OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:English Language
Typ studia:doktorské
Forma studia:kombinované
Titul:Ph.D.
Jazyk výuky:AN
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:6 let
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra anglistiky a amerikanistiky
Anotace oboru:The doctoral degree programme 'Anglický jazyk / English Language' is intended for candidates who have achieved excellent results in their Master's-level studies of English (English Language and Literature / English Philology / English for Secondary School Teachers / English for Translators) or related fields (e.g. British and American Studies, Area Studies - USA, Canada, etc.). The programme focuses on English linguistics from both the synchronic and diachronic perspectives. Drawing on the tradition established by the Prague School, the emphasis throughout the programme is on a functional-structural approach to the analysis of linguistic phenomena - either within one language (English) or in cross-linguistic comparison (e.g. English and Czech). Reflecting the specialist research interests of individual Department staff members, the programme integrates traditional linguistic disciplines into a broad interdisciplinary framework.
Profil absolventa:Graduates will be familiar with basic issues in philosophy, with a particular focus on their specific field of study.
Graduates will be competent in applying basic research methods in their particular discipline, and they will be familiar with the latest knowledge in their field. Graduates will have built on the theoretical awareness, field-specific knowledge and cognitive skills acquired during their previous Master's-level studies of English language and linguistics to gain a deeper, broader and more developed competence in all these areas.
Graduates will be able to interpret facts acquired as part of their studies and to apply these facts independently in their own research work and publications.
Graduates will be highly qualified experts in English linguistics. They will have a detailed knowledge of the field as a whole, accompanied by a solid awareness of its broader socio-philosophical contexts. They will be capable of independently completing set tasks and presenting the results of their work to a standard in line with modern trends and developments in information technologies.
Graduates will have an understanding of the interconnections between language, culture and society in English-speaking countries, and they will be able to apply this knowledge and understanding in addressing current issues related to migration, globalization and other contemporary phenomena.
Graduates will be able to pursue careers at English departments (or other language departments) of universities, at research institutes, academic libraries, archives, publishing houses, expert institutions and organizations in the Czech Republic and abroad, as well as at secondary schools.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:ústní
Obsah přijímací zkoušky: Přijímací zkouška bude realizována formou odborného pohovoru. U pohovoru může být prověřena též znalost cizího jazyka.
Kritéria přijímací zkoušky: Hodnocení přijímacích zkoušek je založeno na bodovém principu. Maximální ohodnocení, které může uchazeč získat, je 100 bodů. Minimum pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 50 bodů.
Prominutí přijímací zkoušky:Přijímací zkoušku musí vykonat všichni uchazeči.
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:10. až 14. září 2018
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení:
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida
(email: , telefon: 597 09 1234).mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub