Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Aplikovaná informatika
Typ studia:doktorské
Forma studia:prezenční
Titul:Ph.D.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:4 roky
Maximální délka studia:6 let
Studijní plán:
Fakulta:Přírodovědecká fakulta
Katedra:Katedra informatiky a počítačů
Anotace:Doktorský studijní obor Aplikovaná informatika na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity je zaměřen na studijní, výzkumnou, publikační, pedagogickou a samostatnou tvůrčí činnost jednotlivých studentů se zaměřením do těchto oblastí:
- Aplikace fuzzy modelování v analýze dat a zpracování obrazů.
- Aplikace adaptivních evolučních algoritmů a stochastických algoritmů pro globální optimalizaci.
- Aplikace metod umělé inteligence v problematice rozpoznávání struktur, formální reprezentace znalostí a jejich sémantiky a dedukce.
- Modelování podnikových procesů, podnikové ontologie, doménově specifické modelování.
- Návrhy a řízení procesů v prostředí s neurčitostí.
Vedle těchto oblastí je program zaměřen i na širší a moderní chápání aplikované informatiky z pohledu provozování informačních a řídících systémů a problémy s tím související - bezpečnost, spolehlivost apod.
Profil absolventa:

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:forma přijímací zkoušky je uvedena u požadavků k přijetí ke studiu
Obsah přijímací zkoušky: obsah přijímací zkoušky je uveden u požadavků k přijetí ke studiu
Kritéria přijímací zkoušky: informace o kritériích zkoušky
Prominutí přijímací zkoušky:pokud je možnost prominutí, je uvedena u požadavků k přijetí ke studiu
Doporučená literatura: viz okruhy pro přijímací řízení
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:termíny přijímacího řízení
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:doc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD.
Témata disertačních prací pro akademický rok 2017/2018 ikona pdf

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.