OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

Doporučená literatura

zpět

Název oboru: Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče

Pro přípravu k přijímací zkoušce doporučujeme vycházet zejména z následující literatury:

  • Vokurka, M.a kol. 2008. Patofyziologie pro nelékařské směry. Praha: Karolinum.
  • Plevová, I. a kol. 2011. Ošetřovatelství II. Praha: Grada.
  • Matoušek, O. a kol. Základy sociální práce. Praha: Portál 2001.mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub