OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Filozofie
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra filozofie
Anotace oboru:Cílem studia je připravit odborníky - klasicky filozoficky vzdělané - kteří by dokázali řešit speciální úkoly v institucích a podnicích, zejména těch s kulturní, politickou, vědeckou, uměleckou náplní činnosti. Připravit filozoficky všestranně vzdělané odborníky, schopné pružně se přizpůsobovat konkrétním potřebám praxe v různých povoláních ve společenské, politické, společenskovědní, umělecké, kulturní, humanitní oblasti. Cílem studijního oboru rovněž je připravit absolventy na možné pokračování ve studiu v navazujícím odborném magisterském studiu, zejména oboru filozofie nebo příbuzných humanitních či společenskovědních oborů.
Profil absolventa:Absolvent se dobře orientuje v klasicky pojatých dějinách filozofie, ovládá metodologickou, dějinnou i systematickou bázi filozofického tázání. Je schopen koncepčního, systematického, racionálního řešení mnoha praktických problémů v kulturní, politické, vědecké i umělecké oblasti a je způsobilý pracovat v institucích či podnicích takto zaměřených. Je způsobilý pokračovat v navazujícím odborném magisterském studiu, zejména oboru filozofie nebo příbuzných humanitních či společenskovědních oborů.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:Bez přijímací zkoušky. Uchazeči budou hodnoceni podle výsledků studia na střední škole. Hodnotí se průměr známek na konci předposledního ročníku a průměr v pololetí posledního ročníku střední školy.
Průměr se počítá z všech povinných předmětů (mimo známky z chování).
Tyto dva průměry se zprůměrují a budou převedeny na body následovně:
průměr 1,00 - 1,24 = 100 bodů
průměr 1,25 - 1,49 = 90 bodů
průměr 1,50 - 1,74 = 85 bodů
průměr 1,75 - 1,99 = 80 bodů
průměr 2,00 - 2,24 = 75 bodů
průměr 2,25 - 2,49 = 70 bodů
průměr 2,50 - 2,74 = 60 bodů
průměr 2,75 - 2,99 = 55 bodů
průměr 3,00 = 50 bodů
průměr 3,01 a výše = 40 bodů
Obsah přijímací zkoušky:
Kritéria přijímací zkoušky: Maximum, které uchazeč může získat, je 100 bodů.
Minimální požadovaný prospěch pro přijetí je 60 bodů.
Prominutí přijímací zkoušky:
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Uchazeči jsou povinni ověřené kopie výročních vysvědčení z předposledního a posledního ročníku střední školy, resp. výpis z pololetí posledního ročníku střední školy zaslat spolu se zkrácenou verzí e-přihlášky do 28. února 2018.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida
(email: , telefon: 597 09 1234).mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub