OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

Doporučená literatura

zpět

Název oboru: Učitelství pedagogiky

  • BREZINKA, W. Filozofické základy výchovy. Praha : Zvon, 1996.
  • FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. Praha : Portál, 2003.
  • HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha : Grada, 2005.
  • HRABAL, V. Pedagogicko-psychologická diagnostika žáka. Praha : SPN, 2002.
  • KALHOUS, Z., OBST, O. Školní didaktika. Sekundární škola. Praha : Portál, 2002.
  • KRAUS, B., POLÁČKOVÁ, V. et al. Člověk – prostředí – výchova. Brno: Paido, 2001.
  • MALACH, J. Obecná pedagogika. Ostrava : PdF OU, 2003.
  • NELEŠOVSKÁ, A. Pedagogická komunikace v teorii a praxi. Praha : GRADA, 2005.
  • PETTY, G. Moderní vyučování. Praha : Portál, 2004.
  • PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha : Portál, 2002.mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub