Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Doporučená literatura

zpět

Název programu / oboru: Psychologie

 • ADAMOVÁ, L., DUDÁK, V., VENTURA V. (2001). Základy společenských věd III – Filozofie, etika. Praha: Fortuna.
 • ATKINSONOVÁ, R. L. et al. (2003). Psychologie. 2. vydání. Praha: Portál.
 • BARTONÍČKOVÁ, K. et al. (2009). Občanský a společensko-vědní základ – přehled středoškolského učiva. Brno: Computer Press.
 • BERGER, P. L. (2003). Pozvání do sociologie. Brno: Barrister&Principal.
 • GILLERNOVÁ, I., BURIÁNEK, J. (2001) Základy společenských věd I - Psychologie, sociologie pro střední školy. Praha: Fortuna.
 • HAYESOVÁ, N. (1998). Základy sociální psychologie. Praha: Portál.
 • HAYESOVÁ, N. (2003). Aplikovaná psychologie. Praha: Portál.
 • HELUS, Z.: (2011). Úvod do psychologie. Učebnice pro střední školy a bakalářská studia na VŠ. Praha: Grada.
 • KELLER, J. (2004). Úvod do sociologie. Praha: SLON.
 • KOČÁREK, E. (2010). Biologie člověka 1. Praha: Scientia.
 • KOČÁREK, E. (2010). Biologie člověka 2. Praha: Scientia.
 • NOVOTNÝ, I., HRUŠKA, M. (1998). Biologie člověka pro gymnázia. Praha: Fortuna.
 • ŘÍČAN, P. (2004). Cesta životem. 2. vydání. Praha: Portál.
 • ŘÍČAN, P. (2007). Psychologie osobnosti. 5. vydání. Praha: Grada.
 • VÁGNEROVÁ, M. (2003). Úvod do psychologie. Praha: Karolinum.