OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

Doporučená literatura

zpět

Název oboru: Anglický jazyk a literatura

K přijímací zkoušce do navazujícího studia není třeba speciálně studovat jinou literaturu než tu, která byla prostudována během bakalářského studia. Níže uvedená doporučená literatura je jen jednou z variant:

 • BIBER, D., JOHANSSON, S., LEECH, G., CONRAD, S., FINEGAN, E. Longman Grammar of Spoken and Written English. Harlow: Longman, 1999.
 • CARTER, R., MCRAE, J. History of Literature in English: Britain and Ireland. London: Routledge, 1997.
 • CARTER, R., MCCARTHY, M. Cambridge Grammar of English. Cambridge: CUP, 2006.
 • CRYSTAL, D., DAVY, D. Investigating English Style. London: Longman, 1969.
 • HAIS, K. Anglická mluvnice. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991.
 • HALLIDAY, M.A.K. Language as social semiotics. The social interpretation of language and meaning. Bath: The Pitman Press, 1978.
 • HIGH, Peter B. An Outline of American Literature. London, New York: Longman, 1986.
 • PEPRNÍK, J. English Lexicology. Praha: VUP, 1998.
 • ROACH, P. English Phonetics and Phonology. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
 • RULAND, R., BRADBURY, M. Od puritanismu k postmodernismu. Dějiny americké literatury. Praha: Mladá fronta, 1997.
 • STŘÍBRNÝ, Z. Dějiny anglické literatury. Praha: Academia, 1987.
 • SVOBODA, A., HREHOVČÍK, T. An ABC of Theoretical and Applied Linguistics. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2006.



mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub