OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

Doporučená literatura

zpět

Název oboru: Český jazyk a literatura

  • HLAVSA, Z. a kol. Český jazyk pro I.-IV. ročník středních škol. Praha: SPN, 1998.
  • KARLÍK, P. - NEKULA, M. - RUSÍNOVÁ, Z. Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN, 2012.
  • LEHÁR, J. - STICH, A. - JANÁČKOVÁ, J. - HOLÝ, J. Česká literatura od počátku k dnešku. Praha: NLN, 1998.
  • LOTKO, E. Slovník lingvistických termínů pro filology. Olomouc: UP, 1998.
  • Pravidla českého pravopisu. Praha: Academia, 1993.mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub