OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

Okruhy pro přijímací řízení

zpět

Název oboru: Politická a kulturní geografie

 1. Regionální geografie světa a České republiky (30 %)
  politická mapa světa, specifika makroregionů všech světadílů, ekonomické charakteristiky a typologie států, kulturní a civilizační specifika, regionální rozdíly ve velkých státech (centra a periferie), integrační struktury.

 2. Dějiny světa a České republiky (20 %)
  nejvýznamnější světové, evropské a české události ovlivňující politický, ekonomický a kulturní vývoj, územní proměny historických i současných mocností a českého státu, masové migrace obyvatel, vývoj společenských systémů.

 3. Obecná socioekonomická geografie (20 %)
  socioekonomická sféra a její složky, obyvatelstvo, demografické ukazatele, etnická a náboženská struktura, sídelní systémy, hospodářství a jeho struktura, politické systémy.

 4. Základy společenských věd (15 %)
  politologie, sociologie a ekonomie.

 5. Aktuální politické události (15 %)
  politické struktury a osobnosti v Česku, ve velkých zemích EU, v USA, Rusku a Číně, v OSN a NATO, konfliktní místa ve světě.

Poznámky:

 • přijímací zkouška se koná písemně formou testu bez možnosti nahlédnutí do map nebo atlasů
 • z výše uvedených tématických okruhů budou vycházet konkrétní otázky v testu
 • v závorkách jsou určeny podíly jednotlivých okruhů v testu
 • požadované znalosti v rozsahu výše uvedených tematických okruhů vycházejí z předmětů zeměpis, dějepis a základů společenských věd na gymnáziumohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub