OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Historie
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra historie
Anotace oboru:Jednooborový bakalářský prezenční studijní obor Historie je koncipován jako odborné studium, které spojuje teoretické vzdělávání v oboru historie s praktickou aplikací znalostí a dovedností. Studijní obor poskytne studentům základní historický přehled a umožní jim osvojit si zásady kritické historické práce.
Studium poskytne absolventům komplexní a multidisciplinární znalosti a dovednosti, které jsou klíčem jak pro odbornou práci ve specializovaných institucích (muzea, archivy, knihovny apod.) a v oborech, vyžadujících vzdělání humanitního typu (odborný redaktor atd.), tak pro další studium navazujících magisterských oborů se zaměřením na historii, a to nejen na Ostravské univerzitě či jiných českých univerzitách, ale případně i v zahraničí.
Profil absolventa:Absolvent bakalářského jednooborového studia v oboru Historie získá aktuální poznatky studovaného oboru, které dokáže rozvíjet a tvořivě aplikovat v praxi. Na konci bakalářského vzdělávání bude absolvent disponovat základními znalostmi z českých i obecných dějin v širším kontextu. Absolvent bude způsobilý k dalšímu studiu v některém z navazujících magisterských studijních programů. Získá zároveň takový typ odborných znalostí, které jej kvalifikují pro výkon některých specifických povolání.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:písemná
Obsah přijímací zkoušky: Obecné dějiny včetně českých a československých od starověku do současnosti. Písemný test je sestaven z otázek, které jsou formulovány na základě kontrolních dotazů a shrnutí, obsažených v běžně používaných učebnicích dějepisu pro výběrové střední školy. Součástí testu je slepá mapa, na níž označí student požadované geograficko-historické údaje, portréty historických osobností, schematické zobrazení stavebních slohů či jiné obrazové přílohy, převzaté z dosažitelných učebnic.
Kritéria přijímací zkoušky: Test je hodnocen bodově, přičemž max. počet získaných bodů je 100. Minimum pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 40 bodů.
Prominutí přijímací zkoušky:
Doporučená literatura:


Znalosti v rozsahu středoškolských učebnic dějepisu.

Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:v týdnu od 28. května do 1. června 2018, přesný termín bude sdělen v pozvánce, kterou uchazeči obdrží koncem měsíce dubna
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Katedra historie nabízí všem zájemcům o bakalářské obory možnost účasti na přípravném kurzu pro uchazeče o studium historie. Přihlášeným ke studiu bude zaslána informace o kurzu společně s pozvánkou na přijímací zkoušku.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida
(email: , telefon: 597 09 1234).mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub