OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Sociologie
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra sociologie
Anotace oboru:Nejjednodušší odpověď na otázku "Co je to sociologie?" zní, že sociologie je věda o společnosti. Co to ale ve skutečnosti znamená? Sociologie podrobněji studuje společenský život a zaměřuje se zejména na to, jak se různé sociální skupiny, instituce a společnosti vyvíjejí a mění.
Pokud se rozhodnete sociologii studovat, naučíte se přemýšlet kriticky o světě kolem nás, budete zkoumat problematiku soudobé společnosti se zaměřením na vybraná aktuální společenskovědní témata, jakými jsou např. migrace, otázky postindustriální společnosti a její transformace, sociologie organizace a řízení, genderová témata, společenská role náboženství apod. V rámci praktické přípravy se zapojíte do terénních sociologických výzkumů, provádění statistických a sociálních analýz. Můžete se také zabývat sociálním a politickým kontextem chování lidí, které se často ukrývá pod povrchem a přesto významně ovlivňuje naše životy.
Katedra sociologie však nenabízí pouze předměty sociologické. Je zde také možnost vystudovat moduly "Základy televizní žurnalistiky" či "HR-konzultant" nebo se zaměřit na problematiku neziskového sektoru v bloku specializovaných předmětů. Vybrané přednášky budou přednášeny v angličtině (úroveň B1/B2 je nezbytná). Součástí studia je možnost vyjet na studijní pobyt na spřátelené univerzity v Evropě v rámci programu Erasmus.
Profil absolventa:Studium sociologie vám pak umožní se realizovat v celé řadě profesí ve specializovaných organizacích a institucích (výzkumné agentury, oblast neziskového sektoru, podnikatelská sféra, politické organizace, veřejná správa, apod.) a oblastech veřejných politik, sociální politiky anebo řízení lidských zdrojů. Díky studiu sociologie na Katedře sociologie Filozofické fakulty Ostravské univerzity se z vás stane kvalitní, nezávislý a tvůrčím způsobem myslící profesionál, který disponuje teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi z oboru sociologie a příbuzných společenskovědních disciplín. Budete znát nejdůležitější teoreticko-koncepční směry oboru, zvládnete nejen problematiku obecné sociologie, ale i specifika sociologických subdisciplín (aplikovaná sociologie). Také se seznámíte s metodami a technikami kvantitativního a kvalitativního výzkumu a budete schopen tyto metody aplikovat při získávání empirických dat.
Vaše studium pak může pokračovat v navazujících magisterských programech společenskovědních oborů na univerzitách v České republice i v zahraničí.


Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:písemný test na počítači
Obsah přijímací zkoušky: Uchazeč musí prokázat obecné studijní předpoklady k vysokoškolskému studiu, kulturně-společenský přehled (literatura, umění, politika) a vědomosti ze společenských věd (sociologie, filosofie, logiky, práva, ekonomie, psychologie, historie) v rozsahu středoškolských (gymnaziálních) osnov. Pětina otázek bude položena v anglickém jazyce
Kritéria přijímací zkoušky: Uchazeč vyplní test, skládající se z 50 otázek. Z toho 10 otázek bude v anglickém jazyce. Správná je pouze jedna ze čtyř nabízených odpovědí. Minimum pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 30 bodů.
Prominutí přijímací zkoušky:Přijímací zkoušku musí vykonat všichni uchazeči.
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:v týdnu od 28. května do 1. června 2018, přesný termín bude sdělen v pozvánce, kterou uchazeči obdrží koncem měsíce dubna
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Pětina otázek u písemného testu psaného na počítači bude položena v anglickém jazyce

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida
(email: , telefon: 597 09 1234).mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub