OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Informatika
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Přírodovědecká fakulta
Katedra:Katedra informatiky a počítačů
Anotace oboru:Bakalářské studium ve studijním oboru Informatika je určeno především těm uchazečům, kteří chtějí po ukončení bakalářského studia pokračovat v navazujícím
magisterském studiu nebo mohou absolventi odejít přímo do praxe.
Skladba předmětů oboru umožňuje vytvořit dobrý základ pro studium v navazujícím magisterském studiu. Ve studijním plánu je dostatek předmětů, které umožňují
získat široké znalosti teoretického základu informatiky, doplněného znalostmi matematiky, což je nezbytný předpoklad pro navazující magisterské studium.
Studium je ale koncipováno tak, že pokud student nebude chtít ve studiu pokračovat, může odejít do praxe. Studium oboru zahrnuje předměty z oblasti programování,
počítačových sítí, operačních systémů, předměty z databázového zpracování dat, předměty z oblasti počítačové grafiky, předměty softcomputingu a softwarového
inženýrství, čímž vzniká možnost přímého uplatnění absolventa v praxi.
Profil absolventa:Odborné znalosti : Absolvent bakalářského oboru Informatika bude mít široké znalosti teoretického základu informatiky, zahrnujícího matematický základ pro uplatnění teorií, konceptů a metod v informatice a porozumění možnostem, podmínkám a omezení využití v základních informatických předmětech, které tvoří základ pro další odborné studium navazujícího magisterského studia oboru Informační systémy.
Odborné dovednosti : S využitím odborných znalostí řeší praktické problémy z oblastí objektově orientovaného programování, regulárních a bezkontextových jazyků a analýzy dat. Demonstruje některé základní výzkumné postupy informatiky v rozsahu potřebném pro řešení praktických problémů, dovede vyhledat, utřídit a interpretovat informace relevantní pro řešení zadaného problému.
Obecné způsobilosti: Student získává schopnost aplikace známých vlastností, tvrzení a postupů při řešení úloh, kategorizuje postupné úkoly k vyřešení zadaného problému, vytváří vlastní metody a je schopen ilustrace na příkladech. Rozvíjí způsobilost aktivní komunikace v oblasti informatiky, schopnost studia a orientace v odborné literatuře a písemného zpracování zadané problematiky. V týmu dovede obhájit vlastní způsob řešení úkolu, prezentovat výsledky své práce a samostatně získávat další odborné znalosti.


Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:Bez přijímací zkoušky.
V případě počtu uchazečů přesahujících kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči konat přijímací zkoušku z příslušného oboru.
Obsah přijímací zkoušky: PZ z informatiky
Kritéria přijímací zkoušky: informace o kritériích zkoušky
Prominutí přijímací zkoušky:
Doporučená literatura:
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:termíny přijímacího řízení
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Mgr. Rostislav Fojtík, Ph.D.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida.mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub