Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Doporučená literatura

zpět

Název programu / oboru: Český jazyk a literatura

ČERMÁK, F. Jazyk a jazykověda. Praha: Karolinum, 2001.
ČERNÝ, J. Úvod do studia jazyka. Olomouc: Rubico, 2001.
HODROVÁ, D. "na okraji chaosu" Poetika literárního díla 20. století. Praha: Torst, 2001.
KARLÍK, P. - NEKULA, M. - PLESKALOVÁ, J. (eds.). Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: NLN, 2017.
KARLÍK, P. - NEKULA, M. - RUSÍNOVÁ, Z. Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN, 2012.
LEHÁR, J. - STICH, A. - JANÁČKOVÁ, J. - HOLÝ, J. Česká literatura od počátku k dnešku. Praha: NLN, 1998.
MOCNÁ, D.; PETERKA, J. a kol. Encyklopedie literárních žánrů. Praha - Litomyšl: Paseka, 2004.
PETR, J. (red.). Mluvnice češtiny 1-3. Praha: Academia, 1986-1987.