OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

Doporučená literatura

zpět

Název oboru: Dějiny umění se zaměřením na památkovou péči a technické památky

  • Jaroslav Herout, Naše stavební památky, Praha 2008.
  • Jaroslav Herout, Slabikář návštěvníků památek, Praha 2001.
  • Ernst H. Gombrich, Příběh umění, Praha 2006.
  • Ernst H. Gombrich, Tajemství obrazu a jazyk umění, Praha 2010.
  • O. J. Blažíček, J. Kropáček, Slovník pojmů z dějin umění, Praha 2013.
  • Dějiny českého výtvarného umění, I.-VI., Praha 1984-2007.
  • Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, I.-IV. Praha 2001.mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub