Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Doporučená literatura

zpět

Název programu / oboru: Ergoterapie

  • Učebnice biologie v rozsahu učiva na gymnáziu.
  • ROSYPAL, S. a kol.: Přehled biologie. Scientia, Praha, 2003
  • ŠMARDA, J.: Genetika pro gymnázia. Fortuna, Praha, 2003
  • SNUSTAD, D. P., SIMMONS, M. J.: Genetika, MU Brno (překlad), 2009.

Společenskovědní test

  • ZUBÍKOVÁ, Z., DRÁBOVÁ, R. Společenské vědy v kostce. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007. ISBN 978-80-253-0190-6.
  • GILERNOVÁ, I., BURIÁNEK, J. Základy psychologie, sociologie. Praha: Fortuna, 2004. ISBN 80-7168-749-9.
  • KOLEKTIV. Odmaturuj ze společenských věd. Brno: Didaktis, 2009. ISBN 80-7358-122-0.
  • KOLEKTIV. Testy všeobecného přehledu k přijímacím zkouškám na VŠ. Praha: Tutor, 2006. ISBN 80-86700-22-4.
  • KOLEKTIV. Testy z víceletých gymnázií všeobecné znalosti. Brno: Didaktis, 2008. ISBN 978-80-7358-128-2.