OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Učitelství psychologie pro střední školy
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Přírodovědecká fakulta
Katedra:
Anotace oboru:Dvouoborový magisterský studijní obor Učitelství psychologie pro střední školy navazuje na tříleté bakalářské studium jednooborové a dvouoborové psychologie. Studijní obor primárně připravuje studenty k pedagogické praxi na středních školách. V rámci oboru studenti rozvinou a prohloubí poznatky z oblasti psychologické teorie, metodologie a praktických aplikací, seznámí se 
s aktuálními psychologickými problémy relevantními z didaktického i výchovného hlediska
Studium učitelství psychologie na FF OU bude možné v kombinaci s dalšími obory nabízenými Filozofickou fakultou OU (českým, německým, anglickým, francouzským či španělským jazykem, filozofií) nebo dalšími obory dostupnými na jiných fakultách OU (pedagogika, biologie, informatika, matematika apod.).
Profil absolventa:Učitelství psychologie pro střední školy poskytuje v kombinaci s druhým aprobačním předmětem úplnou učitelskou kvalifikaci pro odbornou pedagogickou činnost na různých typech středních škol, kde se vyučuje psychologie (zdravotnické, sociální a pedagogické střední školy, gymnázia, atd.). Předpokládá se, že absolventi se budou schopni adaptovat i na výuku příbuzných oborů společenskovědního základu typu občanská nauka, základy společenských věd apod., stejně jako budou připraveni působit v kulturních a vzdělávacích institucích mimo školu. Na školách se mohou uplatnit také jako kontaktní pracovníci pro styk s dalšími odborníky, poskytujícími školám psychologický a sociální servis.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:
Obsah přijímací zkoušky:
Kritéria přijímací zkoušky:
Prominutí přijímací zkoušky:
Doporučená literatura:
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:termíny přijímacího řízení
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení:
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida.mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub