OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Historie
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra historie
Anotace oboru:Jednooborové navazující magisterské studium oboru Historie představuje odborné studium historie, které spojuje teoretické vzdělávání s odbornými praxemi. Cílem studia je vychovat absolventy, kteří jsou schopni samostatné vědecké práce v oboru historie. Absolventi naleznou uplatnění primárně ve specializovaných institucích, ve kterých je vyžadováno historické školení (muzea, archivy, ústavy památkové péče, knihovny apod.) a v oborech, vyžadujících vzdělání humanitního typu. Absolvent má také možnost dále studovat doktorská studia se zaměřením na historii, a to jak na Ostravské univerzitě, tak na jiných českých univerzitách, případně i v zahraničí.
Profil absolventa:Absolvent navazujícího magisterského jednooborového studia Historie získá rozšiřující znalosti studovaného oboru, které dokáže rozvíjet a tvořivě aplikovat v praxi. Na konci studia bude absolvent schopen samostatné vědecké práce ve studovaném oboru. Absolvent získá řadu specifických vědomostí a dovedností, které ho připraví pro výkon povolání ve specializovaných institucích, ve kterých je vyžadováno historické školení (muzea, archivy, ústavy památkové péče, knihovny apod.) a v oborech, vyžadujících vzdělání humanitního typu. Absolvent získá zároveň takový typ vzdělání, které mu umožní další postgraduální studium se zaměřením na historii.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:ústní
Obsah přijímací zkoušky: Předpokládá se znalost české a obecné historie v rozsahu bakalářského studia historie. Předložení seznamu historické četby.
Kritéria přijímací zkoušky: Ústní přijímací zkouška se skládá ze dvou okruhů:
  1. obecné dějiny,
  2. české dějiny.
Každý okruh je ohodnocen max. 50 body.
Na základě předloženého seznamu četby odborné historické literatury bude ověřována znalost české a obecné historie v rozsahu bakalářského studia historie. Uchazeči jsou rovněž dotazování na potenciální téma své budoucí absolventské (diplomové) práce.
Zkouška je komisionální a uchazeč může získat max. 100 bodů. Minimum pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 50 bodů.
Prominutí přijímací zkoušky:Přijímací zkoušku musí vykonat všichni uchazeči.
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:v týdnu od 28. května do 1. června 2018, přesný termín bude sdělen v pozvánce, kterou uchazeči obdrží koncem měsíce dubna
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida
(email: , telefon: 597 09 1234).mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub