Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Doporučená literatura

zpět

Název programu / oboru: Sociální práce

 • Bauman, Z. 1996. Myslet sociologicky. Praha: SLON.
 • Disman, M. 2002. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum.
 • Gojová, A. 2006. Teorie a modely komunitní práce. Ostrava: Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity.
 • Keller, J. 2004. Dějiny klasické sociologie. Praha: SLON.
 • Keller, J. 2007. Teorie modernizace. Praha: SLON.
 • Keller, J. 2009. Soumrak sociálního státu. Praha: SLON.
 • Keller, J. 2010. Tři sociální světy. Sociální struktura postindustriální společnosti. Praha: SLON
 • Laan, G. Van der. 1998. Otázky legitimace sociální práce. Ostrava: Albert.
 • Matoušek, O. a kol. 2001. Základy sociální práce. Praha: Portál.
 • Matoušek, O. a kol. 2003. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál.
 • Matoušek, O. a kol. 2013. Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál. (část teorie a přístupy)
 • Baum, D., Gojová, A., eds. 2014. Výzkumné metody v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita.
 • Keller, J. 2013. Posvícení bezdomovců. Praha: SLON.
 • Gojová, A., Glumbíková, K. 2015. (Bezmocná) sociální práce jako zdroj zplnomocnění? Sociální práce/Sociálna práca. 5: 52-63.
 • Janebová, R. 2018. Vybrané principy kritické sociální práce v kontextu kontroly nedobrovolných klientů. Sociální práce/Sociálna práca. 3:5-21.
 • Chytil, O., Kowaliková, I. 2018. Může být česká a slovenská sociální práce nástrojem podpory sociální změny? Sociální práce/Sociálna práca. 3:112 – 125.