OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Dějiny umění a památková péče
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra dějin umění a kulturního dědictví
Anotace oboru:Dvouoborový bakalářský studijní obor Dějiny umění a památková péče je koncipován jako odborné studium, které spojuje teoretické vzdělávání s  praktickou aplikací znalostí a dovedností.
Profil absolventa:Po ukončení bakalářského cyklu je absolvent schopen orientovat se v jednotlivých vývojových etapách evropského umění a v teorii i praktické problematice památkové péče. Je schopen využít dosažených znalostí i praktických dovedností získaných během studia v rámci odborné praxe přímo v profesním zařazení na odborných pracovištích Národního památkového ústavu, na různých úrovních státní i místní státní správy a samosprávy, která se dotýká ochrany hmotného kulturního dědictví. Jiný typ získaných znalostí a praktických schopností může uplatnit v galerijním provozu, v archivech nebo muzeích. Je schopen publikovat v odborných i populárně naučných médiích.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:bez přijímací zkoušky
Obsah přijímací zkoušky:
Kritéria přijímací zkoušky:
Prominutí přijímací zkoušky:
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:v týdnu od 28. května do 1. června 2018, přesný termín bude sdělen v pozvánce, kterou uchazeči obdrží koncem měsíce dubna
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida
(email: , telefon: 597 09 1234).mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub