OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

Požadavky pro přijetí

zpět

Název oboru: Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče

  1. Způsobilost k odbornému výkonu nelékařského zdravotnického povolání dle zákona č. 96/2004 Sb. a současně absolutorium minimálně bakalářského studijního programu zaměřeného na zdravotní a/nebo sociální oblast nebo na speciální pedagogiku

    nebo

  2. absolutorium minimálně bakalářského studijního oboru zaměřeného na sociální práci.

    nebo

  3. absolutorium minimálně bakalářského studijního oboru zaměřeného na speciální pedagogiku

    Pro uchazeče/uchazečky o studium ze zahraničí absolutorium ekvivalentního typu a stupně vzdělání.

  4. Uchazeč/ka úspěšně vykonal/a přijímací zkoušku a umístil/a se do stanoveného limitu počtu přijímaných studentů podle pořadí od nejlepších výsledků přijímací zkoušky sestupně.mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub