OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Němčina ve sféře podnikání
Typ studia:bakalářské
Forma studia:kombinované
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra germanistiky
Anotace oboru:Jednooborový bakalářský studijní obor Němčina ve sféře podnikání je koncipován jako odborné studium, které spojuje teoretické filologické vzdělání se studiem německého odborného jazyka. Cílem studia je vychovat absolventy s pokročilou úrovní jazykové kompetence C1 (zkušený uživatel jazyka dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky), kteří dokáží uplatnit své znalosti a dovednosti v hospodářské praxi.
Profil absolventa:Student bude disponovat znalostí německého jazyka na pokročilé úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Své znalosti bude umět aplikovat v praxi, např. při obchodních jednáních a obchodní korespondenci, uzavírání firemních smluv apod. Bude schopen obousměrně přeložit běžný odborný text z hospodářské a obchodní sféry a z oblasti cestovního ruchu. Student prokáže široký přehled o ekonomickém vývoji a aktuální hospodářské situaci v německy mluvících zemích a vysokou úroveň znalostí kulturních, historických, ekonomicko-politických souvislostí v německy mluvících zemích i ve vztahu k českému prostředí. Na základě získaných znalostí a dovedností bude student schopen rozlišit rozdílné kulturní standardy české a německé firemní kultury.

Základní uplatnění: Absolvent se uplatní ve středním podnikovém managementu českých a zahraničních firem nebo organizací z obchodní a hospodářské sféry, v oblasti cestovního ruchu a v různých institucích kulturního charakteru. Jeho uplatnění je možné i v oblasti zahraničního obchodu, v propagačních a reklamních agenturách, redakcích, recepcích hotelů a ve sdělovacích prostředcích.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:Přijímací zkouška se nekoná.
Obsah přijímací zkoušky:
Kritéria přijímací zkoušky: Uchazeč naváže v bakalářském studiu na své dosavadní vědomosti a dovednosti na úrovni B1 (samostatný uživatel jazyka podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky), resp. na solidní ovládání praktického jazyka v rozsahu výuky němčině na gymnáziu nebo v jazykové škole v 1.-4. ročníku.
Prominutí přijímací zkoušky:
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida
(email: , telefon: 597 09 1234).mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub