Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Doporučená literatura

zpět

Název programu / oboru: Radiologický asistent

Biologie

  • Učebnice biologie v rozsahu učiva na gymnáziu.
  • Rosypal, S. a kol.: Přehled biologie. Scientia, Praha, 2003
  • Šmarda, J.: Genetika pro gymnázia. Fortuna, Praha, 2003
  • Snustad, D. P., Simmons, M. J.: Genetika, MU Brno (překlad), 2009.

Fzyika

  • Učebnice fyziky v rozsahu učiva na gymnáziu - Fyzika pro I. - IV. ročník gymnázií.