OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Biofyzika
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Přírodovědecká fakulta
Katedra:Katedra fyziky
Anotace oboru:Bakalářský studijní obor Biofyzika je multidisciplinární experimentální obor na rozhraní fyziky, chemie a biologie zaměřený na použití metod optické spektroskopie a mikroskopických metod ke studiu biologického materiálu. Studium je rozděleno do tří základních oblastí:
1, fyzikální principy a experimentace biofyzikálních metod vycházející z nezbytného matematického a fyzikálního základu. Nedílnou součástí je rozsáhlá praktická (experimentální) výuka.
2, základní biologické, chemické a biochemické disciplíny potřebné pro multidisciplinární přístup ke studiu biofyzikálních procesů v živých organismech
3, biofyzikální procesy na úrovni biologických membrán, buněk a organismů.
Profil absolventa:Na konci bakalářského vzdělávání bude mít absolvent oboru široké znalosti v oblasti experimentálních metod optické spektroskopie a mikroskopie. Bude rozumět fyzikálním principům a experimentaci biofyzikálních metod vycházejících z matematického a fyzikálního základu. Absolvent bude schopen vyhledat vhodné metodické postupy při studiu biofyzikálních procesů v živých organismech a následně interpretovat biofyzikální procesy na úrovni biologických membrán, buněk a organismů.
Absolvent bude způsobilý pokračovat dále ve studiu v navazujících magisterských studijních oborech a současně nachází uplatnění na pracovištích základního i aplikovaného výzkumu (v laboratořích biologického zaměření - hygienické stanice, ekologické laboratoře, potravinářství apod.).

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:Bez přijímací zkoušky.
V případě počtu uchazečů přesahujících kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči konat přijímací zkoušku z příslušného oboru.
Obsah přijímací zkoušky:
Kritéria přijímací zkoušky: informace o kritériích zkoušky
Prominutí přijímací zkoušky:
Doporučená literatura:
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:termíny přijímacího řízení
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Mgr. Irena Kurasová, Ph.D.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida.mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub