Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Biofyzika
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Přírodovědecká fakulta
Katedra:Katedra fyziky
Anotace:Dvouletý magisterský studijní obor na rozhraní fyziky, biologie a chemie navazující na bakalářské studium Biofyziky. Obsah studia je rozdělen do tří základních oblastí: 1. Rozšíření fyzikálních znalostí nutných pro zvládnutí náročnějších experimentálních metod. 2. Studium vybraných teoretických i experimentálních disciplín umožňujících pochopení širokých souvislostí biofyziky s příbuznými biologickými a chemickými obory a tvůrčí aplikaci biofyzikální problematiky v ekologii, ekofyziologii a lékařských metodách podle zaměření studenta. 3. Absolvování uceleného okruhu teoretických a experimentálních kurzů studia fotosyntézy ilustrující komplexní multidisciplinární přístup k dané problematice. Studenti jsou připravováni pro tvůrčí práci, mohou se podílet na řešení projektů grantových agentur, účastnit se studentských vědeckých soutěží a prezentovat své výsledky na mezinárodních konferencích a ve vědeckých článcích.
Profil absolventa:

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:forma přijímací zkoušky je uvedena u požadavků k přijetí ke studiu
Obsah přijímací zkoušky: obsah přijímací zkoušky je uveden u požadavků k přijetí ke studiu
Kritéria přijímací zkoušky: informace o kritériích zkoušky
Prominutí přijímací zkoušky:pokud je možnost prominutí, je uvedena u požadavků k přijetí ke studiu
Doporučená literatura: viz okruhy pro přijímací řízení
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:termíny přijímacího řízení
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Mgr. Michal Štroch, Ph.D.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.