Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Doporučená literatura

zpět

Název programu / oboru: Dějiny umění - minor

Carbonell, Ch. O - Biloghi, D. - Limouzin, J. - Rousseau, F. - Schulz, J. Evropské dějiny Evropy. 2. Od renesance k renesanci? (15. - 20. století), Praha 2003.
Davies. N. Evropa dějiny jednoho kontinentu, Praha 2005.
Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku I. - IV. Praha 2004.
Petrasová, T. - Švácha, R. (eds.), Dějiny umění v českých zemích 800 - 2000. Arbor vitae 2017.