OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

Doporučená literatura

zpět

Název oboru: Sociální pedagogika

  • KRAUS, B. Základy sociální pedagogiky. Praha: Portál, s.r.o., 2008. ISBN 978-80-7367-383-3.
  • ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-463-X.
  • MATOUŠEK, O., KROFTOVÁ. Ústavní péče. Praha: Portál, 1995. ISBN 80-85850-08-7.
  • MICHEL, G.F., MOOREOVÁ, C.L. Psycho-biologie. Biologické základy vývoje chování. Praha: Portál, 1999.
  • SOBOTKOVÁ, I. Psychologie rodiny. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-559-8.
  • DUNOVSKÝ A KOL. Týrané, zneužívané a zanedbané dítě. Praha: Portál, 1995. ISBN 80-7169-629-3.
  • MATĚJČEK, Z. A KOL. Náhradní rodinná péče. Praha: Portál, 1999.
  • MALACH, J. Obecná pedagogika. Ostrava: Ostravská univerzita, 2002.
  • PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Portál: Praha, 2002. ISBN 80-7178-631-4.mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub