OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Chirurgické obory
Typ studia:doktorské
Forma studia:kombinované
Titul:Ph.D.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:4 roky
Maximální délka studia:6 let
Studijní plán:
Fakulta:Lékařská fakulta
Katedra:
Anotace oboru:" absolventi získají základní předpoklady pro samostatnou vědeckou práci, získají schopnosti pro zvládnutí metodologie vědecké práce, včetně široké orientace v literatuře svého oboru, základních znalostí statistických metod potřebných pro stanovení designu studie
" absolventi získají znalosti a schopnosti nutné k provádění vědecko-výzkumné činnosti v chirurgických oborech,
" absolventi by měli být schopni orientace v mateřském oboru včetně příslušných mezioborových souvislostí
" absolventi získají teoretické znalosti i praktické dovednosti při aplikaci poznatků vědy do každodenní klinické praxe.
Profil absolventa:Studium doktorského programu poskytne absolventům široké a hluboké teoretické znalosti v oblasti chirurgických oborů použitelné a uplatňované při jejich vědecké práci, tj. při provádění a vyhodnocení vědeckovýzkumných studií v oblasti chirurgie, onkochirurgie, miniinvazivní chirurgie, anesteziologie, intenzivní a urgentní medicína, gynekologie a porodnictví, urologie, traumatologie, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, kardiochirurgie a neurochirurgie. Nabytí teoretických i praktických znalostí chirurgických postupů bude mít příznivý dopad na úspěšné uplatnění studentů v denní klinické praxi.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:
Obsah přijímací zkoušky:
Kritéria přijímací zkoušky:
Prominutí přijímací zkoušky:
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:
Požadavky pro přijetí:
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení:
Další informace:informace o přijímacím řízenímohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub