OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Informatika (dvouoborové)
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Přírodovědecká fakulta
Katedra:Katedra informatiky a počítačů
Anotace oboru:
Profil absolventa:Odborné znalosti
Absolvent bakalářského oboru Informatika (dvouoborové) získá široké znalosti teoretického základu informatiky, zahrnujícího úvod do informatiky, logiku, diskrétní matematiku a gramatiky a jazyky. Porozumí možnostem a teoriím v oblasti technických a systémových prostředků, týkajících se architektury počítačů, operačních systémů a počítačových sítí.

Odborné dovednosti
S využitím odborných znalostí řeší úkoly a problémy aplikací informatiky z oblasti databází, základů počítačové grafiky a softwarového inženýrství. Samostatně řeší komplexní problémy z oblasti programovacích prostředků pomocí základních procedurálních jazyků a objektově orientovaných jazyků. Získává schopnost samostatného sestavení programu, modelovat základní algoritmy a struktury, navrhovat databázi.

Obecné způsobilosti
Student získává schopnost aplikace známých vlastností, tvrzení a postupů při řešení úloh, kategorizuje postupné úkoly k vyřešení zadaného problému, vytváří vlastní metody a je schopen ilustrace na příkladech. Rozvíjí schopnost aktivní komunikace s odborným zaměřením, studia a orientace v odpovídající odborné literatuře a písemného zpracování zadané problematiky. V týmu dovede obhájit vlastní způsob řešení problematiky, prezentovat výsledky své práce a samostatně získávat další odborné znalosti. Výběrovým studiem předmětů společného základu získává odborné znalosti z oblasti pedagogiky, psychologie, didaktiky, praxe nebo komunikace. Pedagogicko-psychologická oblast rozvíjí jeho obecné způsobilosti pro další studium učitelství v navazujících magisterských programech.


Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:Bez PZ.
V případě počtu uchazečů přesahujících kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči konat přijímací zkoušku z příslušného oboru.
Obsah přijímací zkoušky: PZ z informatiky
Kritéria přijímací zkoušky: informace o kritériích zkoušky
Prominutí přijímací zkoušky:
Doporučená literatura:
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:termíny přijímacího řízení
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Ing. Eliška Treterová

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida.mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub