Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Ochrana a tvorba krajiny
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Přírodovědecká fakulta
Katedra:Katedra fyzické geografie a geoekologie
Anotace:Tříletý bakalářský obor pokrývá základní geovědní a biologické disciplíny. Jedná se především o kompletní fyzickogeografický (geomorfologie, meteorologie a klimatologie, hydrologie, pedogeografie a biogeografie) a biologický základ (botanika, zoologie, fylogeneze a ekologie jednotlivých skupin organismů, obecná ekologie apod.). Disciplíny doplňuje řada pomocných disciplín (např. geologie, statistika a kartografie). Obor preferuje syntézu fyzickogeografického a biologického studia krajiny, zdůrazňuje také orientaci na praktickou ochranu a management krajiny. Proto je doplněn o disciplíny zaměřené na ochranu dílčích složek krajiny (vody, ovzduší, půdy, bioty, apod.), které mají přímou návaznost do praxe. Studium obsahuje i specializované kurzy zaměřené na získání geoinformatických dovedností absolventa, tak aby byl schopen pracovat s prostorovým aspektem dat o krajině a životním prostředí. Obor se orientuje nejen na teoretické znalosti, které jsou nezbytné v navazujícím studiu, ale také na aplikační dovednosti potřebné v praxi. Součástí studia je i jazyková příprava absolventa. Jedním z důležitých cílů studia je již od počátku zainteresovat studenty na výzkumných aktivitách katedry. Studenti mají možnost využít zahraničních studijních pobytů v rámci programu Erasmus+.
Profil absolventa:

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:forma přijímací zkoušky je uvedena u požadavků k přijetí ke studiu
Obsah přijímací zkoušky: obsah přijímací zkoušky je uveden u požadavků k přijetí ke studiu
Kritéria přijímací zkoušky: informace o kritériích zkoušky
Prominutí přijímací zkoušky:pokud je možnost prominutí, je uvedena u požadavků k přijetí ke studiu
Doporučená literatura: viz okruhy pro přijímací řízení
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:termíny přijímacího řízení
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:RNDr. Veronika Kapustová, Ph.D.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.