OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Učitelství fyziky pro 2. stupeň základních škol a střední školy (dvouoborové)
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Přírodovědecká fakulta
Katedra:Katedra fyziky
Anotace oboru:Navazující magisterské studium učitelství fyziky pro střední školy (dvouoborové) je orientováno na získání učitelských kompetencí, přičemž je vytvořen prostor pro dokončení oborově vědní přípravy z bakalářského stupně studia.
Studium učitelství fyziky lze kombinovat se studiem učitelství dalšího oboru z nabídky Přírodovědecké nebo Filozofické fakulty OU v Ostravě.
Profil absolventa:Absolventi se uplatní jako učitelé fyziky (a druhého oboru) na středních školách. V souladu s § 8 zákona č.563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících získává absolvent tohoto studijního programu současně odbornou kvalifikaci jako učitel fyziky (a druhého oboru) pro druhý stupeň základní školy. Jednotlivé kombinace oborů (s fyzikou) jsou zařazeny vždy pod studijní program fyzika).

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:písemná zkouška z fyziky, písemná zkouška z pedagogiky a psychologie
Obsah přijímací zkoušky:
Kritéria přijímací zkoušky: informace o kritériích zkoušky
Prominutí přijímací zkoušky:Přijímací zkouška z fyziky bude prominuta uchazeči, který byl hodnocen v dílčích částech SZZ včetně obhajoby VŠKP známkou „výborně“, „velmi dobře plus“ nebo „velmi dobře“ (A, B nebo C).
PZ z pedagogiky a psychologie bude prominuta uchazeči, který úspěšně absolvoval státní zkoušku z pedagogiky a psychologie nebo uchazeči, který prokáže zisk minimálně 8 kreditů z předmětů pedagogicko-psychologického základu v rámci předchozího vysokoškolského studia.
Doporučená literatura:
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:termíny přijímacího řízení
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení:
Další informace:doc. RNDr. Libor Koníček, Ph.D.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida.mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub