OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

Doporučená literatura

zpět

Název oboru: Učitelství sbormistrovství pro střední školy a základní umělecké školy

 • BAR, J. Pravý tón a pravé pěvecké umění I, II. Praha: Supraphon, 1976.
 • BROŽ, J., KAŇÁK, Z. Základy dirigování. Praha: Panton, 1982.
 • DOLEŽIL, M. Intonace a elementární rytmus. Praha: Supraphon, 1979.
 • EBEN, P., BURGHAUSER, J. Čtení a hra partitur. Praha: Editio Supraphon, 1990. ISBN 80-7058-055-0.
 • FEDOR, V., VRCHOTOVÁ-PÁTOVÁ, J. Sborový zpěv a řízení sboru. Praha-Bratislava: Editio Supraphon, 1969.
 • FISCHER, E. Příspěvek k teorii dirigování. Praha: H+H Jinočany, 1993, ISBN 80-85467-10-0.
 • HUSLER, F., RODDOVÁ-MARLINGOVÁ, Y. Zpěv. Ostrava: F – PRINT, ISBN 80-901883-0-3.
 • KOFROŇ, J. Učebnice intonace a rytmu. Praha: Editio Supraphon, 1978.
 • KOLÁŘ, J., ŠTÍBROVÁ, J. Sborový zpěv a řízení sboru. Praha: Univerzita Karlova, 1993.
 • LACINA, O. Problémy zpěvního hlasu. Praha: Panton, 1976.
 • RANINEC, J. Ľudský hlas a jeho kultivovanie. Bratislava: SAV, 2003, ISBN: 80-224-0768-2.
 • PIVOVARSKÝ, L. Základy sbormistrovské techniky. Ostrava: PFO, 1986.
 • PIVOVARSKÝ, L., TUČAPSKÝ, A., ZENKL, L. Intonace. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1993. ISBN 80-7042-063-4.
 • POŠ, V. Nová intonace, rytmus a sluchová analýza. Praha: Supraphon, 1998.
 • STAŠEK, Č. ABC začínajícího sbormistra. Praha: Supraphon, 1981.
 • VRCHOTOVÁ-PÁTOVÁ, J. Hlasová výchova. Praha: SPN, 1963.mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub