéria přijímací zkoušky: Kritériem pro vyhodnocení budou výsledky písemného testu.
Bodové hodnocení jednotlivých částí (celkový počet bodů je 100):
  1. oborový test – skládá se z lingvistické a literární části, z nichž každá je hodnocena 35 body (celkový počet bodů v této části testu je 70)
  2. test jazykové kompetence na úrovni C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (30 bodů)

Maximum, které uchazeč může z přijímací zkoušky získat, je 100 bodů. Minimum pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 60 bodů.
Prominutí přijímací zkoušky:Přijímací zkoušku musejí vykonat všichni uchazeči.
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:v týdnu od 28. května do 1. června 2018, přesný termín bude sdělen v pozvánce, kterou uchazeči obdrží koncem měsíce dubna
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida
(email: , telefon: 597 09 1234).mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub